č.11/1996

 Na dotazy, co znamenají zkratky za jednotlivými vzkazy, vysvětlujeme :

kpu nebo V-kpu - oznámení výboru KPU * a - archiv KPU, informace znamená, že o materiály je možné si napsat * pk - informace určené zájemcům o program Paleokontakt (archeologie, historie, místní záhady a pamětihodnosti) * pg nebo gg - informace o programu Poltergeist (zjevení, spontánní projevy, kontakty s jinými bytostmi, únosy, atd.) * cc - program Crop circles (agrosymboly, kruhy v trávě a v obilí) * f - program Fenomén (určené zájemcům o psychotronické otázky, proutkaření, GPZ, experimenty v této oblasti, atd.) * z - program Zdraví (lid. léčitelství) * fs - informace o filozofické sekci.

Jiné zkratky znamenají iniciály členů a autorů vzkazů.

 Na dotazník z minulého IB dosud odpověděla zhruba pětina členů. Děkujeme a žádáme zbývající členy : odpovězte na předložené otázky, pomohou nám lépe koordinovat činnost našeho klubu a všech jeho složek a poboček.

 Členové KPU, upozorňujeme na další číslo ZAZ. Pro ty, kdo jej neodebírají, připomínáme, že je to základní informační zdroj KPU. Předplatné na rok 1997 je stále 80 Kč. Pokud budete hradit zároveň i členský příspěvek KPU (100 Kč - řád. člen., 80 Kč - koresp. člen), upozorněte na tuto skutečnost na zadní stranu složenky.

 Kdo by mohl zdarma okopírovat větší množství tiskovin klubu ? Potřebujeme zejména asi 200 přihlášek, dotazníky UFO a Stanovy KPU. 

Pro ty, co mají přístup na Internet připomínáme, že KPU vydal svůj nulté číslo elektronického zpravodaje na serveru EUNET.CZ. Obsahuje základní informace o KPU, stanovy a některé dosud uveřejněné i nepublikované statě. Přístup je http://www.eunet.plzen.cz.  

Byl navázán kontakt s americkou organizací CUFOS (J.Allan Hynek Center for UFO Studies). http://www.cufos.org/index.html

Přátelé v jihočeském kraji : nazrál čas na založení nových kroužků ve Vašich okresech. Pomozte s rozšířením povědomosti o KPU, ZAZ, informujte častěji o dění u Vás. (-kpu-)

 Děkujeme za zaslání sešitu F.Spurného : Záhada zvaná člověk" - rozhovory o esoterice a tajných duchovních naukách bez tajností (cena asi 20 Kč). Vydala Hvězdárna Karlovy Vary, Pozorovatelna Hůrky č.p. 144 Karlovy Vary 360 01. (-a-)

 Děkujeme Antonínu S. za poznatky z průzkumu agrosymbolů. (-cc-)

 Děkujeme Antonínu H. za nabídku nahrání seriálu A.C.Clarka.

Přehrání kazet realizujeme do 1 měsíce. Pokud i jiní členové mohou nabídnout k přehrání videokazety, napište, co by Vám lépe vyhovovalo - zaslání našich kazet k Vám či Vašich kazet k nám (máme dvě videa). Poštovné hradíme. (-a-)

 Prosíme pana A.H. o vysvětlení přiložených listů na "Analýzu jemnohmotných těl". (-f-)

Přátelé, sháním software pro PC - efemeridy. Kdo jej má nebo ví, kde jej sehnat, dejte mi vědět přes redakci. Díky. Karel M.

 Zájemcům o zpravodaj a oběžník Sisyfos oznamujeme, že je k dispozici na serveru www.codalan.cz.

 Zajímavý článek "UFO prý startovalo z Prahy" obsahuje i server http://www.penthouse.cz. Obsahuje soubor informací o nacistických létajících strojích a pátrání po nich v rámci hledání štěchovického pokladu. Nemáte-li potřebný přístup, napište si o něj na adresu KPU za obálku a 8 známek 3,6 Kč. (a-kpu)

 Děkujeme panu ing. Václavu M. za zpracovanou zprávu o vyšetřování případu UFO. Prosíme ještě zaslat kopie článku z tisku. (u-kpu)

Audio-archiv KPU - Praha obsahuje : Rozhovory s ing. I. Mackerlem : - o problematice anomálních jevů : 1 . 45 min, jezero Loch Ness - 1 . 90 min, Olgoj - Chorchoj, Tibet - 1 . 90 min. Záhady pyramid (společnost Rosa plus) 3. 90 min. (KPU-Praha)

 Prodám knihy : Souček L.: Rakve útočí (15 Kč), Klimuszko A.C.: Mé vidění světa (30 Kč), Miltner : Jóga pro děti (20 Kč), Carpentier L.: Tajemný pravěk Evropy (45 Kč), Fleissig J.: UFO - záhada našeho století (25 Kč), Bradbury R.: Marťanská kronika (20 Kč), Jizera K.: Tantra lásky (30 Kč), Zentrich J.: Bylinářská poradna 3 aneb příroda léčí revmatismus (30 Kč), Pludek A.: Hledání antipoda (25 Kč), Souček L.: Případ Hitlerových zubů, ponorek, letadel, charakteru a sebevraždy (40 Kč), Souček L.: Případ baskervilského psa a další povídky (25 Kč), Kafka Břetislav : Kultura rozumu a vole - Člověk budúcnosti (slov.) (50 Kč), Pludek A.: Nepřítel z Atlantidy (70 Kč), Souček L.: Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. (40 Kč), Souček L.: Cesty slepých ptáků, Runa Rider, Sluneční jezero (60Kč). Bergier J.: Mimozemské v dějinách (40 Kč). Pište na adresu red. (ld)

