Cesty za agrosymboly (Anglie 2000)

Ve dnech 15. - 30. července 2000 se uskutečnila další výprava Klubu psychotroniky a UFO za obilnými agrosymboly do jižní Anglie. Vedl ji MVDr. Pavel Kroupa (KPU DO). Naše výprava budila na obilných lánech zaslouženou pozornost. Bylo to zejména díky dobrému vybavení, kterému dominoval 12 metrový žebřík vlastní konstrukce, a používaný pro fotografování piktogramů. Jeho výhody využil i televizní štáb BBC, a tak jsme se dostali i do jejich zpravodajství.

Je třeba říci, že sezóna agrosymbolů přitahuje stále více turistů, a to jak z Evropy, tak i ze zámoří, z USA i Japonska. Není proto divu, že oblast přitahuje i mnoho padělatelů kruhů a piktogramů, a dá se i předpokládat, že ti jsou i přímo podporováni místními majiteli kempů aj. podnikatelů, zainteresovaných na vysoké návštěvnosti, na rozdíl od místních farmářů.

Nejpůsobivější zážitky jsou ovšem z letu nad obilnými lány s rozměrnými piktogramy. Velkou pozornost vyvolal právem piktogram, nazvaný "Magnetické pole", díky kterému jsme odložili i náš odjezd. Údiv návštěvníků vyvolalo naše měření, které prokázalo odchylku jeho osy o 5 stupňů od směru sever - jih a sběr vzorků. Podezřelá byla také rovnoběžnost osy agrosymbolu s kolejemi od traktoru. Sebrané vzorky projdou stejným procesem, jaký provádíme v ČR - regenerace tkání a zkoumání buněčných struktur.

Výprava během cesty pořídila na 400 snímků a natočila 12 hodin záznamů, včetně leteckých. Podívejte se na několik z nich.

Piktogramy se množí a farmáři zuří

V porostu ječmene na svažitém poli pod Picket Hill se objevil obrazec 15.7.2000. Hned v prvních dnech po svém vzniku došlo ke konfliktu mezi návštěvníky a majitelem farmy. Farmář nakonec zavolal wiltshirskou policii a cereologové byli odvezeni na policejní stanici. Tím se staly piktogramy na polích Stowell farms pro návštěvníky těžko dostupnými.

Další nádherný a rozlehlý obrazec na pšeničném poli ze 14.7.12000 pod kopcem Golden Ball Hill se stal místem střetu. Farmář zastrašoval návštěvníky střelbou z brokovnice a následující den použil proti cereologům postřik pesticidními prostředky.

Místní noviny přinesly na titulní stránce článek o rozhořčení farmářů nad situací, kterou vyvolaly neustále nové obrazce na jejich polích : "Farmáři zuří. Mnoho akrů zničené úrody. Stále další a další nové kruhy, do kterých se hrnou stovky lidí bez ohledu na pošlapané obilí." Také v hospodě The Barge Inn v Alton Barnes se objevilo varování : "Nevstupujte do kruhů v obilí na Stowell farmě. Farmář nás vyhání sprejováním pesticidy."

Přivítání v nádherném pravidelném piktogramu ve tvaru květu pod vrchem Milk Hill znamenalo projít kolem pokladny. Farmáři R. Hues a synové našli jiné řešení: požádali návštěvníky, aby jim přispěli na úhradu škod, které jim v souvislosti s tímto obrazcem na úrodě vznikly. Pokladnička u pole se určitě vyplatila více než pronásledování a zastrašování cereologů hrubým násilím, vždyť návštěvnost každého piktogramu lze odhadnout na několik set lidí denně.

Obrazec pod vrchem Milk Hill vznikl 1.7.2000 a ještě po 3 týdnech byl pořád středem pozornosti jak ze země, tak ze vzduchu. Zde je spolu s bílým koněm u Alton Barnes ve Wiltshire.

Piktogram "Magnetické pole" (Avebury)

Byl pojmenován podle motivu stylizovaných magnetických siločar, probíhajících mezi severním a jižním pólem magnetu.

Vznikl na odlehlém pšeničném poli, necelých 2,5 km západně od známé megalitické lokality Avebury. Byl vytvořen pravděpodobně v noci z 22. - 23. července 2000, tedy ze soboty na neděli, kdy byl objeven z vrtulníku a poprvé vyfotografován a to za velmi špatného počasí se silnou oblačností. Počasí se zhoršilo právě 22.7.2000.

Piktogram byl situován na mírném severním svahu, obráceném ke známé prehistorické lokalitě Windmill Hill, vzdálené vzdušnou čarou 2 km. Jižně, v mírném svahu nad obrazcem vede silnice do Cherhillu, vzdáleném 4 km jihozápadním směrem. V blízkosti nebylo žádné vyvýšené místo, ze kterého by byl piktogram viditelný. Přesnost symetrických prvků obrazce, vytvořených na kruhové ploše o průměru přes 80 metrů, je možné sledovat pouze z nadhledu. Ale ani výška 10 metrů, kterou nabízí výsuvný žebřík výpravy, neumožnila širokoúhlému objektivu zobrazit celou formaci.

Při pohledu stojícího člověka představuje piktogram jen chaotickou spleť stojících ostrůvků a proudy položeného obilí. Ve střední části obrazce není symetrie vytvořených linií zcela bezchybná.

Měření kompasem v různých vzdálenostech od pólů odhalilo odchylku průběhu siločar o 3-5 stupňů oproti skutečné orientaci světových stran s tím, že o tuto hodnotu je odchýlen severní pól obrazce směrem na východ a jižní samozřejmě na západ.

