Malta - přelom tisíciletí (2000-2001)

Těsně před vánoci 2000 obdržel jeden z nás zdarma letenky možností navštívit kteroukoli zemi Evropy. Výběr padl na Maltu, malý ostrov, kde je řada památek a také námětů k bádání a to na snadno dostupných vzdálenostech.

Vyrazili jsme čtyři - Pavel, Věra a Luboš (z KPU Plzeň) a Dušan (KPU Tábor) dopoledne 28. prosince 2000. Let do Curychu a poté na Maltu probíhal klidně, i když s malým zpožděním, když v Curychu vyměňovali palubní počítač. Podařilo se nasnímat řadu krásných záběrů na video, zejména krásně zasněžené Alpy.

Na Maltu jsme tedy dorazili s asi hodinovým zpožděním, kolem 17. hodiny. Na letišti nás již trpělivě čekal zástupce firmy, u které jsme měli předem e-mailem objednáno ubytování, naložil nás na polootevřenou terénní Toyotu a vezl ještě svátečně vyzdobenými maltskými městy z letiště do obce Melieha, na severozápadě ostrova. Tam jsme dostali k dispozici celé patro kamenné novostavby, určené jen pro turisty, stojící pod příkrým srázem, naproti kostelu, s krásným výhledem na moře. To jsme pochopitelně neopomněli, jako praví suchozemci, ještě pozdě večer, po zabydlení, navštívit.

29. prosince 2000 však začal stanovený program. Ráno jsme se vydali do hlavního města Valetty a začali s jeho prohlídkou, prošli jsme hlavní třídu k pevnosti a k přístavu.

Poté jsme zajeli do Paoly, města, již srostlého s hlavním městem, kde se nachází Hypogeum, unikátní podzemní chrám či pohřebiště. Vzhledem k dlouhotrvajícím rekonstrukcím zde ještě žádný náš badatel nebyl. Sama Prozřetelnost vedla naše kroky, neboť tam jsme se dozvěděli, že návštěva tohoto místa, která trvá téměř hodinu, je prováděná v malých, desetičlenných skupinkách, a tedy lístky jsou vyprodány až do 4. ledna 2001. A 5. ledna 2001 náš pobyt končil. Opozdit se s touto návštěvou a Hypogeum jsme neviděli.

Po zakoupení lístků jsme pěšky došli na známý megalitický chrám Tarxien, který je ve čtvrti Tal Borg, vedle kostela, přímo mezi domy v běžné zástavbě. Chrám pochází z z období asi 2400 l. př.n.l. a je velmi rozsáhlý. Nachází se zde replika nalezeného torza sochy obra - tedy vlastně jen nohou - originál je v muzeu ve Valettě.

Odpoledne jsme zajeli do města Birzebuga na jihovýchodě ostrova. Za malým kostelíkem St. Georg, hned na okraji města stojí rozvaliny dalšího megalitického chrámu. Z něj jsme došli do muzea kolem jeskyně Ghar Dalam Cave. Za vstupní budovou vidíme první maltské koleje.

30. prosince 2000 ráno jedeme do Mosty, města asi 10 km jihozápadně od našeho bydliště v Melieha. Návštěvu začínáme v proslulém chrámu, kde za 2. světové války, kdy se v něm ukrývala řada lidí, prorazila klenbu bomba, které naštěstí nevybuchla - vysypaly se z ní jen noviny a papír, ze kterého vyplývalo, že jde o pozdrav dělníků z plzeňské Škodovky. Bomba je dodnes vystavená v zákristii kostela.

Od chrámu jsme se vydali na Targa Gap, srázu, kde jsou vstupy do podzemních prostorů, dnes využívané vojáky z Mosta Fort přímo nad nimi. Od katakomb jsme došli k oplocenému dolmenu na okraji San Pawl a došli pěšky do Naxxar. Odtud jsme odjeli do Vallety, kde nutně začínaly všechny cesty po ostrově, neboť zde bylo před branami kruhové autobusové nádraží, z něhož paprskovitě vyjíždí všechny autobusové linky. Číselné řazení stanovišť jsme však ani za týden nebyli s to pochopit, ale přesto jsme se vždy včas a v pořádku dostali tam, kam jsme chtěli. S autobusy, sice krásně zvenku nalakovanými, ale uvnitř s notně starým zařízením, včetně motorů, tlumičů (nebo spíše bez nich), to byl vždy dobrý zážitek.

