č.3/1999

Děkujeme členům za zaslané adresy regionálních novin a rádií, všechny redakce dostaly naše dopisy, byly rozeslány dopisy na okresní úřady Čech, Moravy i Slezska. Prosím, informujte o článcích, které by se v regionálních tiskovinách objevily, zašlete nám kopie těchto článků.

Dne 7.6.99 byl objeven první kruh v obilí letošního roku u obce Křinec (okr. Nymburk). Naši kolegové jej prozkoumali velmi brzy díky oznámení redakce Polabských listů. K nahlášení tohoto kruhu došlo právě díky dopisu, který těsně předtím do těchto novin došel.

Děkujeme všem za pomoc a doufáme, že perfektní organizace a spolupráce všech složek bude fungovat i nadále.

Součástí tohoto bulletinu je proto i pracovní tiskopis pro zaznamenání údajů z agrosymbolů. Rozmnožte jej a ponechte si jej pro využití i v dalších letech.

Děkujeme panu Zdeňku M. za významnou materiální pomoc.

Také v tomto IB někteří z Vás nacházejí svůj členský průkaz KPU. Pokud jste jej dosud nedostali, něco k jeho zhotovení chybí - foto, rodné číslo nebo čl. přípěvek na tento rok. Vše se pokuste doplnit tak, aby Vám bylo možno zaslat průkaz s dalším IB.

V noci z pátku 19. - 20.6.1999 kolem 23 - 24 hod. byl v obci Oselce u Nepomuka (PJ) viděn 18 svědky létající předmět nad nízkými stromy. Objekt byl tvaru jehlanu, kolem kterého obíhalo červené světlo. O pátrání Vás budeme informovat.

Prosím, sháním vše týkající se slunovratu, zejména letním - pranostiky, rituály, mýty. Dejte mi vědět přes centrum KPU.

Kolegové ze společnosti Člověk 2001 připravují pravidelná nedělní odpoledne s přednáškami o hledání hranic lidského vědomí na zámku Kozel (u Šťáhlav, okr. Plzeň - jih), u příležitosti výstavy obrazů Zdeňka Hajného. Cyklus začíná 18.7. 1999, pokračuje 25.7.1999 a 1.8. 1999 přednáškami na téma "Člověk příštího tisíciletí a proces sebeuvědomění" - s tematickými okruhy : Člověk - nejen hmotná existence, Rozdíl mezi vírou a poznáním, Tragédie vidění světa, Utopické a lživé sliby podvodníků, Lákavé tajemno esoteriky bez příkras, atd. vždy ve stejném čase od 14,30 - 16 hod. Cyklus pokračuje 8.8., 15.8., 22.8. 1999 - Člověk a vesmír - tématické okruhy : Věda a hodnoty, Jednotlivé roviny poznání, Staré a nové paradigma vědy, Realita a omezenost lidského poznání, aj. Cyklus je ukončen 29.8.1999 volným seminářem s otevřenou diskusí o aktuálních otázkách rozšiřování hranic lidského vědomí.

Na Klatovsku začal vycházet samizdatový časopis "Černá věž", zaměřený na zajímavosti kraje a místopis - v prvním čísle byl článek věnován i kruhům a obrazcům v obilí. Objednat jej lze v Galerii Šiwa, nám. Míru, Klatovy.

Obdrželi jsme bulletin Střediska Jógy Swami Satyanandy. Adresa : Pod Čimickým hájem 10/208, 181 00 Praha 8.

Česká psychoenergetická společnost pořádá ve dnech 7. - 12. září 1999 na poutním místě Římov setkání s akcemi zaměřenými na duchovní stránku člověka. Cena, ve které je ubytování, stravování a akce, je 2450 Kč, členové ČePeS 2150 Kč. Nový časopis Psychoenergetika 1/1999 spolu se Zpravodajem společenství Vodnáře přináší články o homeopatii, bioplazmě, racionální výživě, duchovní podstatě nemoci a dalších problémech.

Koupím videokazety s vystoupením dr. Anatolije Kašpirovského. Pište na adresu KPU.

Vyšly nové časopisy ZAZ : 2/99 s porovnáním dotazníků na zaznamenání případů UFO, začal vycházet na pokračování materiál dr. Zdeňka Gardavského "Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén", a první z 12 úvah Souvislosti - Fantastická realita, dále "Tajuplná síť čar" - o počátcích výzkumu linií ley, "Kruhy v obilí ex post" - o agrosymbolech na Domažlicku od 70. let, o tajemství hradu Mont Ségur a Jezeru Druidů, o výzkumu záhadné kamenné stavby na Strakonicku i o časovém posunu Karla Hynka Máchy při návštěvě hradu Houska a dalších a dalších menších článcích, názorech a postřezích.

