č.8/1996

V říjnu se uskuteční každé úterý od 18. hod. přednáška KPU pro veřejnost (Plzeň, Koperníkova 26).

1.10.96 - Nové poznatky o UFO (KPU)

8.10.96 - Jak je to s agrosymboly (KPU)

15.10.96 - Létající stroje ve starověku (J.J.Novák)

22.10.96 - Drakulovi v patách. Po stopách upírské legendy (Ivan Mackerle)

29.10.96 - Tajemství vršanských kuliček. (Fiurášek, Šalátová)

7.11.96 - přednáška I. Wiesnera a uvedení jeho nové knihy (téma bude upřesněno (členové KPU vstup se slevou)

21.9.96 - Anomální jevy a problémy jejich zkoumání (akce KPU - Havlíčkův Brod)

 Pokud se po dobu letních prázdnin stalo, že se některé Vaše zásilky vrátily nazpět, bylo to z důvodu problémů s doručovatelkou (brigádnicí). Žádáme o pochopení a opětovné zaslání. Děkujeme.

 Na adresu KPU občas docházejí dopisy, nad kterými zůstává rozum stát. Abyste si také udělali představu, na př.: Jistý pan J.V. nám oznámil založení "projektu T", kde "T", znamená tajemství, tajemno. O našem klubu se dozvěděl prostřednictvím bývalého člena KPU, který si nepřeje být jmenován. Projekt T tak chce co nejrychleji proniknout do podvědomí lidí. Tajemství a tajemno je zřejmě stěžejním programem tohoto projektu - v rámci konspirace a tajemna pisatel nenapsal jakoukoli adresu.

 Do audioarchivu (seznam v IB 7/96) přibyla přednáška R. Nového u Plzně z března 1996 na téma alchymie a anomálních jevů. Rozsah 2 x 90 min.

 Kdo má k dispozici studii Lena Stringfielda "Status Report III" ? Ví někdo bližší podrobnosti o havárii UFO v Neole ? Má někdo články a statě amerického vědce Bruce Corneta ? (u-kpu)

 Do archivu KPU se dostala práce J. Fikáčka "Pohádka zvaná skutečnost", filozofická práce odpovídající na mnohé otázky související s anomálními jevy. Práce má 106 stran A4 - úhradu (kopírování a poštovné) zašlete ve formě 50 známek 3,60 Kč. Je však možno ji zaslat i ve zmenšené (tj. méně kvalitní) formě A 5 (tj. 26 A4 - 20 známek 3,6 Kč). Napište proto, kterou variantu požadujete.

Tváří v tvář nesmyslům, které se šíří s plnou silou i díky vystupování "expertů" všude tam, kde jim skýtá možnost se blýsknout před novináři, to znamená stále více klást důraz na racionalitu, uvážlivost a seriózní přistup ke každému problému i ve vystupování na veřejnosti.

Protože se může zdát, že praktické problémy vytlačují badatelské zkoumání po teoretické rovině, KPU vypisuje témata ke zpracování těchto studií :

1. Fyzikální jevy provázející UFO a možné souvislosti se způsoby pohonu * 2. Středověké automaty, androidy a mechanismy * 3. Kruhy a obrazce v trávě (komplexní rozbor a přehled v ČR) * 4. Aktivita UFO aj. anomálních jevů v oblasti ... * 5. Agrosymboly v lokalitě ... a rozbor jejich souvislostí * 6. Agrosymbol u obce ... a jeho místní i zahraniční souvislosti * 7. UFO ve tvaru koule - souvislosti místa a průvodních jevů * 8. Přistání a havárie UFO - kritická analýza * 9. Blízká setkání třetího druhu v ČR - statistická analýza, rozbor dostupných případů a souvislostí * 10. Erich von Daniken - rozbor názorů a podstaty jeho učení,časová posloupnost a místní rozdělení nálezů * 11. Život a dílo jasnovidce a hypnotizéra Olafa Nielsena * 12. Mystik Karel Makoň a jeho dílo * 13. Senzibil a proutkař Oldřich Hradil * 14. Senzibil / léčitel ... jeho působení a výsledky * 15. Anomální jevy v mém životě (osobní zpověď) * 16. Vegetační anomálie a geoanomální zóny * 17. Paralelní svět - podstata a rozbor případů * 18. Katalog megalitických památek v ČR (typy, umístění, stav, datování, hypotézy, zdroje aj.) * 19. Mariánská zjevení - rozbor jevů a souvislostí * 20. Kapličky a boží muka v oblasti ... účel a systém jejich rozmístění * 21. Dějiny z pohledu archeoastronautiky - názory Dr.L.Součka

 Výbor KPU je přesvědčen, že k těmto tématům existuje dost kvalitní literatury i faktografických zdrojů. Ty jsou však roztříštěny v množství odkazů a je načase je soustředit, analyzovat a hlavně také oddělit zrno od plev.

 Výsledkem zpracování témat by měly být samostatné studie, obsahující souhrn informací, analýzu dostupné literatury i hypotéz na daný problém. Studie (o rozsahu do 80 - 100 stran strojopisu, včetně případné foto, audio a videodokumentace) budou dány k vnitroklubové diskusi a oponentuře a poté zveřejněny. Studie mohou být zpracovány individuálně i v kolektivech. Témata byla stanovena podle problémů, kterými se členové KPU již do určité míry zabývají. Vyzýváme všechny, aby výboru KPU sdělili, kterému tématu by se chtěli blížeji věnovat, do jaké míry jej mají rozpracovaný, či zda bychom nemohli přispět nějakým zdrojem ze svého archivu.