Z Valetty jsme dojeli do Dingli, na jihozápadním okraji ostrova a pěšky přes zahrady v Buskett Gardens, kde o teplém počasí vypovídaly pomeranče na stromech, došli na lokalitu s velkým množstvím kolejí, v Cave Dwellings (Clapthan Junction). K večeru jsme z Dingli dojeli do blízkého Mdiny, kdysi bývalého hlavního města ostrova. Procházkou úzkých středověkých uliček a výhledem z pevnosti jsme ten den výpravu ukončili.

Na Silvestra, 31. prosince 2000, jsme pokračovali v prohlídce. Zatímco však v předchozí dny bylo sice zataženo, vcelku podzimní počasí s občasným svitem Slunce a bez deště, tento den často pršelo, a déšť provázel silný vítr, který bral vzduch od úst.

Protože byla neděle, byla otevřena pevnost ve Valettě. Po její prohlídce byla na programu prohlídka megalitických chrámů Hagar Qim (vedle) a Mnajdra (dole) na jihu ostrova. Chrámy jsou datovány do období kolem 2800 l. př. n.l. Při návštěvě bylo počasí nejhorší, hustě pršelo a od rozbouřeného moře vál silný, nárazový vichr, i když to na fotografiích není vidět. Jen na chvíli trhlinou v mracích vysvitlo Slunce a ozářilo malý ostrůvek.

Při návštěvě jsme se obdivovali velkým kamenným blokům, zvláště tomu největšímu, velkému 6 x 6 metrů. Probírali jsme také účel stavby, neboť náš kolega a předchozí návštěvník Malty, MVDr. Pavel Kroupa, objekty vysvětloval jako místa na věštění z vnitřností zvířat, a tedy postavená tak, aby fungovaly jako jatka. Nás zaujalo opracování kamenů a profesionální techniky zaujal způsob zavírání vchodů.

Od chrámů jsme pěšky došli k na pobřeží k útesům Blue Grotto.

Silvestrovský večer jsme strávili společným plánováním dalších výletů, vypili nejednu sklenku vína a pravé slovenské pálenky a těsně před půlnocí, v očekávání širokého rozhledu na velkolepý ohňostroj po celém ostrově, jsme se vydali ke kostelu, odkud byl dobrý výhled. Půlnoc však proběhla úplně klidně, ohňostroj se až na 3 světlice odpálené navíc s půlhodinovým zpožděním a navíc zřejmě zahraničními turisty, nekonal. Místní obyvatelé v klidu popíjeli před svými osvětlenými domy.

Nový rok 1. ledna 2001 nás přivítal téměř modrou oblohou, což jsme využili relaxačním výletem do okolí, na poloostrov Mafra Ridge. Za krásného počasí ale čerstvého mořského větru jsme došli k pevnosti Red Tower a podél útesů prošli až do přístaviště trajektů Cirkewwa, vedoucí na ostrov Gozo, kam jsme se chystali hned následující den.
2. ledna 2001 opět za pěkného slunečného počasí přepluli na Gozo. Prohlídku jsme začali v hlavním městě Victoria (dříve Rabat), z jehož pevnosti se dal přehlédnout celý ostrov.

Z Victorie jsme dojeli do města Xaghra, na jehož okraji stojí další proslulý megalitický chrám Ggantija z doby 3600 - 3000 l. př. n.l.

Cesta poté vedla zpět do Victorie a z něj pěšky do malého městečka Sannat, za kterým na planinách stojí malý dolmen a je zde další naleziště kolejí.
Cestou podél pobřeží, kolem zálivu Mgarr Ix-Xim jsme se již za tmy dostali do přístavu.

3. ledna 2001 naše cesta vedla do města Birzebuga a z něj pěšky k pobřežním útesům k jeskyni, kde byli ve středověku skladováni otroci. Na zpáteční cestě do města jsme našli koleje do vody, které jsme při naší minulé návštěvě 29.12.2000 museli z důvodu blížícího se deště opomenout.

