Jak (ne) najít megality (Rakousko 2000)

Baalbeck, Carnac, Stonehenge. Při zaslechnutí těchto jmen se každému pravověrnému “magaliťákovi” zrychlí tep a rozšíří zornice. Všechno jsou to známá a významná místa, světově proslulá úžasnými megalitickými stavbami. Jenže jsou přece jen trošku z ruky a když už se k nim vypravíme, těžko můžeme čekat, že objevíme něco nového. Naše české megality jsou sice lépe dosažitelné, ale zase velice problematické a ani náš největší menhir u Klobuk není vlastně oficiálně za menhir uznán.

V minulém roce se mi shodou okolností dostal do rukou propagační leták rakouského města Gmund. S úžasem jsem zjistil, že se v jeho bezprostředním okolí nalézají nejméně tři zajímavé lokality. Dolmen a jakási umělá jeskyně u města Schrems a dokonce kamenná pyramida u Gross Gerungs. To vše vlastně “za humny”, nanejvýš 30 km od hranic. Využil jsem letošního krásného léta a vyrazil na kole prozkoumat lokality osobně. O krásách Rakouska jistě není třeba mluvit, ale bohužel jeden podstatný kaz se našel. Přes moji úpornou snahu se mi nepodařilo ani jednu z těchto staveb najít. V informačním centru města Schrems byli sice velice ochotní, ale o poloze dolmenu a jeskyně mi sdělili, že leží “někde vlevo od silnice na Gmund”.

Zatímco v jiných směrech nás náš jižní soused daleko převyšuje, v turistickém značení jsme pro ně nedosažitelným vzorem. Nikde ani náznak jakékoli směrovky nebo poutače. Podařilo se mi pouze najít nádhernou vlnovku sestávající z 39 žulových balvanů. Největší měřil 2,5 m na výšku a jeho obvod byl 6 m. Bohužel podle sdělení pracovníků informační kanceláře se jedná o moderní umělecký výtvor nazvaný “šňůra perel”. Opodál stála obrovská žulová brána sestavená z kvádrů, u které nebylo o moderním původu pochyb.

Schrems

"Šňůra perel"

Vyrazil jsem za třetí a nejzajímavější lokalitou - pyramidou u Gross Gerungs. V rozhovoru s ochotným náčelníkem místní vlakové stanice jsem se dozvěděl, že on sám se o pyramidy zajímá velice, ale bohužel jen o ty egyptské a indiánské. O tom, že má pyramidu někde za městem, věděl jen velice mlhavě. Nakonec se, s pomocí dalšího kolegy, přeci jen rozpomněl. Pyramida údajně leží na kopci u malé osady, která vůbec není na mapě. Vybaven takovouto informací jsem vyrazil na cestu. Bohužel opět marně. Zmíněnou osadu jsem vůbec nenašel a tak jsem se i tentokrát musel vrátit s nepořízenou.

Gmund

"menhir" v bazénu

15. poledník

Za zmínku stojí ještě nádherný přírodní park u Gmundu, kde leží, stojí a kupí se desítky obrovských balvanů, které sice nejsou megality, ale přesto jsou velice krásné a působivé. Park se nachází asi 2 km, po dobře značené silnici, od přechodu České Velenice - Gmund. A jeho návštěva (vstupné se neplatí) stojí rozhodně za to.

Přírodní park Blockheide - Eibenstein

Co říci na závěr. Výprava skočila vlastně neúspěchem. Já osobně jí ale chápu jen jako jakýsi průzkum bojem, po kterém by měla následovat skutečná expedice, složená z více lidí a hlavně lépe jazykově vybavená, protože angličtina není přímo v terénu příliš platná. Rozhodně se domnívám, že celá tato oblast stojí za naši bližší pozornost. O zmíněných megalitech se u nás vlastně vůbec neví (a to ještě nejsou zdaleka všechny) a vzhledem k jejich nepříliš velké vzdálenosti by to mohlo podnítit případné zájemce o další výpravu. Snad příště.

Tomáš Petráň

Klub 2000 - Kutná Hora

  (c) Tomáš Petráň, 2000

Z klubového časopisu ZAZ č. 4, roč. 2000