č.4/1997

Vážení členové ! Chápeme problémy se známkami a průkazy, o kterých nám píšete. Připravujeme na příští rok vydání nových průkazů. Aby mohlo být vydání včas provedeno, zasílejte nám Vaše fotografie 3 x 4 cm, na zadní straně uveďte jméno, příjmení a rodné číslo.

Dotazujete se, co je s časopisem ZAZ. Ne, nezkrachovali jsme (ač by si to někteří přáli), jen z důvodů letošních záplav jsme odeslání jeho 2 čísla pozdrželi, aby čtenáři z Moravy o něj vinou zmatků na poštách apod. nepřišli. Bude zasílán společně s číslem 3. Překvapuje nás, že řada členů neodebírá časopis ZAZ, je možné, že o jeho existenci ani neví, či se s ním nikdy nesetkali. Připomínáme, že vychází již od roku 1992 a měl dosud 29 vydání (5 - 6 ročně). Publikují se v něm dosud neuveřejněné a původní materiály o anomálních jevech a je otevřen komukoli pro originální úvahy, nápady a příspěvky. Pokud časopis ještě neznáte, napište na naši adresu. Vyzýváme také ty, kteří jej odebírají, aby o jeho existenci zpravili své přátele a známé.

Děkujeme všem, kdo poskytuje náš IB dalším zájemcům. Předchozí IB 3 byl údajně i podnětem k článku v tisku. Se svými názory se netajíme a své zkušenosti zprostředkujeme všem tak, aby se poučili a měli se na pozoru před těmi, kdo si hrají na "nejserióznější odborníky". (Výbor KPU)

Prodám knihy : Brian, Weiss : Mnoho životů, mnoho mistrů. (35 Kč), Oliva : Zrození evr. civilizace. (75 Kč), Hassan : Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. (65 Kč), Lyons : Satan tě chce. (o působení satan. kultů) (45 Kč), Úplný systém okultních nauk 1 a 2 díl (45 Kč), 5 - 6 díl (45 Kč), Bible (vyd. Sv. Jehovovi) česky (100 Kč), anglicky (100 Kč), Fleissig : Zázraky a podvody. (50 Kč), Freemann : Řekové (40 Kč), Way : Tajemství kosmu. (50 Kč), Obrazy ze života po smrti (ed. Psyché) (30 Kč), Vandenberg : Páté evangelium. (60 Kč). Pište na adresu red.

 Vzkaz pro plzeňské členy ! Pravidelná čtvrteční setkání se budou konat v Akademii Esprit, Kralovická 22, u zastávky tramvaje č. 4, (budova výměníku, klubovna č. 4), vždy od 18. hod.

 G plus a obč. sdružení Člověk 2001 pořádá víkendové semináře "Umění sebeuvědomění a drahé kameny", věnované praktické esoterice a vlivu drahých kamenů na člověka v Měděnci (Krušné hory), v termínech 12. - 14. 9., 19. - 21.9., 26. - 28.9.1997. Cena 980 Kč. Možnost fotografování lidské aury. Bližší informace na adrese G plus, dr. J. Štýbr, Rokycanská 49, Plzeň 321 00, tel/fax/zázn. 019/64 768.

 Od seskupení Sírius se oddělila skupina, která založila obč. sdružení "Hledej cestu k životu". Pořádá výlety a přednášky. Soustřeďuje členy kolem St. Plzence. (-es-)

 Je známo, že UFO se podle jedné hypotézy objevuje u jaderných zařízení, základen s jadernými zbraněmi a pod. I v naší republice byla v 80. letech základna raket s jad. hlavicemi - u Hranic na Moravě. Ví někdo o výskytu UFO v této lokalitě ? (UC)

 Přátelé z okresu Strakonice a Prachatice ! Před časem uvedl Strakonický deník případ myslivce, pozorujícího UFO jižně od Strakonic. Prachatický deník zase případ paní, která byla po pozorování UFO uzdravena. Prosíme, zašlete nám tyto články, případně další informace. Děkujeme. (UC)

 Kdo by mohl zajistit překlad materiálů z ruštiny (alt. medicína, psychotronika), pokud možno levně, pro potřeby všech v KPU ? Jde asi o 100 stran. (AM)

 Kdo má kontakty do Bulharska, případně na tamnější ufology ? (V roce 1992 vyšly články o jakémsi "Poselství rozumu", tajné operaci bulharské armády v podzemí.) Ví někdo bližší podrobnosti ? (U)

 Zná někdo adresu na Amatérské pozorovací centrum Turnov (pan Vlastmil Brůzek) ? Pište na adresu red.

