č.6/1997

Děkujeme za odpovědi na náš minulý bulletin a doufáme, že zbylí členové, kteří se dosud nedostali k odpovědi a volbě výboru, tak učiní do konce roku.

Inf. bulletin č. 5/97 byl zaslán i všem bývalým členům KPU a spolupracujícím.

Dosavadní došlé dopisy hodnotí kladně kritičnost přístupu KPU k vlastní činnosti. Vcelku s pochopením se setkal návrh na zvýšení čl. příspěvku. I když jde o zvýšení téměř o 100 %, ten po dobu 4 let zůstával na nezměněné úrovni, což by mohlo v budoucnu ohrozit chod tak velké organizace. Jiné organizace mají příspěvky několikanásobně vyšší.

Na udržení pravidelného styku se všemi členy, jako stabilizující prvek centra, přes veškeré možné organizační výkyvy poboček, je nutné zasílat informační bulletin každému členu.  

Do nového roku připravujeme zvláštní zaměření na oblast psychotroniky. Nahromadila se řada zpráv, nerozřešených případů, ve kterých by mohly pomoci právě psychotronické metody. K tomu se uskuteční v závěru února 1998 porada, ze které by měl vyplynout další postup ve směrech :

- léčitelství, využití léčebných metod, kontakt s odborníky a dalšími léčitelskými skupinami a organizacemi

- zkoumání spontánních psychotronických fenoménů (poltergeist, zjevení, setkání s neznámými bytostmi, UFO, apod.)

- využití psychotroniky v oblasti historie, archeologie, geologie

- využití psychotronických metod v oblasti jiných anomálních jevů (agrosymboly, apod.)

- rozpracování filozofické báze psychotroniky

Účastníci budou seznámeni s jednotlivými případy a stavem jejich rozpracování. Poradu plánujeme na víkend do Plzně (místo bude včas oznámeno). Máte-li jakékoli náměty, připomínky, napište.  

Dále plánujeme výjezdy, které by se daly nazvat "za anomálními jevy a památnými místy" různých okresů, jejichž účelem by mělo být kromě pátrání po různých nevyřešených otázkách minulých období i vzájemné seznámení členů a badatelů příslušných lokalit s výborem KPU. Budeme dále podporovat trend na zakládání nových poboček KPU v jednotlivých okresech.

S řešenými případy KPU jsme již nyní seznámili veřejnost prostřednictvím Internetu. Prostřednictvím našich stránek na adrese http://plzen.eunet.cz/kpufo plánujeme vytvořit několik diskusních kruhů nad těmito problémy a doufáme, že přispěje k řešení. Se závěry a připomínkami vzešlými z této diskuse Vás budeme pravidelně seznamovat. Kromě toho ve spolupráci se Světem namodro jsme otevřeli další stránky, na kterých prezentujeme statě a materiály z časopisu ZAZ. (http://svet.namodro.cz/w-kpufo)

Do nového roku před námi stojí tyto úkoly

1) dokončit úplnou databázi anomálních jevů (UFO, poltergeist, agrosymboly, megality, atd.) pokračovat v její doplňování a zpřesňování

2) vytvořit komplexní přístup k tzv. "setkáním blízkého druhu", od upřesnění dotazovacích technik, k sestavení týmu odborníků k řešení jednotlivých případů

3) rozpracování uceleného postupu v oblasti využití psychotronických metod (alt. medicína, geopat. zóny, archeologie, anomální jevy)

4) pokračovat ve sledování výskytu agrosymbolů, dokončit komplexní zprávu o výskytu kruhů v trávě

5) v organizační oblasti vytvořit celostátní informační síť spolupracovníků, pomáhat při seznamování a spolupráci badatelů, podporovat vznik nových poboček KPU

6) rozvinout spolupráci se zahraničními centry a českými krajany, zabývajícími se anomálními jevy

Úkoly se těmito body nevyčerpávají. Je řada nevyřešených a sporných případů, zpráv s chybějícími informacemi, bez kterých nelze dále postupovat. Budeme se proto na řadu z Vás obracet a doufáme, že našim badatelům vyjdete vstříc radou či pomocí.

Výbor KPU

Řeší se otázka objevování UFO nad Žatcem 3.10.1997. Děkujeme všem členům za poskytnuté informace. (ufo)

 Jsme rádi, že publikace "Agrosymboly" inspiruje další členy k badatelské práci. Zejména otázka energetických linií "ley-lines" může být možným klíčem k poodhalení podstaty obrazců. Děkujeme Liboru Č. za přehled, který považujeme za krok správným směrem. Doufáme, že s výsledky této činnosti budeme moci seznámit i další badatele. (cc)

 Do KPU došel materiál "Rozhovory s poučením od mých přátel ve vesmíru" od ing. Ivo Bendy. Obsahuje soubor psaných kontaktů s mimozemšťany, s organizací mimozemských civilizací a jejich seznamem. (přes 100 stran, autor jej nabízí za cenu 80 Kč bez poštovného). (ufo)

 Sháním tyto knižní tituly : Fort, Ch., H.: Kniha zatracenců, Fulcanelli : Tajemství katedrál, Příbytky mudrců, Silberer, H.: Problémy mysticismu, Jung, C.G.: Psychologie a alchymie. Dejte vědět přes red. IB. Děkuji -ZK-

 Výbor KPU a několik poboček KPU obdrželo námět na natočení celovečerního filmu "UFO v Čechách" aneb "Utrpení evoluce", nebo pod pracovním názvem : "Velmi identifikovatelné létající předměty" od produkční společnosti Watch or Die. Spolupráce na takovém projektu je velmi závažné rozhodnutí. Celý materiál můžeme zaslat k posouzení za obálku a A 5 a 20 Kč známek, text má být k dispozici i na Internetu. (v-kpu)

V Královské mincovně Jáchymov byla zahájena výstava KPU "Záhadné kruhy v obilí". (cc)

Na náš dotaz k pravosti papyru, vyprávějící o pozorování UFO ve starém Egyptě (Magazín 2000 č. 2/1997) jsme dostali odpověď z Egyptologického ústavu AV ČR. Bude uveřejněna v ZAZ 1/98. (vr-zaz)

Sdělení tajemníka KPU :

Protože se množí útoky proti KPU i mé osobě z míst redakce časopisu Fantas. fakta, obrátil jsem se dne 26.9.1997 na šéfredaktora Vladimíra Mátla tímto dopisem :

"Vážený pane šéfredaktore,

není mým zvykem řešit korespondenčně otázky víceméně etické, natož s člověkem, se kterým jsem se nikdy nesetkal ani si nejsem vědom jakéhokoli dřívějšího kontaktu. O to více je zarážející, dozvídám-li se, že Vy a pracovníci Vaší redakce sdělujete řadě Vašich návštěvníků informace, očerňující organizaci, ke které patřím i mne jako osobu.

Osobně pokládám rozšiřování nepravdivých zpráv, smyšlenek, ba i sprostých pomluv za zvlášť odpudivý způsob chování. Odsouzeníhodná je navíc ta skutečnost, děje-li se tak za zády daného jedince.

Dávám Vám tedy příležitost k tomu, abyste výhrady, které lidem sdělujete, napsal přímo. Doufám, že budou založeny na faktech a nikoli na smyšlenkách kdejakých imbecilních kreténů.

S pozdravem dr. L. Šafařík"

Do dnešního dne 15.12.1997 nedošla žádná odpověď.