Malta - ostrov megalitů a kolejí (1999)

Malta - malá ostrovní země, doslova na písku a vápenci, s bohatými dějinami a řadou památek je stále více v popředí zájmu archeologů a badatelů. Dochované stavební památky i sahají až do období megalitických kultur pravděpodobně do 4. tisíciletí před našim letopočtem. Na obou hlavních ostrovech je asi třicet megalitických chrámů, z nichž téměř polovina se zachovala a je přístupna veřejnosti. Mezi ty nejnavštěvovanější patří chrám Ggantia na ostrově Gozo, ale také Hagar Qim, Mnajdra a Hypogeum na hlavním ostrově - Maltě.

Megalitický chrám Mnajdra

Malta a Gozo nejsou jen chrámy, dolmeny a megality, ale především Cart Ruts - Cad Track, domorodci nazývané "koleje od dvoukoláků". Tyto stopy - koleje se nalézají na obou ostrovech, křižují je totiž křížem krážem, otisknuté do vápencového podloží, různě hluboké a široké. Jejich hloubka dosahuje až 60 cm. Někdy jsou tyto stopy na pohled tak zachovalé, hladké a přesné, že budí dojem "novosti".

Koleje jsou dvojité a to i v ostrých zatáčkách. Jinde se sbíhají v širokých stopách a běží do údolí a do kopců. A vůbec nejpozoruhodnější je, že na několika místech běží i pod mořskou hladinu. Stopy mají různý profil, ale jejich rozchod je všude stejný - 140 cm. Ze stop lze vyčíst i rychlost vozidel podle skoků, které jsou jasně patrné. Objevili jsme i rozšířená místa po dopadu, která budí dojem obtisků nějakých pružných obručí.

V průběhu času se objevily různé teorie na objasnění jejich vzniku, smyslu a účelu, včetně nesmyslných názorů o vyleptání kyselinami.

Při naší výpravě na Maltu jsme došli k těmto poznatkům:


  Koleje na Maltě (Cart tracks, Cart ruts, Kakstein),
hloubka stop až 50 cm, šířka až 55 cm, rozchod 140 cm.

m01.jpg - Clapthan Junction. Teprve pod tímto svahem se nachází římský kamenolom (o 20 - 30 m níže)
m02.jpg - megalitický chrám Ggantija (Gozo)
m03.jpg - a další nepochopitelný profil koleje
m04.jpg - megalitický chrám Mnajdra
m05.jpg - Megalitický komplex Hagar - Qim - Tempel (vápenec)
m06.jpg - zde někdo sklouzl o 60 cm dolů - nebo nahoru ? (Mosta)
m07.jpg - i takto mohou být koleje široké - až 65 cm
m08.jpg, m09.jpg, m10.jpg, - všechny možné profily kolejí
m11.jpg- všechny možné profily kolejí
m12.jpg - koleje v Tat Targa (hloubka stop až 60 cm, rozchod 140 cm)