č.1/1998

Na počátku roku byly předběžně stanoveny některé výjezdové akce plzeňských členů KPU, výboru a sekcí na některá zajímavá místa. Smyslem výjezdů bude nejen dokumentační činnost na zajímavých lokalitách a sběr informací od místních obyvatel, ale zejména využití příležitosti pro seznámení s místními členy KPU.

Během února se uskuteční další testování biopřitažlivých schopností malé Vlastičky D. Informace a fotografie z předchozích průzkumů byly v minulých ročnících ZAZ, nyní i na internetové adrese http://front.codalan.cz/dick/ psychotronika.

 7.3.1998 - cesta na Blatensko, průzkum blatenských řad a okolí.

18.3.1998 - výprava na průzkum Jevanska (Černé Voděrady - Praha-východ) s kolegy pražské, kutnohorské pobočky a na seznámení s dalšími kolegy dané oblasti.

28. nebo 29.3.1998 - s kolegy domažlického okresu výprava na val a hradiště u Horního Metelska.

Výprava na Rožmitálsko (Plzeň-jih) prohlídka kláštera u Tesliny, ve spolupráci se speleology průzkum Šroubkova hradu u Spáleného Poříčí se připravuje na další období.

Během dubna budou v rámci průzkumu kruhů v trávě podniknuty cesty na místa jejich dřívějšího výskytu. Konkrétní termíny budou v IB 2/98.

Před velikonočními svátky (na Velký pátek) se uskuteční další výprava na Popravčí louku. Sraz účastníků od 18. hodin v penziónu Nimrod, (3,5 km sev. od Mar. Lázní ve směru obce Prameny). Dobré oblečení a obutí podmínkou, nutná motorizace. CB vysílačky vítány. Ukončení akce v 01.00 hodin.

Chcete-li se některé akce zúčastnit, s dostatečným předstihem (alespoň 3 dny) se informujte na podrobnosti u členů výboru.

V organizační oblasti byla projednána činnost poboček a způsoby, jak jim pomoci v počátcích (Mladá Boleslav, Sušice, Karviná) i příprava na oficiální ustavení dalších (Havl. Brod aj.). Připravujeme i další aktualizaci telefonické sítě mezi spolupracovníky v jednotlivých okresech. Chcete-li se rovněž zapojit, napište. Máte-li přístup k internetu, sdělte urychleně (do 14 dní) své spojení na e-mail členů výboru (viz níže).

V rámci úspor oznamujeme všem členům, že pokud mohou přispět obálkami, kopírovacími papíry, popř. jinými kancelářskými potřebami, apod., že rádi uvítáme jejich dar.

Vydavatelství Včelka vydává : Call Book 1998 - seznam, CB stanic v Klatovech a okolí. Na jeho vzniku se podíleli členové KPU - Šumava. Máte-li o něj zájem, pište na adresu redakce.

 Podle dosavadních informací byla zpracována zpráva o kruzích v asfaltu a byla předložena všem, kdo informace o nich poskytli. Bude uveřejněna v ZAZ č. 1 / 1998, fotografie na internetové adrese KPU. Ty můžeme zájemcům rovněž poskytnout pouze v elektronické podobě na zaslaných disketách.

V případě, že po uhrazení čl. příspěvku KPU Vám došla další složenka, není třeba se znepokojovat. Pokud byste další IB nedostali nebo kontakt s Vámi vázl, upozorněte nás na to. Připomínáme, že čl. příspěvek KPU je 150 Kč, předplatné časopisu ZAZ 1998 je 130 Kč.

Prohlášení předsedy KPU :

“Je skutečně trapné, že ti, kteří chtějí poškodit naši organizaci, se nezastaví před ničím. Posledním takovým útokem byla i nehorázná pomluva, kterou se zřejmě chce ing. Patrovský zavděčit za každou cenu novým chlebodárcům. V časopise Fantas. Fakta č. 9/1997 sdělil, že v KPU zmizela jakási utajovaná fotografie Měsíce. Osobně bych doporučoval, aby si pan inženýr, než začne rozšiřovat podobné pomluvy, udělal doma pořádek. Kdo pana inženýra alespoň jednou navštívil, ví, o čem mluvím. Jinak jej však plně chápu. Utajovaná fotografie odvrácené strany Měsíce z informační brožury Lidové hvězdárny musí být opravdu bomba. Zvláště v době, kdy jsou k dostání podrobné atlasy Měsíce, včetně jeho odvrácené části.

Ing. Pavel Kalina,

předseda Klubu psychotroniky a UFO

Děkujeme paní Z. H. za 20 kg archivních materiálů, i Vám všem, kdo zasíláte výstřižky z tisku. Stále přemýšlíme, jakým způsobem Vám zprostředkovat využití našeho archivu. Dnes už není možné vydat seznam článků a všech materiálů, avšak bez něj nebudete mít představu, jaké jsou možnosti. Pokud však budeme vědět, o co se zajímáte, doporučíme Vám některé materiály k odběru, za cenu kopírování a poštovného, s tím, že ti, kteří do archivu přispěli, vyjdeme maximálně vstříc i cenově. Pro ty, kteří se stali členy KPU nedávno připomínáme, že jsme v dřívějších IB vydali seznam audio a videopořadů.

Pro ty členy KPU, které láká stát se členy Fantastic Fact Clubu, vzkazujeme že podobné akce vždy byly zaměřeny na nehorázné tahání peněz z kapes důvěřivců. Za svůj příspěvek, který je v roce 1998 300 Kč (dvojnásobek roku 1997) dostanete 3 listy “Informačního zpravodaje”, ve kterém se např. dozvíte, kdo z členů FFC slaví své kulaté výročí. Abyste nekupovali zajíce v pytli, před svým vstupem se raději s těmito materiály u nás seznamte. FFC plánuje také exkurzi do Pyrenejí za pouhých 1000 DM. Pokud budou v této akci uplatněny zkušenosti z “expedice” do oblasti megalitických památek Carnacu z roku 1995, kterou organizovali pozdější zakladatelé seskupení Sírius, pak se účastníci mají skutečně na co “těšit”. Např. na oznámení o doplňujících platbách po akci, atd. Přejeme šťastnou cestu.

Zpracovávají se průkazky pro členy KPU. Kdo ještě nezaslal foto, ať tak urychleně učiní.

Probíhá badatelská cesta členů skupiny Hoplodactylus Delacourti do Indie. Kromě sledování flóry, fauny a života místních obyvatel je v plánu sběr informací o anomálních jevech. V Bombaji se výprava setkala s předsedou KPU.

Vyhlašujeme novou soutěž : kdo je vyobrazen na titulní straně barevné přílohy Fantas. Fakta 1/98 ? Správní luštitelé obdrží diplom za znalost české zákulisní ufologické scény.

Děkujeme všem za projevená blahopřání k vánocům a novému roku.

Řadu lidí klame pohyb letadel v běžných linkách. Máte-li zájem o mapu letových koridorů, napište si o ně na adresu redakce.