č.3/1998

Tímto vydáním zahajujeme inovaci tohoto informačního bulletinu tak, že první 2 - 3 stránky budou pro všechny členy, 3 - 4 stránka bude určena pro členy na územích bývalých krajů zvlášť (Praha a středočeský kraj, západočeský, jihočeský, severočeský, východočeský, jihomoravský a severomoravský). Bude tím mít každá pobočka možnost oznamovat pravidelně jednou za 2 měsíce své akce, místa schůzek, kontaktní adresy, apod., tzn. bude to prakticky bulletin jednotlivých organizačních prvků KPU. Ke spolupráci jsme přizvali i další organizace zabývající se anomálními jevy amatérské astronomy, sci-fi kluby, apod.

Připravujeme soupis záhadných a tajemných míst a jevů, vztahujících se na konkrétní lokality. Pište nám místní záhady a lokality, které mají nějakou spornou otázku, nevyřešený problém atd., archeologické a historické otázky, lokality s legendami, místa se vznikem anomálních fenoménů atd.

Obdrželi jsme další, už třetí pokračování “Rozhovorů s poučením od přátel z vesmíru”. Stanovisko KPU k těmto druhům kontaktů obsahuje stať “Jaké přichází poučení z vesmíru ?” (ZAZ 2/1998, na internetu http://torzo.mumu.net/x-files). S podobnými druhy “kontaktů” se roztrhl v ČR pytel - své “kontakty” předvedly na Pyramidě ´98 opět Ivona a Ilona P. z Telče. V novém vydání “Rozhovorů” je zmínka o redaktoru TV Nova Klímovi, takže se můžeme těšit na novou reportáž “Na vlastní oči”.

Po odpovědi Ivana Vaška na otevřený dopis (viz ZAZ 1/98) mu bylo nabídnuto vyslání týmu odborníků na Starý Hrad u Podbranče, ovšem za předpokladu, že I. Vašek uhradí cestu a přijme závěry odborníků, archeologů a geologů, které z výpravy vzejdou. Podobnou výpravu chce uspořádat týdeník Květy a proto byla s tímto týdeníkem navázána spolupráce za tímto účelem.

Obrací se na nás lidé, kteří byli nějak poškozeni ve svých autorských právech - fotografie, články apod. v různých publikacích. Máte-li podobné zkušenosti, napište, aby mohl být postup koordinován.

Stále více se začíná diskutovat o tzv. resenomii, kterou společně se svým přístrojem propaguje ing. V. Kubeš. Máte-li jakékoli poznatky či zkušenosti s tímto přístrojem, či teorií, kterou pan Kubeš propaguje, pokud nalézáte shody či rozpory s teorií o geopatogenních zónách či některými jejich atributy, napište. Připravujeme materiál na toto téma.

Zpracovatelé, připravující na konci roku oznamované CD ROM tituly o UFO, a českých megalitech se omlouvají za zdržení, které způsobilo objevení se nových skutečností, o které nechtěli uživatele titulů připravit.

Přejeme všem členům, nastupujícím voj. základní službu, hodně úspěchů a brzký návrat do civilního života.

Na letní období plánujeme setkání sekce Megalit v obci Hodějov na Strakonicku, spojené s výlety na okolní sporné megalitické památky. Ubytování je možné ve stanech i v přilehlém stavení. K dispozici je kuchyňka i zabezpečení osobní hygieny. Termín 31.7. - 2.8.1998. Pro jistotu se však telefonicky ohlašte svoji účast. Plánujeme také výpravy na nejrůznější místa Čech i Moravy. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 8.5.1998 zemřel Stanislav Hruda, organizátor a vyučující prvních a také nejkvalitnějších proutkařských kursů v Rudolci. Smrt jej zastihla uprostřed práce na publikaci o proutkaření. K jeho činnosti se vrátíme v některém z nejbližších čísel ZAZ. Čest jeho památce !

Vychází nový časopis ZAZ 2/1998. Z obsahu : Létalo nad Zdíkovem UFO? Jaké přichází poučení z vesmíru, Kontakty s mimozemšťany, Prehistorické památky na lokalitě Sněm, Ohrožují řidiče geopatogenní zóny? Magie karlovarské krajiny, Žulové válce mlčí, Obsahují agrosymboly záhadné poselství hvězd? pokračování seriálu Bohové nebe a Země, a další menší články. Do časopisu ZAZ 3/98 připravujeme: Neverbální komunikace z hlediska psychotroniky, Paranormální jevy - omyly a podvody aj. Připomínáme, že napsat si o ZAZ můžete na naši adresu. Cena ročníku je 130 Kč.

Prosíme, ohlašte nám každý případ anomálního jevu, zejména výskyt kruhů v obilí. Postup pro zabezpečení prvotních informací přinášíme.