č.2/1998

S minulým IB obdržela řada z Vás dotazník pro uvedení možností organizace kroužků a společných badatelských a osvětových akcí. Informace od Vás stále docházejí a nejsou ještě zpracovány. Chcete-li se i Vy, kteří jste tento dotazník nedostali, také na této činnosti podílet, napište. Jde nám o to, rozšiřovat povědomost o badatelské práci, získávat další badatele a propojovat je, aby z badatelské činnosti něco konkrétního vzešlo - zprávy a informace, na kterých se dá stavět. Práce, která jde do šuplíku nebo do soukromých archivů, aby si z nich někdo stavěl pomyslné pomníky své velikosti, je na nic.

KPU Praha oznamuje, že má řadu možností pro konkrétní badatelskou a další činnost - filmové studio (natáčí se film “Rukověť badatele”, “Zajímavé zážitky” a další), ekolog. farmu na přespání hostů v Praze, zdarma klubovnu a možnost společných akcí v přírodě na farmě na Příbramsku. KPU Praha vyzývá také podnikatele blízké KPU ke spolupráci cestou obchodní burzy a vzájemné výměny obchodních nabídek. O podrobnosti si napište na naši adresu.

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte radami, výstřižky a ceninami. Budeme rádi když pomůžeme i Vám ve Vaší seberealizaci.

Dalším krokem v organizování badatelských skupin bude v sestavení souhrnu sledovaných problémů pro jednotlivé okresy - archeologické a místní záhady, lokality s kruhy a obrazci v obilí, místa přistání UFO, závažné a nedořešené UFO případy. Tyto soupisy by měly obdržet badatelé v jednotlivých okresech a průběžně na nich pracovat a informace doplňovat. Proto také každý následující problém budou dostávat tyto badatelské skupiny v místech. Je ostudné, že po republice se pohybují u každé anomálie stále titíž lidé z jakýchsi “center”. Domníváme se, že správný přístup ke zkoumání anomálních jevů nemůže existovat bez znalostí místních poměrů, což nikdo jiný nemůže suplovat. Tato praxe však předpokládá propojenost badatelů v jednotlivých regionech a ta zatím není. Tuto úlohu musíme zastoupit my svými prostředky.

Jsme rádi, že poskytujete IB dalším osobám - nejsme uzavřená sekta a vítáme rozšiřování informací o naší práci i názorech. A právě z těchto kruhů dostáváme dopisy, ve kterých nás jejich pisatelé vyzývají k větší toleranci. Otázkou je, o jakou toleranci jde - toleranci k jiným názorům, ke směrům, metodám a obsahu badatelské práce uznáváme a je pro nás svatá. Nelze však být tolerantní ke zlodějství a nactiutrhání. Smířlivecký postoj k takovým akcím by znamenalo jen nečinně přihlížet k poškozování naší organizace. Právě nyní je zveřejněn článek Vl. Šišky “Špína, samá špína” ve zpravodaji Delta. Záminkou pro kydání špíny na nás byl článek v ZAZ 3/97 “Co je to projekt Záře” a odpověď na něj od J. Sedláře z UFO centra Brno v ZAZ 5/97. Náš časopis je otevřen pro všechny názory a je vidět, že hlasy, nevelebící experty ze Záře nejsou po chuti natolik, že i pan J. Sedlář (nečlen KPU) je označován za “přitakávače”. Na článek budeme přiměřeně reagovat svými prostředky.

Stává se také to, že ve snaze rozeštvat jednotlivé badatele proti sobě “někdo” zasílá členům KPU štvavé vzkazy el. poštou, ovšem nikoli za sebe, ale hrdinně se skrývá za cizí jméno i e-mail. Zbabělost tohoto hrdiny je příslovečná a ukazuje pouze na křivý charakter takové kreatury. I když vše bylo činěno za tímto cílem, lež má krátké nohy. Spolupráce byla přesto navázána a ponese své plody.

Ti, kteří se domnívají, že tyto zesilující třenice a útoky proti nám nejsou náhodné, mají pravdu. Jsou reakcí na naše úspěchy a rostoucí sílu a vliv, za nimi je snaha poškodit naši dobrou pověst, dosud nepoškozenou aférami kolem zpronevěr peněz, ztrátou a zneužitím materiálů, tak známé z ostatních skupin “expertů”.

Uskutečnily se velice zajímavé výpravy - za megalitickými památkami v okolí Blatné, za tajemnými templáři do zámku Bzí. S jejich výsledky Vás seznámíme.

Ve spolupráci s časopisem Ano se uskutečnilo několik zajímavých akcí - měření existence geologických anomálií na 88 kilometru, fotografování aury v plzeňském Aurastudiu, za přítomnosti novinářů byly po dalším roce vyzkoušeny biopřitažlivé schopnosti malé Vlastičky D.

