Anglie 1994 - byli jsme u Stonehenge !

Čtyři členové Klubu psychotroniky a UFO Plzeň se zúčastnilo ve dnech 20. - 29. května 1994 zájezdu do Velké Británie. Místem působení byla Jižní Anglie a pochopitelně v centru pozornosti stálo okolí městečka Salisbury s jeho malebnou krajinou, známou všem zájemcům o anomální jevy jako kraj hlavního výskytu kruhů v obilí. Vždyť také po celou dobu zájezdu neodtrhli naši přátelé oči od oken autobusu. Obilí na polích bylo sice stále ještě zelené, ale co kdyby...

Spolu s dalšími členy zájezdu navštívili řadu zámků, hradů i katedrál, obdivovali rozsáhlé sbírky britského muzea v Londýně.

Londýn Hrad Arundel

Na hradech a zámcích byla naším pomocníkem kniha "The A-Z of British Ghosts" ("Britští duchové od A do Z"). V muzeu oprávněně přitahovaly sekce egyptské, babylonské, indické a čínské kultury. V centru pozornosti byly sumerské pečetní válečky, doposud u nás neznámé, s podivnými létajícími stroji i nelidskými bytostmi.

Zlatým hřebem programu však byla středeční návštěva prehistorického monumentu Stonehenge.

Ráno se naše skupina oddělila od ostatních členů zájezdu a vydala se pěšky na několikakilometrovou cestu ke Stonehenge. Míjela pole, jež byla před několika lety fotografována z výšky pro zajímavé piktogramy, v dálce na obzoru se rýsovaly pravidelné, stále stejné mohyly.

Konečně u cíle !

Blízkost kamenných monumentů a pohled na ně je impozantní. Zažili jsme i překvapení, když naše senzibilka rukou vyznačovala energetické směry, šířící se z kamenného kruhu do okolí, přišel k nám jeden z anglických návštěvníků a stejnou metodou se společně shodli na těchto energetických liniích.

Skupina chtěla navštívit i další místa (např. Woodhenge), avšak ty jsou, jak sdělil jeden ze strážců, na soukromých pozemcích a proto nepřístupné. Do blízkosti kamenného kruhu pak byl symbolicky zasazen kámen z jednoho českého prehistorického monumentu.

Skupina spatřila staré prehistorické hradiště Old Sarum severně od Salisbury. V tomto kraji jsou dále pozoruhodné kresby do skal - bílé koně (Uffington) a obrazy obrů. Toho u Wilmingtonu zájezd míjel na cestě zpět do Doveru.

Mozaika britských bohatých prehistorických památek by nebyla úplná bez velkých kamenných stolů - ten 5,4 m dlouhý u Lanyon Quoit je na posledním obrázku.

-sl-

Z časopisu ZAZ č. 3, roč. 1994

Foto (c) KPUFO, 1994