Až k večeru jsme se dostali do San Gwan, části souměstí hlavního města, kde uprostřed zástavby na severním okraji je oplocené místo s nejlépe zachovanými kolejemi.

4. ledna 2001 jsme byli připraveni na prohlídku podzemního chrámu Hypogeum. Hodinová prohlídka s úvodním filmem a podrobným výkladem průvodce stojí za velmi vysoké vstupné (asi 260 Kč/os). Dozvěděli jsme se, že místo, na které se přišlo náhodou, v roce 1903, při stavbě obyčejného domu v běžné zástavbě, kdy do podzemí spadl jeden z dělníků, bylo asi 3 roky utajováno. Během této doby, než se na místo dostavili archeologové, mohly být rozkradeny mnohé památky. Nejcennější z nich, soška Spící ženy, se však naštěstí zachovala. V podzemí, které prý bylo vylámáno ve skále za pomoci býčích rohů, je 33 místností, ve kterých bylo nalezeno množství koster. Informaci z průvodců, že ze 7000 koster byla jediná mužská, průvodce opravil s tím, že jde o starší výzkumy a prosazované zejména feministkami. Účel prostor je neznámý. Nevylučuje se ani astronomický či astrologický význam, neboť do prostorů proniká dvakrát za rok světlo, a to právě při slunovratech.

Odpoledne se výprava rozdělila. Zatímco Pavel s Dušanem navštívili ve Valettě archeologické muzeum, Věra s Lubošem odjeli do městečka Zebbieh v západní části ostrova, na jehož okraji jsou zbytky megalitického chrámu Skorba (nahoře). Od něj se pěšky došlo do těsně sousedícího města Mgarr s dalším chrámem Ta´Hagrat (dole).

Pěšky pak cesta vedla na jih, horskému hřebeni Victoria Lines, kde jsou skalní hroby. Na planině o 300 metrů jižněji pak další hroby ve vodorovné skále, do kterých vedou koleje. Z toho vyplývá, že koleje jsou starší.

Závěr cesty patřil opět nalezištím s koleji a hroby severně od Rabatu, mezi čtvrtěmi Mtarfa a Ghajn Qajjied, sloužící téměř jako skládka, výběh a pastvina pro místní koně.

5. ledna 2001 jsme se již chystali k odjezdu. Konečně za denního světla jsme si prohlédli Meliehu, město, ve kterém jsme bydleli, neboť naše výpravy končily vždy už za tmy. Nakoupili jsme poslední pohlednice a dárky a odpoledne se vydali na letiště. O půlnoci jsme již byli v Plzni. Za námi bylo téměř 9 krásných dní plných zážitků, ze kterých zůstalo přes 300 fotografií a pět 90 minutových videokazet. Ale také náměty k dalším výpravám a poznatky, které budou užitečné dalším badatelům.

 Mohli jsme konstatovat, že jeden z dílů "Záhad světa" A.C. Clarka je naprostým blábolem. Pořad na téma maltských kolejí předvedl dva badatele - profesora Anthony Bonanno a Franka Venturu. V dílu mohl divák vidět, jakým způsobem lze vysvětlit cokoli. Profesor Bonanno vycházel z toho, že koleje pochází z dob starých Římanů, kteří tak po nich dopravovali kamenné bloky. V pořadu změřil jeden z kamenných kvádrů v kamenolomu a poté "dokázal", že kvádr ve starém městě Mdina je stejného rozměru, z čehož záhadným způsobem došel k závěru, že kameny na stavbu byly po kolejích dopravovány na vozících.

S tím však nesouhlasil druhý badatel, Frank Ventura, který v pořadu tvrdil, že koleje nejsou rovnoměrné, a že jejich šířka se liší až o 10 cm a tak by zde vůz neprojel. Nemohlo jít tedy o vozy s kovovou obručí, jaké používali Římané, ale o smykové saně.

Je záhadou, jak badatel měřil a čím, ale pokud by měřil poctivě, nemohl by tvrdit takové nesmysly. Všechny koleje mají stejný střední rozvor a to, co věhlasný badatel měřil, byla pouze odlišná šířka jednotlivých kolejí.

