č.6/1998

Pozor, nepřehlédnětě !

Protože jsme změnili místo působení, po celý minulý rok jsme oznamovali novou prozatímní adresu. Ta se stala adresou trvalou, tím, že od nového roku se konají schůzky a porady KPU, jejího výboru, sekcí, plzeňské pobočky apod. v hotelu Victoria, Borská 19, Plzeň, a to každou středu od 18 - 20 hodin.

Děkujeme za připomínky a návrhy k předložené zprávě i k organizačnímu řádu KPU. Jsme rádi, že náš pohled se s Vaším vcelku shoduje a připomínky nebyly v zásadnějším rozporu s předloženým pohledem výboru a zpracovatelů zprávy i úkolů pro Vás pro všechny. Považujeme tím zprávu i úkoly za schválené.

K dnešnímu dni se sešly tři návrhy na udělení čestného členství KPU od roku 1999 :

Panu Karlu Zajícovi, kronikáři Chodské Lhoty, členu a spolupracovníkovi KPU od roku 1993 - in memoriam

Panu Stanislavu Hrudovi, organizátorovi prvních proutkařských kursů od roku 1984, proutkaři a senzibilovi - in memoriam

Panu ing. Ivo Wiesnerovi, autorovi knih s archeoastronautickou tematikou (Národ v lénu bohů, Světlo z dávných věků a mnohých dalších)

Máte-li připomínky k těmto návrhům, napište.

Připomínáme, že ten, kdo ještě neuhradil čl. příspěvek KPU, nechť tak urychleně učiní. Domníváme se, že jeho výše není nikterak vysoká - 12,50 Kč na měsíc. Pokud jste již příspěvek uhradili a přesto Vám došla další složenka, není třeba se znepokojovat - byla připojena ke každému dopisu. Předplatné časopisu ZAZ na rok 1999 (140 Kč) i čl. příspěvek KPU (150 Kč) lze zaslat i na bankovní účet hospodářky KPU V. Drobečkové u Inv. a pošt. banky č. 0027 711 814/5100.

V příštím, prvním čísle informačního bulletinu KPU 1/1999 bude připojena nová čl. legitimace KPU. Pokud ji někdo z Vás neobdrží, pak jste buď nedodali fotografii nebo do dne distribuce nezaslali čl. příspěvek.

Na internetových stránkách KPU byly dosud uvedeny stránky pobočky KPU Strakonice, KPU Brno, KPU Plzeň (město, jih i sever), KPU Šumava (okr. Klatovy), Klub 2000 (okr. Kutná Hora), KPU Louny, KPU Tábor, KPU Domažlice a Sdružení pro psychotroniku a UFO (Karlovy Vary). Dále zde byly uvedeny stránky spolupracujících společností Univers a Člověk 2001, zabývajících se filozofií.

Máte-li přístup k el. poště, napište na e-mail členů výboru. Pro předávání rychlých zpráv a sdělení existuje elektronická síť KPU, ve které je dosud zapojeno přes 50 účastníků.

Připravuje se specializovaná stránka věnovaná astrologii a dalším otázkám filozofické sekce.

Vyzvali jsme k dotvoření typovníku pozorovaných bytostí, jejíž základ již existuje, v elektronické i písemné podobě. Měl by obsahovat veškeré potřebné údaje k identifikaci a k zařazení při dotazování svědků.

Obdrželi jsme Informační zpravodaj "My z kosmu" z Amatérské astronomické observatoře E. Halleyho z Hrádku u Nechanic. Obsahuje články o tunguzském meteoritu a hrozbě dopadů meteoritů na Zemi, a dále materiál S poselstvím až ke hvězdám, soustřeďující informace o hledání mimozemského života ve vesmíru. Zájemcům zašleme za cenu kopií (35 Kč) a poštovného (15Kč), oproti zaslaným 11 známkám 4,60 Kč.

Děkujeme panu M. z okresu Vsetín za významnou materiální pomoc. Budeme dbát na to, abychom nezůstali nic dlužni.