Bylo zde však možno vysledovat nedokonale vytvořené prvky formace s nepřesnými tvary a poškozenými rostlinami. Stébla obilí byla zamotána a rostliny byly v horní čísti destruovány, zjevně mechanicky poškozeny, zahnědlá v místech defektu. Klasy mají změněnou barvu a místy jsou vydrolené, některé i rozdrcené. Změny tak poukazují jak na mechanickou, tak i na tepelnou destrukci.

Hvězdy

Piktogram "Hvězdy" vznikl z neděle na pondělí vznikl z neděle na pondělí 24.7.2000 u silnice, vedoucí z Marlborougt do Calne, naproti Silbury Hill. Již 14 dnů před jeho vznikem vznikla na stejném poli formace 3 jednoduchých kruhů. Vzdálenost mezi obrazci byla jen několik desítek metrů.

Wiltshirská policie dlouho nezapomene na ono pondělí, kdy byly ve velmi krátké době okraje této velmi frekventované komunikace lemovány desítkami automobilů, parkující bez ohledu na dopravní značky, což je jinak u anglických řidičů nevídané. Mohutný, téměř 80 m kruh se zajímavě seřazenými hvězdami, však stál za nějakou tu dopravní pokutu. Tvůrci tohoto geometricky zdařilého a na provedení jistě náročného piktogramu jakoby chtěli demonstrovat svou dokonalost a obrovskou výtvarnou invenci. Podařilo se jim to více než skvěle. Ve srovnání s nedalekým originálem 3 jednoduchých, vedle sebe seřazených kroužků staršího data působila hvězdná sestava opravdu monumentálně. Tvůrci piktogramu správně odhadli, že technická dokonalost formace šestice hvězd, vytvořených v obilí, by mohla být až nápadně dokonalá. A proto, zdánlivě nepochopitelně, nechali jeden z cípů hvězdy "vybočit" z pravidelného tvaru hvězdy. Vznikla tak umělá "technologická chyba" a obrazec získal na věrohodnosti.

Za povšimnutí stojí poměrně jednoduchá základní geometrická konstrukce, vycházející z pětiúhelníku, vepsaného do kružnice. Následné geometrické prvky jsou vepsány do tohoto základního schématu podle předem připraveného projektu.

Mikročip a Srdce

Dvojice piktogramů, v době svého vzniku všeobecně chápaných jako "Výzva" a "Odpověď" - také jako výraz vztahu "technická účelnost" a "lidská láska".

"Mikročip" se objevil 2.7.2000 na severním svahu pšeničného pole v East Kenneth, hrabství Wiltshire, Anglie. Na přesné kruhové ploše o průměru téměř 80 metrů byl narýsován čtverec s lineárním dělením plochy. Složením obilí křížícími se liniemi vzniklo téměř 1300 segmentů, vytvořených ze stojících ostrůvků obilí rozličných tvarů a velikosti. Struktura obrazce proto získala vzhled mikročipu. Zvláště při pohledu z výšky vyvolává dojem zakódované informace. Na ploše tohoto, oproti skutečnosti miliónkrát zvětšeného elektronického prvku, se podle interpretace místních cereologů skrývá text, vyzývající obyvatele planety k řešení globálních problémů Země.

"Srdce" je piktogram, který vznikl o 14 dní později a to jen o 50 metrů východně od "Mikročipu" a je zřejmou odpovědí na jeho téma. Sice pohledný, ale technicky nepřesný piktogram byl nepochybně vytvořen lidmi. Srdce, jako symbol lidské lásky, bylo vytvořeno jako kontrast s ryze technickým vzhledem Mikročipu. A také snad odpověď na text jeho výzvy. Tedy snaha o svérázný a originální způsob neverbální komunikace. Můžeme se jen domýšlet s kým.

Závěr

Názory na obilné piktogramy mohou být jistě různé. Současná cereologie je poznamenána v celé Evropě vlnou tvůrčího úsilí lidí, snažících se výtvarně projevit vlastní tvorbou obilných obrazců. Motivace pro tuto činnost bývají různé. Od snahy po konfrontaci svých tvůrčích schopností s jinými tvůrci, snahy proniknout svým výtvorem na stránky novin a obrazovky televizorů, až po nejrůznější záměry diskreditace badatelského úsilí o objasnění tohoto fenoménu. Také výsledky aktivit lidí, snažících se o vytvoření agrosymbolů mohou být rozdílné. Některé obrazce v porostech lze na první pohled posoudit jako nevydařený pokus. Jiné jsou naopak tak pohledné a zajímavé, že vyvolávají oprávněnou diskusi a polemiku o jejich pravosti. U těch zdařilých je asi důležitá nejen snaha o jejich pochopení a zařazení do tabulky "pravé" či "nepravé", ale především ocenění jejich technické a estetické dokonalosti. Právem jim náleží obdiv. Obdiv k úspěšnému a zajímavému výtvarnému projevu naší doby. I přes značné škody na úrodě, které pochopitelně rozhořčuje farmáře, piktogramy plní účel magnetu pro zájemce o tento jev a v mnoha oblastech podporují příliv turistů. S cereologií a seriózní snahou o objasnění fenoménu "crop circles" to však nemá nic společného.

MVDr. Pavel Kroupa a kol. aut. KPU

Foto (c) MVDr. Pavel Kroupa, 2000