č.4/1998

Kompletní obsah našeho informačního bulletinu č. 3/98 s údaji všech krajů obsahují naše web stránky na internetové adrese http://www.kpufo.cz.

Další diskuse kolem “kontaktů s mimozemšťany” je přiživována další aktivitou jednotlivých “kontaktérů”. I když máme k dispozici záznamy “kontaktů” i v elektronické podobě, domníváme se, že je řada jiných, podstatných i zajímavějších otázek k badatelské činnosti a tak se nebudeme na šíření nesmyslů podílet.

Po zveřejnění dosavadních řešených problémů KPU se ozývají návštěvníci našich internetových stránek a oceňují naši otevřenost. Podnítilo to i vznik skupiny zabývající se novými motory, aby naše údaje o vynálezcích prověřilo ze všech pohledů. Viz http://web.vsp.cz/pvzs/vynalezy.htm.

Děkujeme všem, kdo se o letních měsících podíleli na průzkumu agrosymbolů a dalších otázek s tím spojených. Kromě přípravy dalšího vydání sborníku “Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy” doplněného o poslední sezóny v ČR, se připravuje album fotografií a nákresů v tištěné i elektronické podobě na CD ROM. Máte-li doma fotografie některých agrosymbolů z ČR, zašlete nám je pro dokumentární účely. Jejich zhotovení i poštovné Vám rádi uhradíme.

V oblasti megalitických staveb se uskutečnila obhlídka některých sporných případů okr. Strakonice, jejich přesné zaměření geodetickou firmou GROMA Klatovy, a očištění od porostu. Akce byla příležitostí k seznámení badatelů z okr. Strakonice, Kutná Hora, Liberec, Klatovy, Náchod a Plzeň. Dále bylo provedeno psychotronické měření na lokalitě kounovských kamenných řad. S výsledky akcí Vás seznámíme v ZAZ.

Bylo zahájeno vytváření internetových stránek dosud vzniklých poboček a spolupracujících klubů a kroužků v jednotlivých okresech. První stránku vytvořilo KPU Louny. Seznamuje mj. s megalitickými památkami a tajemnými místy okresu. Chcete-li se na vytváření těchto stránek podílet novými nápady a zkušenostmi, napište.

TV Prima připravuje nový seriál věnovaný záhadám v ČR. Bude vysílán zřejmě každý měsíc v pondělí od 21.00 hod.

Během letních měsíců se členové KPU podíleli na průzkumu řady anomálních jevů. Vedle obilných agrosymbolů se uskutečnil průzkum místa "kruhu v lese" u Žihle, naši členové nechyběli u pádu ledového bloku u Úněšova a pokračuje se v pátrání po původu tohoto fenoménu. Šetřily se i podrobnosti aktuálních případů pozorování UFO v Nymburku, na Prachaticku, Šumpersku a Sedlčansku. Děkujeme všem, kdo se podílí na průzkumu a šetření těchto úkazů. Podrobnosti a průběžné zprávy budou zveřejněny v ZAZ.

Dopracovává se zpráva o výskytu dalších kruhů v asfaltu (viz ZAZ 1/98), byly získány další případy výskytu kruhů ve sněhu a ledu.

Sháníme podrobnou mapu Bulharska, kde by byla vyznačena lokalita s megalitickými památkami.

Považujeme za nutné oznámit členům KPU, že i nadále se šíří nenávistné výlevy mířené na naši organizaci, skryté narážky i nehorázné pomluvy na adresu jednotlivých osob:

"Je nepříjemné pro zbabělé pomlouvače, když se pomlouvačný dopis dostane k tomu, kdo je takto potají a za zády napadán. Tak se stalo i toto léto. Dostal se mi do rukou dopis, adresovaný jednomu z našich badatelů, ve kterém jeho pisatel "s projevy nejhlubší úcty" plival špínu na KPU i na moji osobu. V domnění, že zapůsobí a pomluvami si získá přízeň tohoto badatele si pisatel nebral servítků. Nestyděl se mě obvinit ani z naprostých nesmyslů, jako např., že kruhy v trávě u Mochtína byly posekány na můj výslovný příkaz, aby je nemohl nikdo další zkoumat, což prý svědčí o mé starostrukturní zavilosti. Aby ukázal své vysoké styky, sliboval pisatel dopisu supertajné informace z USA "pouze pro Vás!" Pomluvy přicházejí, jak jinak, od "nejserióznějšího odborníka" ze seskupení Sirius. Je mi tedy naprosto jasné, kde ony pomluvy, o kterých jsem psal šéfredaktorovi Fantas. Fakt V. Mátlovi, a dodnes se nedočkal odpovědi, mají svůj původ."

Dr. L. Šafařík, tajemník KPU

 

Inovace našeho inf. bulletinu přináší nové zprávy od některých spolků a organizací. Z nich vyjímáme :

Badatelské centrum Statenice vytvořilo rejstřík problémů řešených v Magazínu 2000 a ZAZ. Máme svolení jej rozšiřovat po zaslání vlastní diskety a známky 8 Kč. (txt).

Časopis věnovaný Aktům X i jiným záhadám vydává jako občasník Robert Štípek, Dědinova 22008/13 148 00, Praha 4. Vydáno bylo 8 čísel, je možné získat i čísla starší.

Vršanské kuličky z pyrofylitu, které údajně vyzařují určitou energii, se nacházejí pouze na dvou místech na světě, v JAR a v ČR (důl Bílina). Ty na vyžádání zasílá pan Zdeněk Dvořák, Severočeské doly a.s., Doly Bílina, ul. 5. května 213, 418 29, Bílina za paušální náhradu vynaložených nákladů 20 Kč/ks a dobírkové poštovné.

Badatelské centrum Statenice zašle zájemcům rozbor díla Arthura Machena, který inspiroval Pauwelse a Bergiera k Jitru kouzelníků. Zájemcům je možno zaslat za 3 x 4,60 Kč + 8 kč. pošt.

Knihkupectví Hledající na Bubenském nádr. V Praze zasílá i starší knihy na dobírku podle rozsáhlého seznamu. Adresa Kozácká 11, 101 00 Praha 10.

Autorská dvojice Lenk - Lenková publikuje v každém lichém čísle Mladého světa seriál věnovaný záhadám “Co v učebnicích nebylo”.

Na vyžádání přiložíme k Vašemu IB i Badatelské rozhledy (červen 98) ze Statenic.

Obdrželi jsme i novější časopisy Amatérské astronomické observatoře “My z kosmu” (dříve “UFO – My z kosmu”), které se v maximální míře věnuje již problematice astronomie a kosmonautiky. Děkujeme. Zájemcům zašleme za cenu kopií a poštovného.

Po dlouhých létech hledání po pozůstatcích činnosti brněnského psychotronika O. Hradila se podařilo získat stovky listů se záznamy o zjištění podzemních chodeb, převážně na území Moravy, zápisy z výzkumů, doložených údaji o propadlých chodbách apod. Děkujeme moravským kolegům. Osobnost tohoto psychotronika a jeho činnost by si zasloužila komplexní zpracování.

Naplnění databází i archivu KPU vzbuzuje přirozený zájem mnoha osob. Je proto nutné stanovit pravidla, s jakými lze s nimi nakládat tak, aby byly přínosem pro badatelskou práci a přitom nedošlo k jeho zneužití nebo dokonce k osobnímu obohacení na úkol KPU a tím i všech jeho členů. K tomu připravujeme souvislý materiál pravidel, včetně přístupu členů k sobě navzájem, vztahu členů k celé organizaci a naopak i pravidel pro vystupování na veřejnosti. Předkládáme je nyní k vnitroklubové diskusi, ze které by měla vyplynout obecně závazná pravidla, zakotvená jako určitý organizační řád KPU, s konkrétními úpravami Stanov.

Vztahy mezi KPU a jednotlivými členy