č.1/1997

 

Omlouváme pozdní zaslání IB 11 a 12/96. Bylo to zapříčiněno vyčerpáním zásob kancelářských potřeb. Navíc, jak jste jistě zaznamenali, připravuje se zdražení poštovného. Pokud můžete pomoci v této oblasti, když nikoli finančně, pak alespoň zasláním kanc. a kopírovacího papíru, lepidel, obálek, lepenek a pod., rádi přijmeme Váš dar.

Elektronický zpravodaj KPU je na adrese : http ://www.codalan.cz/fiction/zaz a bude i na adrese : http://www.eunet.cz/plzen. Ten však bude plně dotvořen až v průběhu března t.r.

Děkujeme mgr. Patricku Zandlovi a ing. Tomáši Weinfurtovi za umožnění těchto služeb.

Pravidelná čtvrteční zasedání KPU - Plzeň budou tematicky zaměřena v dalším období takto : 1. čtvrtek v měsíci : filozofické a náboženské otázky anomálních jevů, magie a mystika, 2. čtvrtek v měsíci : psychotronika a alt. medicína, otázky použití psych. metod, spontánní anomální projevy, poltergeist atd., 3. čtvrtek v měsíci : otázky archeoastronautiky, problémy historie, archeologie, kryptozoologie, futurologie atd. 4. čtvrtek v měsíci : UFO, blízká setkání, otázky mimozemského života, astronomické a kosmologické problémy. 6.2.97 - se uskutečnila beseda s Libuší Imbertiovou - Nielsen, autorkou knihy "Parapsychologie" (Nava Praha 1996)

Oznámení o připravované akci : KPU - PRAHA připravuje na zhruba 14 dní v období letních školních prázdnin expedici do jižní Anglie: "PO STOPÁCH KOUZELNÍKA MERLINA", spojenou s návštěvou míst největšího výskytu fenoménu kruhů v obilí. CENA BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 6000,- Kč NA OSOBU. Cena obsahuje : dopravu tam i zpět (včetně trajektu Oostende - Ramsgate), cenu potravina jídla v Anglii (na přežití), půjčovné vozidla - FORD Tranzit (9 míst), finanční rezervu. Cena vychází na cca 5.500,-Kč (kdo si bude chtít vezme si více). Předpokládaný plán cesty : PRAHA - PLZEŇ - KLOBUKY - Cheb - Bayreuth - Norimberk - Frankfurt n. M. - Mainz - Trier - Mertert - LUXEMBOURG - Brusel - OOSTENDE - RAMSGATE - LONDON - OXFORD - Gloucester - Newport - Cardiff - BRIDGEND - Swansea - CAERMARTHEN - podle řeky Tywi - Llanwrtyd wells - Strata Florida - ABERYSTWYTH - Dolgeley - CAERNARVON - Gloucester - BRISTOLL - Bridgwater - Bideford - Boscastle - EXETER - TAUNTON - GLASTONBURY (Avalon) - Trow bridge - MARLBOROUGH - AMESBURY (Stonehenge)- SALISBURY - Southampton - Brighton - Hawkhurst - Ashford - Canterbury - RAMSGATE ---> PRAHA (celkem cca : 3.800 km). Názvy psané velkými písmeny označují místa předpokládaných zastávek. Informace KPU Praha (p. Řeřábek)

KPU Praha dále oznamuje, že připravuje k vydání nový občasník pro své členy. Půjde o vnitřní tiskovinu pouze pro členy KPU za předplatné zhruba 40 Kč.

Na léto se připravuje výprava za megality v Německu a ve Francii. (-jh-)

Jako odpověď na článek v ZAZ 5/96 "Kdo to přišel do Štipoklas dříve než Keltové" přišla reakce od Badatelského centra Statenice. Kromě upřesnění v uvedení jmen, hodností a funkcí obou badatelů přinesl i vzorky seschlých dešťovek, sebraných z kruhu v asfaltu u Bořislavi (ZAZ 4/96). Budeme se snažit o jejich průzkum. Chce se někdo z členů podílet na řešení tohoto případu ? (-pk-)

Kameny z nemilkovského obrazce (IB 12/96) byly podrobeny geologickému zkoumání. Tři kameny, které máme k dispozici, nenesou stopy po jakémkoli nepřirozeném zásahu. Pokud existovaly i jiné, je třeba se domnívat, že jejich poškození s největší pravděpodobností spadalo na vrub působení zemědělské techniky. (viz ZAZ 4/96 "Co přinesla sezóna agrosymbolů"). (-cc-)

Děkujeme panu ing. M. za zaslání článků z tisku. (-a-)

18.1.1996 byla ve Slaném ustavena sekce Megalit. Její koncepci v podstatě obsahuje zpráva v IB 12/96. Máte-li náměty k její činnosti, chcete-li se do její práce zapojit, uvědomte o tom výbor KPU.