Prodám knihy na dobírku : Duffack: UFO poselství z Atlantidy (80 Kč), UFO hrozí z nebes (70 Kč), Fiebag : UFO - útok nebo sblížení (140 Kč), UFO - únosy lidí (140Kč), Heseman : Poselství z vesmíru (110 Kč), Adamski: Uvnitř vesmírných lodí (84 Kč), Dibitanto : Uvnitř vesmírných lodí (84 Kč), Silnější než Daniken (1-5 díl - 90 Kč/díl), všechny knihy od Danikena v cenách od 40 - 140 Kč - i jednotlivě), Patrovský : UFO stále záhadné (70 Kč), Hein : Záhadný Mars (80 Kč). Liška : UFO nad Československem (19 Kč) - Čechami a Slovenskem (28 Kč), Záhady časového tunelu (90 Kč), Záhadné syndromy (80 Kč), Velké záhady 2500 let (80 Kč), Nejzáhadnější ze záhadných (30 Kč), Zázračné náhody (60 Kč). Pište na adresu redakce, nebo volejte.

Do KPU došel dopis od pana L. Tučka, adresovaný všem, kteří se vážně zabývají hledáním mezihvězdných civilizací. Oznamuje, že odhalil význam vesmírného poselství, 12 čísel, signálu, který byl přijat v roce 1977 v USA radioteleskopy. Knihu, kterou o tom napsal, "12 čísel z kosmu", nabízí za 295 Kč + poštovné, na adrese L. Tuček, Okrajová 4, bud. Merkur C 318, 736 01, Havířov - Podlesí. Pokud ji už máte nebo ji budete číst, informujte o jejím obsahu. Děkujeme.

Obdrželi jsme CD - ROM s multimediálním pořadem na téma "UFO - Legenda 20. století" od jeho autora, Jana Zemana. Obsahuje vedle fotografií a případů UFO v ČR i ve světě kapitoly zaměřené na letectví a astronomii, sci-fi povídky a v oddíle Instituce a Literatura jsou i zmínky o KPU a časopise ZAZ. Děkujeme.

Vážení kolegové, členové KPU a přátelé všeho záhadného !

Naše organizace prodělala v letošním roce několik radikálních změn, a to nejen přenesením svého sídla na novou adresu. Došlo k výraznému posunutí koncepce KPU na badatelskou činnost, nalezení nové tváře a stanovení místa KPU v badatelské oblasti. Tomu odpovídají a budou odpovídat změny organizačního charakteru. Jsme rádi, že tyto procesy jsou provázeny posílením naší přítomnosti ve všech okresech, což dokládá vznik nových klubů a kroužků. Také prezentace naší organizace dosáhla vstupem na Internet nové úrovně.

Tyto změny a nové aktivity nás staví do naprosto jiného světla - do oblasti veřejné diskuse a polemiky. Nové názory, teorie, myšlenky a celý proces badatelské práce mají možnost posuzovat široké vrstvy veřejnosti.

Je potěšující, že v naší organizaci ustávají začátečnické potíže a problémy jak obsahového, tak i metodického charakteru, a že se činnost a promýšlení problémů stává stále hlubší.

Při sledování vývoje v této badatelské oblasti můžeme pozorovat, jaké změny proběhly. Nebyly to změny v obsahové náplni nijak radikální. Tyto změny se totiž týkaly pouze organizačních přeměn. Rozličné "společnosti", "projekty", "asociace" a badatelské kluby vznikaly a zanikaly, ale obsahová náplň zůstala stále stejná. Závažnější je poznání, že proces vzniku a zániku těchto badatelských skupin souvisel s příchodem nové, dorůstající generace zájemců o anomální jevy a s jejich vyzráním a zaměřením na jednotlivé speciální obory byl provázen jejich odchod. Jsme rádi, že právě naše organizace dokázala tento proces kvalitně zvládnout a že v našich řadách jsou lidé od 15 - 85 let. I když naším klubem prošly již stovky osob, mnozí připomínají, že účast v KPU byla významným obdobím, ve kterém se podstatně vytříbilo jejich zaměření a pohled na anomální jevy. Je úlohou celého klubu, aby nově příchozí rychle zvládli a pochopili potřebnou hloubku pohledu, kterou účast v této badatelské sféře alespoň minimálně vyžaduje.

