č.10/1996

Děkuji všem členům i nečlenům - sympatizujícím - za dopisy, ve kterých reagujete na můj otevřený dopis z minulého IB. Projevené souhlasné názory jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, a přináší nám přesvědčení, že naše cesta je správná.

Ing. Pavel Kalina, předseda KPU

 Dne 30.10.1996 se uskutečnilo setkání ing. P. Kaliny s primátorem m. Plzně B. Proskem. Předseda KPU informoval B. Proska o činnosti a cílech KPU a předal mu jednu z publikací klubu.

 Z Francie došel nový časopis "Anomalies" (jako nástupce časopisu "OVNI Presence"). Z obsahu : Area 51, o filmu "Den nezávislosti", o havárii v Roswellu, rozhovor s R. Bradburym, pitva mimozemšťana, vývoj samokřídel v USA, kryptozoologie, o seriálu Akta X... (-a-)

 Pokud jste dostali minulé i současný IB v obálce se zalepenou páskou, není to tím, že by pošta od KPU byla otevírána. V rámci úspor používáme i dary od přátel. Děkujeme za pochopení. (-kpu-)

 Vyd. JSP Country (Hrádecká 1074, 342 01 Sušice) vydalo další sérii pohlednic s letošními kruhy a obrazci v obilí. (-kpu-)

 Moravští kolegové, sdělte prosím aktuální adresu Moravskoslezského dne. Děkuji. (-dk-)

 V úterý 8.10.96 byl na kanálu HBO promítán film "Roswell". Pokud někdo z členů film nahrál, dejte prosím vědět redakci. (-av-)

 Akce KPU :

6.11.96 - UFO, kruhy v obilí a anomální jevy u nás - Prostějov

7.11.96 - Bohové a apokalypsy - ing.I. Wiesner - Plzeň

Jste-li přítomni na jakékoli veřejné akci, pokuste se zhotovit alespoň audiozáznam pro archiv KPU.

Byl někdo z moravských kolegů na akci o UFO na hvězdárně ve Valašském Meziříčí ? Pokud ano, podejte o tom zprávu výboru KPU. 

Plzeňští členové KPU se rozhodli prověřit článek v M 2000/9 o objevu prehistorického hradiště u obce Štipoklasy. Po návštěvě 26.10.96 se článek ukázal být totálním blábolem. Je dohodnuta společná prohlídka lokality s archeology. O výsledcích přinese zprávu ZAZ. (-pk-)

 V rámci trvalého sledování lokality Popravčí louka se dne 2.11.1996 uskuteční další výjezd do této oblasti. Je navázán kontakt se starousedlíky, žijící v SRN. Děkujeme paní Marcele H. za materiály, vztahující se k této oblasti. (-pg-)

 Děkujeme Josefu C. za materiály do archivu KPU. Lze zajistit ubytování pro něj a další 2 badatele v místě výskytu sušických agrosymbolů v červenci 1997 ? Pište na adresu redakce. (-cc-)

 Děkujeme Zdeňku H. za nápad využít knihy I-ting pro dotazy týkající se anomálních jevů. Odpovědi byly velmi zajímavé, i když by měly být podle našeho názoru více jednoznačnější (podle návodu a vzoru : ano - ne). Zkusí totéž i další z Vás ? O výsledcích budeme informovat. (-f-)

 Redakční rada ZAZ vítá příspěvky do časopisu, děkuje za ně i Michalu P. Jsme rádi, že přemýšlíte nad problémy anomálních jevů a nejste jen konzumentem. Doufáme, že svou pozornost zaměříte i na své okolí. Přejeme mnoho úspěchů. (-rr-)

 Stále čekáme na oznámení termínu setkání badatelů, zabývajících se problematikou megalitů. (-pk-)

 Děkujeme za slova uznání pane Václave N. Kopii práce "Problém GPZ" a další materiály včetně poštovného Vám uhradíme. (-a-)

 Pan Rudolf D., zabývající se problematikou GPZ v praxi, hledá spolupracovníky, kteří mají s jejich hledáním i ověřováním určité zkušenosti. Pište na adresu KPU. (-t-)

 Průzkumy GPZ se zabývá i pan Stanislav T. Děkujeme za nápady a fotografie.