 Kdo má kontakt na doc. Bednářovou, autorku publikací Mystéria země české ? Knihy doporučujeme všem zájemcům o historii a prvotní náboženské formy v naší zemi. (-vd-)

 Právě vyšla nová kniha ing. I. Mackerleho "Odkud přicházejí ?" Merhout Praha 1996 (120 Kč) (-im-)

 Rád bych si dopisoval nebo spolupracoval s lidmi, které zajímají kontakty s UFO. Pište na adresu red. (Aleš Č. - střední Čechy).

 Klub Univerzum (Ústí n.L.) vydalo první občasník "Milénium", jako náhradu za předchozí "Fénix". V archivu KPU jsou k dispozici všechny klubové časopisy Fénix, Foinix, Galaktika, Sírius, časopis AAA, UFO - my z kosmu, Delta, MDO - Třebíč. Máte-li o ně zájem pište na adresu KPU. (a-kpu)


Ustavení sekce M E G A L I T

 Vážení kolegové,

při Klubu psychotroniky a UFO byla ustavena dne 18.1.1997 sekce s cílem vytvořit přehlednou a úplnou evidence megalitických staveb s následným vydáním katalogu těchto památek obsahující typy, rozmístění, foto a nákresovou dokumentaci, hypotézy. Chceme dále přispívat k odhalení původu a smyslu těchto staveb, pátrat po nových i zaniklých stavbách, a ve spolupráci s jinými organizacemi hodláme pomoci k jejich zachování a ochraně.

Koncepci programu je přiložena. Rádi bychom s Vámi při řešení těchto otázek spolupracovali a znali Váš názor. Sdělte nám prosím Vaše přístupy i podmínky pro naši spolupráci.

Se srdečným pozdravem

 Sekce Megalit

 

 Výzkum megalitických památek a vytvoření katalogu těchto staveb v ČR :

Koncepce

1. zpracování dosavadní literatury a publikovaných seznamů

- kritéria pravosti megatitických staveb

- problémy vyhledávání nových megalitických lokalit, ověřování jejich pravosti, (místní názvy, atd.) archivy, pověsti atd.

2. průzkum megalit. lokalit a jednotlivých menhirů

- typologie

- dokumentace, fotodokumentace

- archeologické souvislosti (sídliště, kult. místa)

- archeologické výzkumy na místě

- psychotronické metody a jejich možnosti (metodika zkoumání a co lze od nich očekávat, jak zabezpečit spolupráci se senzibily, zachování míry objektivity, ověřování výsledků, problém získání dostatečně citlivých a zkušených osob)

3. fyzikálně chem. metody výzkumu

- zjištění změn fyzikálních polí (el. mg. a el.stat. pole)

- zjištění původu materiálu staveb

- jiné

4. rozmístění megalitických staveb v ČR

- souřadnice a zakreslení do map

- souvislosti v rozmístění - geometrické, astronomické, jiné

- souvislosti se stavbami mimo ČR

5. soustředění hypotéz o účelu a podstatě megal. staveb

6. způsoby ochrany meg. lokalit a jednotlivých staveb (pomoc místních státních orgánů, kontakt s ekolog. aktivitami, atd.)

7. osvětová činnost (publikační a přednášková činnost, výstavy, filmy, TV pořady, využití Internet. sítí, konference a semináře

 8. finanční zabezpečení programu

- vytvoření samostatné nadace, sponzoring, osvětová činnost

9. organizace : vytvoření odborné sekce "Megalit" , vymezení úkolů v programu na základě zájmů a zkušeností i dosavadních výsledků, úvodní seznámení, korespondenční styk mezi účastníky, pravidelné porady, výjezdy do terénu (sporné a nové případy), konference a semináře.

10. spolupráce s jinými institucemi a organizacemi (archeologické, ekologické, státní orgány, badatelské skupiny),

- stanovení podmínek pro spolupráci

- dosavadní zkušenosti a metody

- vytvoření adresáře

 Porada k těmto problémům se uskutečnila 18.1.1997 ve Slaném u Prahy.

  Pokud se práce chcete zúčastnit, napište nejpozději do konce roku :

- své názory a připomínky ke každému bodu

- v jakém bodě jste dosáhl (-a) určitých výsledků, kterým bodem se zabýváte nebo se chcete zabývat, a jakými cestami

- co k plnění svého úkolu postrádáte, jaké překážky Vám stojí v cestě, co Vám znemožňuje další postup.

- jaké jsou Vaše podmínky pro týmovou práci, jaké máte výhrady či zda preferujete individuální přístup, jak by měla spolupráce vypadat.

- stanovte pořadí kroků, kterými je nutné postupovat.