 Soupis duchovních a zájmových aktivit v ČR (I)

Působení na poli anomálních jevů se neobejde bez širokého přehledu nejen v rozličných vědních disciplínách, ale vyžaduje i dobrou znalost duchovních a filozofických proudů.

Úzká specializace na jednotlivé zájmové oblasti vede k jednostrannosti a k zaujatosti vůči proudům a oblastem, o kterých jsou jen kusé informace. Jak se však vyznat v přemíře informací a reklamy, jak obohacovat svůj obzor ? Všeobecné souvislosti vystupují v duchovní a filozofické oblasti do popředí a proto jsou pravdivé a bezprostřední zkušenosti k nezaplacení. Uvádíme zde přehled o společnostech, aktivitách a akcích, včetně informačních zdrojů o nich, literatury, kterou považujeme za základní pro přehled a pochopení podstaty problémů. Chceme tím také rozšířit informace o těchto aktivitách do menších měst a obcí. Mnozí z uvedených aktivistů, pokud je pozvete, udělají pro Vás přednášku.

Tímto soupisem nikomu nic nedoporučujeme ani nevnucujeme. Podáváme tím pouze základní informaci o aktivitách, které možná hledáte. Budeme rádi, když Vám jakkoli tento seznam pomůže najít to, co potřebujete ke zdraví a štěstí a umožní Vám prožít příjemné chvíle na setkáních i vzrušení při badatelské činnosti. Budeme též rádi, když tento seznam doplníte, upřesníte či rozšíříte o Vaše dobré zkušenosti.

Jak říkají moudří lidé : "Každou informaci si musí každý sám "převařit"". V přehledu neuvádíme záměrně ty společnosti, které platí za destruktivní kulty. Je také možné, že u některých aktivit došlo ke změně adresy.

Východní filozofie a proudy, mystické prvky v náboženstvích, obecné filozofické otázky

Literatura : časopisy Baraka, (dříve Mana), Časopis prátel duchovních nauk, dříve Gemma, SR : Sophia

Společnost "Jóga v denním životě" guru Paramhans srí swámí Mahéšvaránanda. Pobočky : Praha 4, Znojemská 1248, Plzeň, Tylova ul. 15, ášrám : Střílky u Brna. Lit.: Mahéšvarananda : Skryté síly v člověku, MF 1994, Mádhavánanda : Lílá Amrit. Vydavatelství Jóga v denním životě, Martin 1995 (česky)

CK jóga turist - Praha 6, Nár. obrany 31

Poselství Grálu - duchovní společenství. Lit.: And-ru-Shin : Ve světle pravdy. Stuttgart 1990

SOS Tibet : adresa neznámá. Lit.: Neelová A.: Mipam - láma s paterou moudrostí, Bílá a černá magie (romány o Tibetu), knihy Lobsanga Rampy : Třetí oko a n.

Etikoterapie : MUDr. V. Vogeltanz, víkendové semináře a přednášky

AIKIDO - bojové umění, pobočky ve větších městech

Společnost Zen buddhismu, Praha

Dátá - prodejna předmětů indické kultury Praha 2, Koněvova 110

Hare Krsna : pobočky ve městech, restaurace Praha, Soukenická ul., statek v Chotyšanech, okr. Benešov.

Srí Schinmoy - duchovní hudba, pořádání meditací ve velkých městech

Nakl. Avatar : Míla a Ed. Tomášovi, přednášky, mg. kazety. Lit.: Tomáš,E.: Milarepa, "Kamenná sekera" (Metafyzické příběhy), "999 otázek a odpovědí na cestě k poznání" aj. (Avatar Praha 4, Augustinova 2071/1, 148 00)

Mystik J. Vacek - vydává vl. nákladem teoretické publikace o józe, mystice a duchovním poznání, pořádá meditace. Lit.: Vacek, J.: "Smysl života", Praha 1991 (Adr. E. Vacková, Píškova 1955/30, 155 00, Praha 5),

Náboženská společnost českých unitářů - kázání a promluvy, diskusní kroužky. Unitaria, Karlova 8, Praha 1, 110 00

Islámský svaz - Lit.: Pohádky Tisíce a jedné noci. Academia Praha 1955.

Nová Akropolis (kulturní asociace) Praha, Brno, České Budějovice, přednášky a kursy zaměřené na filozofické proudy. Vydává stejnojmenný časopis.