Zveme všechny, kdo se chtějí s členy KPU zúčastnit zájezdu CK Burke “Klasická Itálie, pokladnice antiky a renezance” ve dnech 30.5. - 7.6.1998. Trasa : Praha, Benátky, Ravenna, etruská Peruggia, klášter Assisi, umělé mramorové vodopády v Terni, Řím, Vatikán, Ostia, chrámy v Tivoli, etruská nekropole v Tarquínii, Pisa, horská opevněná ves San Gimignano, středověká Siena, renezanční Florencie, Giottovy fresky v Santa Croce. V ceně 4000 Kč - doprava autobusem, 7 noclehů v kempu, organizátor CK, informační materiály. Zaujala-li Vás tato nabídka, přihlašte se přímo CK Burke na adrese Novákových 19, 180 00 Praha 8, tel. 02/6848788, nebo 0602/822068.

 V tomto IB seznamujeme Vás všechny nejen s děním v KPU a hnutí, zabývajícím se anomálními jevy, ale i s došlou korespondencí. V minulém IB bylo oznámeno, že do KPU došel materiál “Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru” ing. Ivo Bendy. Je běžnou praxí, že umožňujeme, aby se s materiály, došlými do KPU, mohli seznámit i ostatní, každý, kdo o to projeví zájem. Tak se stalo i v tomto případě, a i když se s obsahem neztotožňujeme, nabídli jsme kopii tohoto materiálu, který obsahuje 113 listů A4, členům za 150 Kč. Domníváme se, že to je naprosto poctivý a seriózní přístup a budeme v této praxi pokračovat i nadále. Přesto se nás jakýsi anonym z Teplic snažil napadnout, že materiál lze získat i levněji za 120 Kč, nebo i úplně zadarmo, neboť autoři jej zasílají na své náklady, což nám potvrdili někteří další členové, kteří se zároveň podivovali, odkud pisatel získal jejich adresu. Podle názoru anonymního pisatele “zde jde o to, aby si to přečetlo co nejvíce lidí. A zadarmo !” Naprosto souhlasíme. Je třeba se seznámit s odstrašujícím případem naprosté ufománie, a je pravda, že peněz je na takové bláboly opravdu škoda. Aby však nebyl nikdo ochuzen, připravujeme do časopisu ZAZ souborný materiál na toto téma s některými opravdu zdařilými úryvky z tohoto spisu.

Do KPU došla pozvánka na IV. ročník akce Rosavit, víkendový seminář, zaměřený na rozvoj tělesného a duševního zdraví, harmonizaci a sebeuzdravování organismu s využitím jemných energií, zejména energií pyramid. Akce se koná od 29.4. - 3.5.1998 v Parkhotelu Český Šternberk, v ceně 2600 Kč je plná penze včetně kursovného - cvičení, přednášky o pyramidách, jejich působení a praktické využití v léčitelství, besedy, práce s kyvadlem a virgulí, barevná terapie, výlety. Přihlásit se lze na adrese : ROSA plus s.r.o., Roblin 44, 252 26 Třebotov.

Jediná cestovní kancelář v ČR, která po letech války podniká 13 denní zájezdy na libanonskou terasu v Baalbeku, je Palmyra Tour, Václavské nám. 38, 110 00 Praha 1, v termínu 30.9. - 12.10.1998 v ceně 38.500 Kč.

Časopis ZAZ 1/98 přinesl článek “Co přinesla sezóna agrosymbolů 1997”, “Kruhy v asfaltu - nový fenomén”, další pokračování seriálu “Bohové nebe a země”, “Co se děje u bystřanského piktogramu”, odpověď egyptologa dr. L. Bareše na článek v Magazínu 2000 “Viděli staří Egypťané UFO”, Fyzická podstata vzniku a působení UFO”, článek o R. Kulešovové “Prsty opravdu vidí” a novou rubriku “Zajímavé výstřižky”. Do ZAZ č. 2/98 připravujeme mj. článek dr. Burachoviče “Magie karlovarské krajiny”, materiál o megatilických záhadách ČR “Žulové válce mlčí”, a další.

 Stává se i to, že “někdo” zasílá štvavé vzkazy el. poštou, ovšem nikoli za sebe, ale hrdinně se skrývá za cizí jméno i e-mail. Zbabělost tohoto hrdiny je příslovečná a ukazuje pouze na křivý charakter takové kreatury. I když vše bylo činěno ve snaze rozeštvat badatele proti sobě, lež má krátké nohy. Spolupráce byla přesto navázána a ponese své plody.