Nebudou-li zvládnuty dosavadní poznatky v dostatečné míře, vystavujeme se nebezpečí, že při pohledu veřejnosti naše působení neobstojí kritice. Toho si musíme být vědomi dnes, kdy přehnaná snaha médií o senzace může dovést podobné "badatele", kteří suverénně vystupují bez potřebných znalostí jako všeznalí experti, ke komičnosti i k naprostému fiasku.

Musíme si být vědomi také toho, že se stupňující ekonomickou a sociální krizí lidé upadají k samospasitelným teoriím a sektářství, hledají smysl své ztracené existence u různých pochybných "duchovních vůdců", "kontaktérů" a těch, kteří se ověnčili pomyslnými nevnímatelnými kvalitami. Pravý smysl našeho bytí lze najít pouze v poctivém životě.

Přeji Vám proto, milí členové a příznivci, pevnou vůli a odvahu přijímat věci a události tak, jak je život přináší, dále zdravý úsudek a chuť objevovat stále něco nového, nelpění na dogmatech, dále pohodu, klid a vzájemnou toleranci.

Děkuji Vám všem za pomoc a podporu.

Ing. Pavel Kalina

předseda Klubu psychotroniky a UFO

Vydavatelství Včelka nabízí :

Nové vydání souboru očních cviků na odstranění očních vad "Ty a Tvé oči" od Pavla Kaliny (20 Kč).

Pro zájemce jsou připraveny všechny předchozí ročníky občasníku ZAZ od prvního ročníku 1992.

Z dřívějších vydání je možné si objednat soubory článků z ruského tisku k rozličným otázkám anomálních jevů, soustředěných do sborníku "Magie, psychotronika, parapsychologie". (50 Kč) Vyjadřované názory a hypotézy jsou představeny ve velmi seriózní rovině a jsou důležitým informačním zdrojem pro badatele dodnes.

"Jaké tajemství skrývají kapličky a boží muka" - možná řešení jejich stavby a umístění (17 Kč)

"Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy" - naznačují badatelské směry, po kterých je možné se při průzkumu vydat. (77 Kč)

Našim prostřednictvím lze objednat i "Kruhy v obilí ve východočeském regionu" od Klubu Záblesk a "Agrosymboly na severovýchodní Moravě" od Lugnasadu.

Vyšel nový časopis ZAZ č. 5 : obsahuje materiál k metodologickým otázkám anomálních jevů, filozoficky zaměřenou stať "Hledání pravdy", badatelské zprávy k určování verifikace agrosymbolů, řadu reakcí na pořad TV Prima "Záhady a mystéria" a souhrn hypotéz k pádu tunguzského meteoritu, vedle dalších kratších, zpráv, názorů a postřehů. Nechybí ani další pokračování seriálu věnovaného sumerským mýtům a jejich interpretaci Zacharii Sitchinem "Bohové nebe a Země" - v této části se rekonstruuje podoba Sluneční soustavy.

Připravuje se také sborník "Praktická astrologie" s řadou článků a statí věnovaných praktickému uplatnění této metody, např. rozbor horoskopu D. Copperfielda, zjištění souvislostí astrologie a leteckých katastrof, nebo uplatnění astrologie v průzkumu fenoménu UFO aj. Máte-li o něj zájem, Vaši objednávku povedeme do vydání v evidenci.

Pro zájemce o knihu JUDr. Oldřicha Heina "Základy obecné blbologie" oznamujeme, že kniha vyšla pod názvem "Obecná blbologie" v nakladatelství OLOMOUC, Lazecká 70 a, Olomouc, 772 00, ve vkusném kapesním vydání. Jsme rádi, že tato podnětná a moudrá kniha, jejíž úryvky byly publikovány v ZAZ už v roce 1993, našla svou cestu ke čtenářům.

 Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, příjemný konec roku a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 1999 ! Výbor KPU