Časopis ZAZ 3/99 obsahuje materiál o mimosmyslovém vnímání, diskuse o problematice megalitických památek, hypotézy o původu Měsíce, Informační vlastnosti a schopnosti živých organismů, aj.

Připomínáme, že časopis ZAZ je základním informačním zdrojem, kde členové KPU i další autoři publikují původní, dosud nikde uveřejněné články a zprávy z badatelské práce. Cena ročníku je 140 Kč.

UFO klub Záblesk vydal svůj první Zpravodaj: jeho obsahem je šetření případů UFO a podíl na průzkumu agrosymbolů ve východočeském regionu. Zašleme za obálku A5 a známku.

Klub Záblesk má nové stránky na internetu, jejichž součástí je i kompletní seznam agrosymbolů z databáze KPU, doplněno fotografiemi. Adresa je : http://freeweb.coco.cz/klub.zablesk/crop.circles.index.htm

Začal vycházet nový časopis Skryté skutečnosti - přesná kopie Fantas. Fakt, jen s tím rozdílem, že vydavatelem není Ivo Železný, ale AOS Publishing (Pavel Mezsáros) z Ústí n. L., vydavatel knih Ivo Wiesnera. Vůči knihám a názorům tohoto autora existují značné výhrady, které by stály za podrobný rozbor a diskusi všech členů. I když je I. Wiesner čestným členem KPU, nic nebrání rozboru této problematiky - např. kolem jakéhosi národa Nýsů (z knihy Národ v lénu Bohů), a i další tvrzení jsou psána s takovou samozřejmostí, že to až vyráží dech. (třeba to, že Slunce bylo vyměněno - ale se Sl. soustavou se nic zvláštního nedělo (?!?), atd.

Badatelské centrum Statenice manželů Lenkových vydalo své další Rozhledy - o Lobsangu Rampovi, o Neviditelné Praze G. Meyrinka a množství dalších menších článků.

Při pátrání po megalitických památkách v ČR narážíme na problém klasifikace, názvosloví a také na to, jak odlišit jednotlivé případy od přírodních výtvorů. Ale právě toto je hlavní otázkou v uznání pravosti megalitických památek. Časopis ZAZ 3/99 předkládá názory k diskusi. K zhotovení albumu megalitických památek a CD potřebujeme podrobnou fotodokumentaci. Pokud se v letních měsících dostanete k nějaké zajímavé lokalitě, poskytněte nám své fotografie. Chcete-li se podílet na zajímavých cestách a podniknout vlastní pátrání, spojte se s námi, nasměrujeme Vás na místa, které potřebujeme, a dáme Vám potřebné instrukce, vybavíme Vás podrobnými mapami atd.

Vyšel nový průvodce po 26 lokalitách Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality. Materna, Praha, 1999. Obsahuje fotografie, popis kamenů i mapky a plánky s přístupovými cestami.

Máte-li také ve svém okolí kameny, zvané "čertovy" atd., kameny s rytinami, stopami, apod., ke kterým se vážou různé pověsti, napište nám o nich, pošlete foto a veškeré dostupné údaje.

V časopise FF 4/97 se píše o rytinách na kamenech vstupní brány libušínského hradiště, které jsou nejstarším slovanským vyobrazením. Kdyby někdo měl další materiály týkající se zmíněné rytiny (nejlépe odkazy na seriózní publikace - v článku je řečeno, že rytiny jsou citovány v odborných publikacích), dejte vědět.

Stále trvá řešení některých starších otázek

Koupím Magazín 2000 č. 12/98, 1/99, /99, Fantas. Fakta 1/99. Zašlete na adresu redakce. Děkuji. (ln)

Oznámení vydavatelství Včelka :

K dispozici jsou dotisky publikací : Paneš, F. a kol.: Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka ? Má umístění církevních staveb nějaký hlubší smysl ? - 17 Kč * Paneš, F.: Můj přítel, senzibil a proutkař Oldřich Hradil. Metody a výsledky působení brněnského léčitele Oldřicha Hradila (zemřel v roce 1989). - 17 Kč * Magie, psychotronika, parapsychologie * Archeologie, archeoastronautika, geologické záhady * Problémy mimozemských civilizací a UFO * Sborníky článků z časopisu Týdeník aktualit k těmto tématům ze zcela seriózních pozic. po 50 Kč. * Kalina, P.: Ty a tvé oči. Soubor očních cviků zaměřených na prevenci proti očním vadám, na zlepšení zraku a rekonvalescenci po chirurgických očních zákrocích. - 20 Kč. * Kol. aut.: Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy. Výsledky zkoumání a současný stav badatelské práce. Vyhodnocení názorů a naznačení směrů pátrání, po kterých je možné se vydat. - 77 Kč * Dojde také k opětovnému vydání publikace F. Paneše : Gaia I. Existovala neznámá pracivilizace a II. dílu. Objednávky jsou vedeny v evidenci, publikace bude zaslána po vydání. *