Budeme se nadále snažit, aby vedle místních poboček vznikaly i sekce odborné, aby organizace byla propojena z několika směrů. Především bude potřebné ustavit sekci, zabývající se telestézií (proutkařením), je návrh na ustavení úzce specializované sekce na sledování UFO. (-sm-)

Kdo má nahrán australský seriál "Putování za zdravím", ať dá vědět redakci IB. (-z-)

Na dotazy, co natáčela ČT u klobuckého menhiru loni na podzim, odpovídáme, že šlo o hudební klip. (kpu-Praha)

Děkujeme Michalu P. za články. Se slánskou hvězdárnou oficiálně nespolupracujeme. Pokud tam máte své kontakty, domníváme se, že by bylo nejlepší, když prostřednictvím těchto již utvořených vztahů budete tuto spolupráci neformálně vytvářet. Domníváme se (a dosavadní praxe to ukazuje), že tyto neformální vztahy našich členů s různými institucemi jsou životaschopnější a užitečnější. (-uc-)

Děkujeme panu Petru M. za zaslané dopisy z Roswellu. Kdo udržuje kontakty se zahraničními kluby a společnostmi, informujte je o našem klubu, pokud budete potřebovat, vybavíme Vás informačními letáky v anglickém jazyce. (-uc-)

Kdo může přeložit materiály z polštiny a vést plodnou korespondenci s polským UFO-klubem v Legnici (i v angličtině). Tento se na nás obrátil se žádostí o vysvětlení některých případů UFO, pozorovaných v jejich kraji. Zajímá je, zda je skutečně v Harachově v provozu laserové zařízení, kterým se tato pozorování u nich všeobecně vysvětlují. Členové z okresů Trutnov a Semily, víte o takovém zařízení ve Vašem okolí, které by mohlo být za taková pozorování odpovědno ? (-uc-)

Kdo má k dispozici zahr. časopisy o anom. jevech z Německa a Rakouska ? Můžete jejich kopie předat do archivu KPU ? (-a-)

Byl navázán kontakt s organizací CUFOS, kterou zalložil J. A. Hynek. Pokud byste mohli přispět k zakoupení jejich ročenky "Journal of UFO Studies" (18 USD + pošt.), připadne Vám originál, archiv KPU se spokojí s fotokopií. (-uc-)

Na serveru http : www.capitol.cz rubrika senzace probíhá více či méně kvalitní diskuse o anomálních jevech. (-uc-)

Česká psychotronická společnost vydala dotisk knihy Fr. Makoně : Jak následovat Krista. Máte-li zájem, ozvěte se brzy, je o ní velký zájem. Cena 140 Kč + pošt. Pište na adresu red. (-af-)

KPU - sekce Fenomén - připravuje novou fázi telepatických experimentů. Máte-li vážný zájem se jich zúčastnit a nést i povinnosti, které experimenty provází, pište na adresu red. (-mč-)

S růstem počtu členů v jednotlivých okresech vzniká nutnost působení koordinátora činnosti, který by zprostředkoval kontakt mezi novými členy a výborem KPU. Chcete-li nám pomoci při těchto kontaktech, dejte vědět urychleně výboru KPU. (-kpu-)

Právě vyšlo nové číslo ZAZ. Z obsahu : "Předpoklady pro pozorování UFO", "Cestou zářivého Apollóna", "Megalitům předcházely totemy ?" články ke vztahu lékařů a léčitelů, "Jak je to s energií pyramid", další pokračování série výňatků z knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta", pokračuje diskuse k chebskému podzemí, k senzibilně archeologickým nálezům, přináší se aktuální informace o objevení se záhadného křížku v jedné plzeňské prodejně. Máte-li zájem o kompletní ročník ZAZ 96, nebo o předplatné jeho šestého ročníku, pište na adresu KPU. Předplatné jednoho ročníku je 80 Kč.