č.1/1999

Děkujeme všem, kdo včas uhradili čl. příspěvek KPU a předplatné časopisu ZAZ. Omlouváme také to, že někteří z Vás obdrželi informační bulletin č. 6/98 s vánočním přáním dlouho po vánocích. Vzhledem k velkému množství rozesílaných dopisů (přes 800) nebylo možné vše stihnout v požadovaném čase. Také byly vyčerpány naše zásoby obálek a tak pokud může kdokoli přispět, budeme Vám vděčni za dar.

Máme radost z toho, že při činnosti KPU se stále více dostávají do kontaktu členové řady poboček a okresů. V uplynulých týdnech bylo prováděno šetření kolem případů UFO v okrese Karlovy Vary a Sokolov na závěr minulého roku. Děkujeme kolegům, kteří se do tohoto šetření zapojili. O výsledcích budeme informovat v ZAZ.

Vzhledem k nutnosti rychlého reagování nelze většinu akcí plánovat na delší dobu. Proto pokud se chcete některých šetření a akcí zúčastnit, informujte se trvale u členů výboru. Pokud by se ve Vašem, okolí plánovala nějaká akce, budete o ní informováni minimálně týden předem. Včasné informaci napomůžete, pokud včas sdělíte změny telefonních čísel, spojení do zaměstnání, e-mail.

KPU Domažlice plánuje na 20.3.1999 výpravu na Sedmihoří na obhlídku okolí objektů typu "henge".

Bylo zahájeno zpracovávání alba megalitických památek. To by mělo mít podobu elektronickou (CD) a odpovídající tištěná verze - pro vnitřní potřebu KPU a zúžená internetová verze pro veřejnost. Chcete-li se do zpracování zapojit, napište.

Pokud jste si nestačili nahrát jakýkoliv pořad na ČT 1 a ČT 2, dejte vědět co nejrychleji (max. do 2 dnů od uvedení) výboru KPU. Přes naše přátele Vám zařídíme jeho nahrání.

V tomto IB by měl být přiložen nový členský průkaz. Pokud tomu tak není, nezaslali jste foto nebo jste v přihlášce neuvedli své rodné číslo. Průkaz s fotografií je zataven, nedá se zaslat bez fotografie. O zaslání fota prosíme též čestné členy KPU. Na zadní stranu snímku 3 x 3 cm napište příjmení, jméno a rodné číslo.

 V listopadu 1998, po setkání léčitelů a lékařů, byla ukončena činnost brněnského spolku ATOZ. Zároveň bylo ustaveno Centrum bioinformatiky a informační terapie, které by se, kromě organizování přednášek a seminářů, perspektivně zaměřilo i na řešení některých výzkumných úkolů, které by pomohly prokázat realitu a podstatu některých dosud nedostatečně objasněných jevů.

Česká psychoenergetická společnost (ČePeS) pořádá cyklus přednášek "Výpravy za poznáním". Dne 10.3.1999 s názvem "Co máme skryto v dlani ?" (vstupné 30 Kč), 13.3.1999 "Syndrom chronické únavy" (vstupné 150 Kč), léčitelské semináře o léčitelství (7.4., 12.5., 2.6., 8.9., 6.10., 3.11.,1.12). Akce se konají v Praze 1, Novotného lávka 5. Podle dohody s ČePeS dochází ke vzájemné výměně časopisů ZAZ a Psychoenergetika. Její všechna čísla (dříve Mandala, Mandala Nova atd.) jsou v klubovém archivu. Chcete-li se seznámit s některými problémy, které jsou tam řešeny, napište na naši adresu.

Obdrželi jsme nabídku na využití Internetu pro 6 účastníků za 300 Kč bez dalších poplatků. Informace na tel. čísle 0603/810923.

Na internetových stránkách KPU přibyly prezentace KPU Prachatice, KPU Sokolov, KPU Praha a KPU Praha - OTAR.

TV Prima uvedla další díl seriálu Záhady a mystéria, tentokrát věnovaný hledání hlav popravených českých pánů. Sporné otázky této historické události je sledována některými kolegy i po jiných stránkách. Pokud byste mohli sdělit cokoli ze života rodů popravených pánů, rytířů a měšťanů, zejména jejich erby, sdělte to výboru KPU. Děkujeme.

Další díly pořadu "Záhady a mystéria" budou věnovány geopatogenním zónám a čarodějnictví. Součástí pořadu by měl být i experiment s namazáním se opravdovou čarodějnickou mastí podle dobových receptů.

V průběhu února a března jsou Českou poštou doručovány 4.000.000 (slovy čtyři milióny) letáků kontaktéra I. Bendy, dostanou se tedy do každé domácnosti, úřadu a instituce. Zakázka stála 800.000 Kč, není tedy pochyb o pravých úmyslech a pohnutkách kontaktérů - získat stále více peněz pro propagační akce, tím získat více důvěřivých lidí, schopných tyto podvodníky dále více finančně podporovat. Jsou zde také snahy o prosazení se do hromadných sdělovacích prostředků. Připomínáme, že podpora těchto struktur není v souladu s badatelským úsilím KPU.

Prosím, sdělte, máte-li jakékoli poznatky o klapli San Miniato del Monte ve Florencii. Na podlaze je údajně zvěrokruh. Máte-li jakékoli materiály, foto apod. dejte vědět.