Univerzalia - společnost českých hermetiků, Praha 6, Dejvická 30, ve spolupráci s vyd. Trigon vydává časopis Logos

Léčitelství, psychoterapie, psychohygiena

Literatura : časopisy Regena, Regenerace, dříve Gemma, Médium

INPROV Brno : kursy akupresury, masáží, aromaterapie, Mgr. Oldřich Beneš, Ondrouškova 4, Brno - Bystrc, 635 00

Synobiologická společnost Praha - kursy tradiční čínské medicíny

Experta - pořádá kursy kreativity a osobního rozvoje, integrovaná psychoterapie apod. Lída Chrášťanská, Hrdějovice 53, 373 61, Č. Budějovice

Mandala - M. Calábek, Dlouhá 39, 110 05 Praha 1 - distribuce knih CAD Press (Antologie Šamanismus 1 - 4, Zen 1 - 6, aj.), cestovní kancelář

Modrá alfa - pořádá víkendové kursy zaměřené na zvýšení paměti, sebeovládání apod.

Nadace Cesty ke světlu - galerie obrazů Zdeňka Hajného, Zakouřilova 955, Praha 4 - Chodov, pořádá kulturní pořady, lektoři Patricie Tervinová, aj.

Univerzita + Nadace Bytí - T. Pfeifer, Soukenická 21, Praha 1 * Lit.: časopis Bytí, Zezulka J.: Bytí. Životní filozofie. Dimenze 2+2 Praha 1992

Česká asociace odborného léčitelství (ČAOL) Praha - pořádá výlety a týdenní setkání v Dobré Vodě u Třebíče, přednášky o esoterice, působení drahých kamenů, stavba nových menhirů apod. Lektor R. Nový. Praha 6 Bubenečská 27, Brno Štefánikova 8, Teplice (Klub Harmonie),Pod hvězdárnou 211. Lit.: Nový R.: Tantrická kniha. O aurách, o postupu vtělování duše a osudové energii karmanu. Vl. nákl. Praha 1995, aj.

Spol. diplom. léčitelů českých Praha 3, PO box 155 / Spol. léčitelů českých, Praha 6 - Sedlec Roztocká 1. (Nevíme, zda nejde o totožnou organizaci !)

Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše, Husitská 36, Praha Lit.: Jonáš,J.: Křížovka života Dialog Praha 1990

Česká psychoenergetická společnost (ČePeS) - Praha, sdružuje léčitele a psychotroniky, čerpá z odkazu laboratoře Fr. Kahudy a snaží se vysvětlovat psychotronické jevy materialistickými pochody. Kromě toho vydává duchovně zaměřenou literaturu K. Makoně (plzeňský mystik), B. Kočího (léčitel z 2O. a 3O let), o léčitelství, časopis Mandala a Mandala Nova (dříve) nyní Psychoenergetika. Literatura : Makoň, K.: "Umění následovat Krista", (1993) "Utrpení a láska" (1995), aj. Adr.: ČePES, Novotného lávka 5, Praha 1

Patricie Tervinová - Herba Magica P.O.Box 582 Praha 1, 111 21, meditační setkání na zámku v Liblicích u Mělníka, vystoupení v rozhlase

Ajurvédská medicína - Edgar Samadhi Tantra, 5. května 350, Liberec

Nakl. Avika : Svatava Kabošová, relaxační hudba, promluvy v rozhlasových stanicích, léčebné kursy

Astrologie, magie, alchymie, mystika

Astrologická společnost (před. P. Turnovský) kursy a přednášky. Adr.: nám. Svobody 1, Praha 6.

Lit.: Špůrek, M.: Praga mysteriosa. Eminent Praha 1996

Nadace na odkaz Hieronýma Bosche (před. B. Vurm, autor akcí Rudolfinská Praha 1997). Lit.: Vurm, B.: Tajné dějiny Evropy, Praha 1996

A.M.O.R.C.: Společnost růže a kříže (rosekruciáni) - Praha 10, Vršovická 83

Různé

- prodejna duchovní literatury Celetná ul.,(prodej v prvním patře) Praha 1

Vyd. AOS Publishing - vydává knihy I. Wiesnera : Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Bohové a apokalypsy aj.

Bratrstvo Keltů, Keltoi - společnosti oživující keltské tradice, kulturu - pořádá akce (Beltine, Samain, stavba menhirů), přednášky, výstavy

Časopisy

- kromě už zmíněných jsou rubriky v časopisech : Vesmír (I.Havel : filozofické otázky vědy), VTM, 100+1 ZZ - otázky historie, archeologie, astronomie a pod., T magazín - rubriky o astrologii (M. Špůrka, megality aj.), rubriky o záhadách v časopisech Spirit, Květy, Astro.