Oba tedy předpokládali, že koleje vznikaly ve skále, která asi dříve byla plastická snad jako máslo. Za tím účelem jeden sestrojil saně, do nich se zapřáhli 3 muži a do plážového písku vyryli rýhu. Poté se muži zapřáhli do dvoukolového vozíku s koly a opět se projeli po pláži.

Důkaz byl na světě ! Rýha vyrytá sáněmi v písku se více podobala maltským kolejím než rýha způsobená koly vozíku. Oba badatelé se pak sešli a u kávy profesor Bonanno velkoryse přiznal svoji porážku. Test prokázal (!), že koleje nebyly vytvořeny vozy, ale saněmi, protože ty dělají větší rýhy !

Naše zjištění jsme porovnávali s poznatky předchozích návštěvníků a badatelů z KPUFO :

Rádi se seznámíme s Vašimi názory, kritikou a připomínkami.

-vd-,-lš-,-pk-,-dv-

 Foto (c) KPUFO, 2001

Seznam fotografií

ma01.jpg Luboš na svátečně vyzdobené hlavní třídě Valetty ma24.jpg Megalitický chrám Mnajdra - zajímavé detaily na veřejích vstupních bloků
ma02.jpg Pohled na přístav od pevnosti v hlavním městě ma25.jpg Megalitický chrám Mnajdra - zajímavé detaily na veřejích vstupních bloků
ma03.jpg Dušan před památníkem padlých ve 2. světové válce (Valetta) ma26.jpg Megalitický chrám Mnajdra - zajímavé detaily na veřejích vstupních bloků
ma04.jpg Megalitický chrám Tarxien ma27.jpg Megalitický chrám Mnajdra - zajímavé detaily na veřejích vstupních bloků
ma05.jpg Pavel a Dušan v Tarxienu ma28.jpg Pobřeží u Blue Grotto.
ma06.jpg Rozvalimy megalitického chrámu na pokraji města Birzebugga ma29.jpg Pevnost Red Tower
ma07.jpg Klenba chrámu ve městě Mosta ma30.jpg Přístaviště Cirkewwa
ma08.jpg Interiér chrámu v Mosta ma31.jpg Trajekt přistává ...
ma09.jpg Dolmen u San Pawl ma32.jpg Pevnost v hlavním městě Victoria (dříve Rabat)
ma10.jpg Zahrady v Busker Gardens, kde rostou pomeranče ma33.jpg Megalitický chrám Ggantija
ma11.jpg Koleje u města Dingli ma34.jpg Megalitický chrám Ggantija
ma12.jpg Koleje u města Dingli - výhybka ma35.jpg Megalitický chrám Ggantija
ma13.jpg Uličky v Mdina ma36.jpg Megalitický chrám Ggantija
ma14.jpg Uličky v Mdina ma37.jpg Dolmen na planinách jižně od Sannat
ma15.jpg Pohled z pevnosti směrem k hlavnímu městu ma38.jpg Koleje na sannatských planinách
ma16.jpg Megalitický chrám Hagar Qim ma39.jpg Záliv Mgarr Ix-Xim
ma17.jpg Megalitický chrám Hagar Qim ma40.jpg Otrokářská jeskyně
ma18.jpg Megalitický chrám Hagar Qim ma41.jpg Pohled z jeskyně
ma19.jpg Megalitický chrám Hagar Qim ma42.jpg Koleje vedoucí do vody v zálivu St. Georgen
ma20.jpg Megalitický chrám Hagar Qim ma43.jpg Megalitický chrám Skorba
ma21.jpg Na malý ostrůvek náhle zasvítilo slunce z mraků ma44.jpg Megalitický chrám Ta´Hagrat
ma22.jpg Megalitický chrám Mnajdra ma45.jpg Koleje na polovině cesty mezi městy Mgarr a Rabat
ma23.jpg Megalitický chrám Mnajdra - zajímavé detaily na veřejích vstupních bloků ma46.jpg Koleje u Mtarfa, severně od Mdina
    ma47.jpg Odlet z Malty