Tento rok, 11. srpna 1999 se uskuteční úplné zatmění Slunce. Cestovní kanceláře zaznamenávají již dnes značný zájem o cesty na jih, kde bude stín nejvíce viditelný. Plzeňští astronomové za zatměním budou cestovat do Rumunska. Pro zájemce z řad KPU je zde nabídka stanování na pozemku jednoho z členů KPU v Rakousku v okolí Salcburku. Jde o vyvýšené místo s dobrým rozhledem na všechny strany, odkud bude v případě dobrého počasí možné průběh zatmění a postup stínu dobře nafilmovat. Zbývá dodat, že další podobné zatmění bude až v roce 2144. Příjezd na místo bude nutný minimálně týden předem, neboť se předpokládá, že těsně předtím naši jižní sousedé před přílivem turistů uzavřou hranice. Pokud budete mít zájem, napište na adresu KPU, nebo zavolejte.

Schůzky výboru KPU se konají v Plzni, v hotelu Victoria každou středu od 18 do 20 i 21. hodin.

Výstava "Agrosymboly a další záhadná místa naší planety" je od února 1999 v klubu časopisu Spirit v Ústí nad Labem.

Vyšel nový časopis ZAZ č. 1/1999. Do 8. ročníku vchází se značným rozšířením (z 32 na 40 stran), bez podstatného navýšení ceny (140 Kč). Z obsahu - filozofické úvahy Debata o duši, Touha vlastnit, zprávy z výzkumů - o obnovení kamenné řady u Bylan, vyřešení záhady polehlých stromů u Pastuchovic, o piktogramu v kukuřici u Plánice, hledání "zavedených bran" (hrad Houska, Šemnická skála apod.) Představení nových čestných členů KPU, např. Stáškovic kaplička - místo plné tajemných událostí, atd. ZAZ přináší i odhalení podstaty tzv. fotografování aury, i reakce na aktuální události - příspěvky do diskuse o ufologii a o pořadech, věnovaných anomálním jevům, zhodnocení tzv. kosmopsychoenergosugestologie, pokračování seriálu Bohové nebe a Země podle knihy Z. Sitchina, a další a další články.

Obdrželi jsme další "Badatelské rozhledy" 1/1999 monotematicky zaměřené na výzkum Měsíce a záhady kolem jeho dobývání i průzkumu.

V průběhu posledních měsíců probíhá zpracování všech zachycených případů KPU, dochází k opětovným dotazům na pozorovatele a svědky událostí. Mezi celostátně sledované problémy KPU patří vyhledávání a šetření případů UFO, anomálních psychotronických jevů spontánního charakteru (poltergeist).

Během předchozích let Klub psychotroniky a UFO vypracoval metodiku, kterou je nutné dodržovat, má-li být šetření úplné a má-li mít smysl. V příštím inf. bulletinu bude proto přiložen vzor dotazníku pro vyšetřování případů UFO, jehož používání bude v naší organizaci závazné. Rozbor dosud používaných dotazovacích technik bude tématem i jednoho z příštích materiálů v ZAZ 2/99.

Další celostátně sledovaným problémem je oblast kruhů a obrazců v obilí, trávě, sněhu, ledu apod. Také tato oblast, má-li být řešena na určité úrovni, si vyžaduje spolupráci nás všech. Daný postup KPU pro prvotní zachycení informací byl již několikrát publikován v IB i v ZAZ a bude uveden opět před sezónou. Prosíme, zašlete jakékoli dodatečné informace k jednotlivým agrosymbolům, které se vyskytly ve Vaší blízkosti v uplynulých letech.

Výsledkem zpracování bude seznam, přístupný členům KPU na internetu.

Vydavatelství Včelka nabízí

Paneš, F. a kol.: Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka ? Má umístění církevních staveb nějaký hlubší smysl ? - 17 Kč * Paneš, F.: Můj přítel, senzibil a proutkař Oldřich Hradil. Metody a výsledky působení brněnského léčitele Oldřicha Hradila (zemřel v roce 1989). - 17 Kč * Kol. aut.: Magie, psychotronika, parapsychologie. Sborník více než 50 článků z časopisu Týdeník aktualit k tématům magie, biopole, intuice, mystika, jasnovidnost a to ze zcela seriózních pozic. - 50 Kč. * Kalina, P.: Ty a tvé oči. Soubor očních cviků zaměřených na prevenci proti očním vadám, na zlepšení zraku a rekonvalescenci po chirurgických očních zákrocích. Komplex masáží a cviků na odstranění očních vad a další doporučení. - 20 Kč. * Kol. aut.: Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy. Výsledky zkoumání a současný stav badatelské práce. Vyhodnocení názorů a naznačení směrů pátrání, po kterých je možné se vydat. - 77 Kč * Novák, R. a kol.: Agrosymboly. Léto kruhů na severovýchodní Moravě. - 50 Kč * Kol. aut. Záblesk : Agrosymboly ve východočeském regionu. - 50 Kč.

Západočeský archeoastronautický zpravodaj - ZAZ - občasník Klubu psychotroniky a UFO, soubory zcela původních, dosud nikde publikovaných článků, názorů, hypotéz i zpráv z badatelské činnosti. K dispozici jsou všechny dosud vyšlé ročníky - 5 čísel roku 1992 (50 Kč), 6 čísel roku 1993 (80 Kč), 5 čísel roku 1994 (80 Kč), 5 čísel roku 1995 (80 Kč), 5 čísel roku 1996 (80 Kč), 5 čísel roku 1997 (80 Kč), 5 čísel roku 1998 (130 Kč). K zaslání více jak jednoho ročníku je nutno připočítat poštovné a balné - 24 Kč.