č.2/1999

 S tímto informačním bulletinem dostáváte k dalšímu použití tiskopis pro šetření případů UFO. Rozmnožte jej a poskytněte jej svým známým a svědkům anomálních jevů tohoto typu, zachycujte případy z osobních rozhovorů podle tohoto vzoru. Ti z Vás, kteří odebírají časopis ZAZ, v něm najdou i "důvodovou zprávu", jak k vytvoření tohoto dotazníku došlo, v porovnání i s dalšími dotazníky jiných spolků v ČR.

V následujících IB obdržíte i další tiskopisy, potřebné pro badatelskou činnost. Protože se blíží léto, v příštím IB bude přiložen pracovní tiskopis pro zaznamenání údajů o kruzích a obrazcích v obilí - agrosymbolech. Vzhledem k tomu, že příští IB bude zasílán až za 2 měsíce a obilné piktogramy se mohou vyskytnout i dříve, důrazně Vás žádáme o spolupráci při včasném nahlášení výskytu nových obrazců. (Nové agrosymboly se již letos vyskytly v Izraeli a ve Velké Británii.)

Díky Vaší pomoci se loni podařilo včas zaznamenat většinu údajů. Rozvětvená síť členů a spolupracovníků KPU dosáhla již loni takového stupně, že do 10 km každého loňského výskytu agrosymbolů se nacházel člen KPU. Prosíme, dozvíte-li se o vzniku kruhů a obrazců v obilí, neprodleně nám to nahlašte - nejlépe telefonicky na čísla, uvedená v tiráži IB. Proto už nyní přinášíme postup pro průzkum a pro odběr vzorků. Působíte-li na malých městech a na vesnicích, pokuste se je namnožit a zveřejnit ve vývěsních skříňkách a tabulích. Připravujeme rozsáhlou akci, zaměřenou na informování úřadů na výskyt těchto fenoménů. Pokud můžete, uvítáme Vaši pomoc ve formě malých obálek, kterých budeme potřebovat velké množství.

Na internetových stránkách KPU přibyly stránky KPU Třebíč.

Časopis Regenerace 5/1999 v opětovné reakci na problematiku "kontaktérství" přinesl i článek z časopisu ZAZ.

Redakce ZAZ obdržela materiál - návod na spiritistickou seanci s technickými prostředky. V dopise se uvádí, že stejný materiál obdržely redakce všech časopisů, zabývajících se anomálními jevy. Autor však uvedl falešnou adresu. Redakce oznamuje, že za takových podmínek nedojde ke zveřejnění, neboť ZAZ neuveřejňuje materiály, které pocházejí od anonymních zdrojů.

Také v tomto IB někteří z Vás nacházejí svůj členský průkaz KPU. Pokud jste jej dosud nedostali, něco k jeho zhotovení chybí - foto, rodné číslo nebo čl. přípěvek na tento rok. Vše se pokuste doplnit tak, aby Vám bylo možno zaslat průkaz s dalším IB.

Obdrželi jsme kontakt na MUDr. F. Koukolíka, který v únoru 1999 vedl pořad v ČT 2 "O mimozemšťanech". Zaslali jsme mu naše vyjádření k tomuto pořadu. O jeho reakci Vás budeme informovat.

Dostali jsme nabídku na prezentaci výstavy o UFO - jde o výstavu, kterou pořádal projekt Záře nejprve v Roztokách u Prahy. V současnosti je v Jeseníku. Obsahuje 40 kartonů 70*100 cm a 2 tašky různých časopisů a materiálů.

Pátrá se po smyslu a účelu staveb tzv. Božích hrobů. Známe takovou stavbu u Slaného, na Petříně v Praze, v Havl. Brodě, ve Varnsdorfu, u Horš. Týna a jinde. Prosíme, pokud máte jakékoliv informace o těchto nebo dalších stavbách, o době, kdy byly postaveny a kým, dejte vědět. Pokud na tuto stavbu kdekoli navštívíte, změřte - nasměrování stavby vůči světovým stranám, a dále přesné nasměrování šikmých okének. Pak zašlete i s fotografiemi. Všímejte si i ornamentů a symbolů na stěnách.

Pro katalog megalitických památek chybí některé údaje a dokumentární fotografie některých sporných míst. Průzkum těchto míst by mohl vést k velmi zajímavým cestám. Zvlášť bychom uvítali Vaše cesty a údaje v okrese Česká Lípa, Český Krumlov, České Budějovice, Chomutov, Jindř. Hradec, Kolín, Teplice, Trutnov a Uh. Hradiště. Budete-li se v dohledné době chtít podílet na cestách v těchto lokalitách, uvědomte nás o tom, sdělíme Vám podrobnosti.

Kolegové z klubu KPU - OTAR zpracovávají tématiku kolem působení templářského řádu na území Čech, Moravy a Slezska. Pokud byste mohli jakkoli přispět radou, literaturou či poznatky ze svého okolí, napište na naši adresu.

Prosím, marně sháním knihu A. Pludka "Nepřítel z Atlantidy". Pokud ji můžete prodat nebo ji můžete koupit v antikvariátu, dejte mi vědět přes redakci IB. Děkuji.

Děkujeme za Vaše zprávy z astronomické oblasti a o Vašich pozorováních. Je zde návrh, propojit členy KPU - členy a spolupracovníky hvězdáren a astronomických kroužků a vytvořit astronomickou sekci KPU. Ta by měla za úkol prověřovat některé sporné případy UFO a přinášet zprávy z astronomických kruhů.

Při rozboru případů UFO se ukazuje, že ačkoli některé týdny jsou po celém území ČR bez jakéhokoli hlášení, náhle během jednoho nebo několika dnů dochází k nárůstu případů. Zvláště, pokud se jedná o jediný den a několik případů je rozloženo do několika hodin po celém území ČR. Právě při řešení těchto případů by se mohlo přejít od stále stejného opisování a komentování jednotlivých případů ke zkoumání tohoto fenoménu v širších souvislostech.

Vydavatelství Včelka obdrželo spis ing. Vlastimila Baumgartla "Fenomény ingerence a prestace. Nově objevené fenomény při autorově senzibilním výzkumu vzniku tzv. "karlovarských kruhů"." Pokud byste měli o tento spis (65 stran) zájem, Vaše objednávka bude vedena do vydání spisu.