 Členů, zabývajících se problémem GPZ a proutkařením je v našich řadách celá řada. Nebylo by na čase iniciovat setkání těchto členů a poradit se nad zpracováním konkrétního problému ? Nejsou to jen GPZ a jejich ověření, jsou zde i biologické anomálie, projevující se na odlišných zónách, problémy ověření tzv. odrušovačů, atd. Pro setkání by bylo možné vybrat Plzeň. Je zde problém "anomálního lesa", hradiště u Starého Plzence, místo, kde své bádání uskutečnil ing. Baumgartl. Kdo se ujme organizace takového setkání ? Pište svůj zájem a návrhy na termín i program. (-f-)

 V 80. letech v časopise Čtení uveřejňoval velmi podnětné a rozsáhlé články z oblasti archeoastronautiky doc. ing. Miroslav Petrtýl, CSc. Má někdo z členů kontakt na tohoto muže ? (-pk-)

 Děkujeme panu Tomáši P. za překlad publikace : Stonehenge a další památky v jeho okolí, pro archiv KPU. (-a-)

 Jak jsme slíbili, bude od nového roku tento IB uveřejňovat seznamy archivních materiálů KPU, i s možností přehrávání nahrávek z videokazet klubu. (-a-)

 S nástupem nového roku a s příchodem nových členů se těžiště činnosti musí přesunout do místních kroužků a poboček. K tomu, abychom mohli naši organizaci lépe řídit, musíme znát Vaše zájmy a potřeby. Připojujeme dotazy, na které prosím odpovězte :

Do jaké míry se zajímám o anomální jevy

 1. soustředěně se zabývám určitým problémem (napište kterým), studuji literaturu, zpracovávám ji, publikuji (napište kde, zašlete kopie svých článků)

2. totéž, ale dosud jsem nikde nic nepublikoval (-a), ani jsem o tom nikdy neuvažoval, nemám to v úmyslu

3. zajímám se o širší škálu anomálních jevů, literaturu nijak nezpracovávám

 V badatelské činnosti preferuji :

1. výjezdy, vyšetřování konkrétních případů anomálních jevů ve svém okolí

2. pátrání po anomálních jevech z literatury, časopisů

3. konstrukci vlastních názorů, hypotéz

4. zpracování výsledků pro zveřejnění v tisku, v publikacích

5. něco jiného (upřesněte)

 Ke své činnosti

1. nepotřebuji kontakt s dalšími členy ani s nikým dalším, kdo se o podobný problém zajímá

2. potřebuji kontakt s dalšími zájemci o podobný problém, uvítám spolupráci a konfrontaci svých poznatků s jinými badateli

3. uvítám kontakt s dalšími členy KPU ve svém okolí, potřebuji najít osoby s podobným smýšlením a zájmy

 Vztah k badatelské činnosti :

1. rád bych se zapojil (-a) do badatelské činnosti místního kroužku, pobočky

2. totéž, ale podmínky (rodina, zaměstnání, studium, ale i bydliště v malé obci, popř. jiné - napište které) mi to znemožňují

3. rád pomohu místním badatelům (radou, dopravou, literaturou, náměty, jinými svými možnostmi, odborností, jinak - napište jak)

4. nevím jak pomoci nebo nemohu pomoci ostatním, pomoc ale v zásadě neodmítám

 Sdělte své názory na složení výboru, na stanovy (pokud je některý z nových členů neobdržel, přihlašte se o ně), napište své náměty, kritiku i připomínky k činnosti KPU a jeho přínosu k Vaší činnosti.

Návrh na složení výboru :

Předseda : 1. Ing. Pavel Kalina * Tajemník : 1. dr. Luboš Šafařík * Hospodář : 1. Věra Drobečková * ved.UFO centra : 1. Jaromír Novotný * ved. Paleokontakt : 1. Martin Šašek * ved. Crop circles : 1. Marcela Sedláčková * ved. Poltergeist : 1. Vladimír Mareš * ved. Fenomén : 1. Martin Čechura * ved. Zdraví : 1. Josef Huňát * ved. Hoplodac.Del. (mluvčí) : Marek Jehlička