č.4/1999

Vážení přátelé, kolegové,

děkujeme Vám za pomoc, kterou jste prokazovali během letních měsíců naší organizaci, často za složitých podmínek, nedostatku času i na dovolených. Díky Vaší pomoci se podařilo perfektně postihnout sezónu agrosymbolů, která byla letos velmi bohatá - přes 50 piktogramů, velmi rozměrných a složitých. Přijali jsme úkol, že do konce roku 1999 vydáme soubor agrosymbolů, který bude mapovat jejich výskyt v ČR v tomto tisíciletí.

Obdrželi jsme návrh, aby KPU spolupracoval, ve snaze zamezit šarlatánským a diskreditujícím aktivitám na poli anomálních jevů, s organizací Sisyfos v udělování příštích tzv. "Bludných balvanů", tj. cen za zmatečnou činnost v této oblasti. Prosíme, vyjádřete se k této otázce.

Píší nám různí lidé, že zaslali různým "záhadologickým" časopisům a honosně se tvářícím organizacím dopisy, fotografie i různé artefakty, ale že nedostávají odpověď, natož slovo poděkování. Pokud se tak bude dít i nadále, do záležitostí se vložíme my a jednotlivé případy zveřejníme.

Během léta oznámila svůj vznik další nová organizace : "Jednota českých a moravských badatelů v psychotronice". Mezi její zakladatele patří Dr. Z. Rejdák, Ing. Štarman a další. Jejím cílem má být uvedení tohoto oboru na vyšší odbornou úroveň. Na internetu, kde byl vznik oznámen nejdříve, je i nulté číslo časopisu "Cesty psychotroniky" - zatím v elektronické podobě. S cíli této organizace se ztotožňujeme, budeme s ní proto spolupracovat.

V pátek 13.8.1999 jsme se dozvěděli o výskytu tzv. "poltergeistu" v osadě Svinná u Skuhrova n. Bělou dne 12.8.1999 od 14.15 - 18 hod. (Reportáž tentýž den odvysílala i TV Nova.) Do uzavřené místnosti létaly kusy kamenů, omítky apod., celkem asi 3 kg. Okolnosti těchto jevů budeme prošetřovat.

Vyšel nový časopis ZAZ 4/1999. Z obsahu : Zpráva z cesty za zatměním, Etické aspekty teorie o reinkarnaci, Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén, Biofyzikální změny na rostlinách z agrosymbolů, O pravosti a "falešnosti" agrosymbolů, Příčiny vedoucí ke vzniku psychiatrické nemoci, Zbraně 3. tisíciletí, další pokračování seriálu Bohové nebe a země a množství dalších kratších statí a názorů.

Josef A. Zentrich v reakci na jednu upadající léčitelskou organizaci za druhou (Svaz diplomovaných léčitelů českých, Česká léčitelská komora, a nakonec Česká asociace odborného léčitelství) oznámil v Regeneraci č. 7/1999 založení nové organizace "Českomoravský svaz léčitelských umění". Má jít o zájmový svaz, který by hájil práva léčitelů, ale i bděl nad dodržováním povinností svých členů vůči společnosti. Každý člen má získat hrdost, že je členem právě této organizace, a každý klient má získat jistotu, že u členů organizace se mu dostane nejvyšší péče. Za tím účelem má být založena i Českomoravská univerzita alternativní medicíny v Olomouci, diplom bude zatím sloužit pouze pro vnitřní potřebu. J.A. Zentrich vyzývá léčitele a lidi, chtějící se podílet na této práci, aby se přihlásili na jeho adrese : J. A. Zentrich, Tylova 950, PO box 6, 761 01, Otrokovice. Protože se plně ztotožňujeme s pohledem na tuto problematiku, k této výzvě se připojujeme i my.

Nabídka materiálů Badatelského centra Statenice : Badatelské rozhledy 1/96 (16 Kč), 2/96 (16 Kč), 3/96 (4 Kč), 1/98 (4 Kč), 2/98 (12 Kč), 3/98 (8 Kč) 4/98 (8 Kč), 5/98 (12 Kč), 6/98 (20 Kč), 7/98 (8 Kč), 1/99 (24 Kč). O obsazích jednotlivých čísel jsme průběžně informovali v IB. Studie a materiály : Drak se hýbe (překlad z angl. zdroje - výzkumy dr. Robbinse - ultrazvukové signály z menhirů - prakticky ověřeno u menhirů "Šeptající rytíři" u Rollrightu. (16 Kč) Lenková, J.: Artur Machen - fantastický realista ? Rozbor děl mystického angl. autora, vysoce ceněného v "Jitru kouzeníků". (16 Kč) Jankovská, V.: Pylová analýza kounovských kamenných řad. (24 Kč) Lenk, L.: Tušení podivuhodna. Seriál o záhadách minulosti otiskovaný v Obraně lidu 1986-89. (64 str. A4 - 128 Kč) Lenk, L. - Lenková, J.: Co v učebnicích nebylo. Seriál z Mladého světa r. 1998, doplňující Tušení podivuhodna. (32 str. A4 - 64 Kč) K zásilce je nutné připočítat poštovné 16 Kč.

Dostali jsme se k materiálu : Babáček, Mojmír : Psychoelektronické ohrožení demokracie. Tajné závody ve zbrojení. (28 str.) s podtitulem : Rusko a USA mají k dispozici radarová zařízení, která by jim mohla umožnit ovládat psychiku celých populací. Materiál je zpracován z více jak 100 odkazů zahraniční literatury a obsahuje i petici brannému a bezpečnostnímu výboru parlamentu ČR. Dotýká se i problematiky "psychowalkmenů" i tzv. "implantátů", tak známých z ufologické literatury. Materiál bude pro členy v archivu KPU.

KPU Vám poskytl v průběhu tohoto roku konkrétní návody, jak postupovat v řešení případů UFO, zaznamenání údajů agrosymbolů, atd.

Nyní Vám podáváme další, zpřesňující a uvádějící návod, jak postupovat v případě vyšetřování případů UFO. Je to z důvodu příchodu nových, mladých členů, zapálených pro badatelskou činnost, ale s nedostatkem zkušeností a tyto návody by jim měly pomoci v začátcích a v získání potřebných dovedností.

Badatelské postupy

Čas od času se badatelé z KPU dostávají také do situace, kdy je potřebné zajistit nález nějakého hmotného artefaktu, pro případný další průzkum. Tyto artefakty mohou být různé povahy (např. nálezy kovových úlomků v piktogramech, různé tekutiny, hmyz či jeho pozůstatky, ožehlý či jinak poškozený porost atd.) a proto je potřebné poskytnout návod, jak nejlépe postupovat, jaké použít nástroje a pomůcky či jak je v případě nouze nahradit, aby další průzkum měl smysl, aby neodborným zásahem nedošlo k znehodnocení, poškození předmětu atd.

Připravujeme proto s odborníky z našich řad konkrétní návody a zásady postupů. Pokud byste chtěli přispět do tohoto zpracování, napište si o současný stav přípravy. Možnosti jsou : hmotný pevný artefakt, artefakt archeologické povahy, půda, hornina, kapalina, biologický materiál (hmyz), porost, aj. Budeme vděčni za doplnění návodů tak, aby byly použitelné pro maximum možných eventualit. S těmito návody Vás seznámíme s IB 5/99.