 Před lety probíhal na hradě Věžka u Druztové (okr. Plzeň-sever) archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny 2 podivné předměty z pískovce, tesané do půlkruhu, uvnitř duté, průřez půl elipsy, s hmotností přes 100 kg. Jejich účel zůstal nerozluštěn. Ví-li někdo bližší informace o tomto nálezu, nebo o dalších podobných nálezech na jiných lokalitách, dejte o tom zprávu KPU.

 Kdo může zapůjčit ročníky časopisu Mystery a Spirit k okopírování statí o anomálních jevech ? I jednotlivá čísla. Nepoškozené vrátíme, a uhradíme i Vaše poštovné. (a-kpu)

 Děkujeme panu Zdeňkovi L. za kopie článků a vzkazujeme, že si s úhradou námi zaslaných materiálů nemusí proto dělat starosti.

 Děkujeme panu Václavu M. za zprávu o pozorování UFO z místního tisku. Jev prověříme v redakci.

Děkujeme Tomáši S. a Zdeňku H. za pomoc při průzkumu agrosymbolů.

 Protože se blíží výroční zasedání členů KPU, připravujeme úpravy stanov tak, aby odpovídaly nárůstu členstva za poslední rok. K dnešnímu dni 622 členů). Na základě návrhů poboček KPU navrhuje rozdělení členů podle kritérií :

řádní členové : aktivní, stálí členové, trvale se účastní práce v některé místní pobočce

korespondenční : nemohou se trvale účastnit činnosti klubu z různých důvodů (vzdálenost od místa působení klubu či pobočky, náročnost zaměstnání, apod.), styk s nimi je korespondenční.

Placení členských příspěvků :

čl. příspěvek se skládá z : 1). příspěvku pro ústředí, který slouží pro zajištění pravidelného styku ústředí s členem ... na rok 1997 návrh 90,- Kč pro zaměstnané i pro nezaměstnané, studenty a důchodce - hradí každý člen * 2). příspěvek pro činnost pobočky, ve které se řádný člen účastní badatelské aj. činnosti. Jeho výši si stanoví každá pobočka sama podle svých potřeb. Tuto částku tak neplatí korespondenční členové.

Každý vstupující člen se rozhoduje, zda bude řádným či korespondenčním členem.

Výhody plynoucí z členství v KPU :

1. Pravidelný měsíční kontakt s vedením KPU a s ostatními členy prostřednictvím Informačního bulletinu, zasílaného zdarma.

2. využívání dokumentace, archivních materiálů, audio a video nahrávek pouze za cenu kopírování a poštovného

3. přednostní získání klubových publikací

4. sleva při pořádání veřejných akcí KPU

Pište své náměty a připomínky.

 Vítáme Vaši aktivitu ke zpracování Lexikonu hraničních jevů. Podle našeho názoru je nutné hesla zpracovat tak, aby ve stručnosti objasnily předmět problému, a poté poskytly přehled hypotéz a názorů na daný problém, spolu s jejich nositeli, autory a zdrojem, ze kterého bylo čerpáno. Nechceme, aby hesla byla z oblastí známých a řešených v jiných vědních oblastech (geologie, archeologie, a pod.), ale jen potud, kde se jejich výklad dotýká nějaké sporné oblasti. Pak je nutné stručně vystihnout její podstatu. Je třeba se vyhnout subjektivním soudům. Určitý vzor může představovat Nakonečného Lexikon magie. Málo rozpracovaná hesla :

- AAS, - Altamira, - anděl, - andělské vlasy, - archa, - Atlantida (1. odkazy, 2. názory na umístění, 3. vývoj, obyvatelé, 4. zánik, 5. hypotézy. 6 věda atlantologie. 7. odpůrci, kritické a odmítavé názory. Ign. Donnely, Blavatská), - Bergier J., - blízká setkání (druhy, podstata, hypotézy. UFO, mimoz. civilizace). - Blue Book, - boční Slunce, - Cayce Edgar, - Černý princ, - Dadašev Tofik, - Dalněgorsk, - Daniken Erich von (podstata učení, dílo), - de Bertereau, - devět neznámých (nesmrtelní, elixír života,) - dino-sapiens, - dinosauři, - doby ledové, - dogu, - Dogonové, - dropové, EBE, - Einstein Albert (unitární teorie pole, filadelf experiment ), - ekosféra, - elixír života, - Enoch (kniha), - EPR paradox, - éter, - éterické tělo, - evolucionosmus (kreacionismus), - Ezechiel, - fata morgana, - Fatima (and. vlasy, UFO, mariánské zjevení, mimoz. civil...) - filadelf. civilizace, - Fonteinebleau, - galaxie, geomagnetické pole, - germánská mytologie, - gravitace, - gravitační anomálie, - homunkulus, - Hopi, - Horbiger Hans, - Hyperborea, - informační pole, - Jack Rozparovač, - Keltové, - kreacionismus, - kosmogonie, - kosmologie, - magnetické anomálie, - - mariánská zjevení, - Mary Celeste, - mayská civilizace, - Medžugoria, - megalitická civilizace, - Meyrink Gustav, - Nesmrtelní, - NICAP, - paralelní světy, - perpetum mobile, - Plejády, - potopa, - Tasíli, - Tesla N., - unitární teorie pole, - USO, - Vinci L. da, - život.

Pište Vaše návrhy na zpracování a doplnění hesel.

 Úkol pro všechny členy : napište adresu kronikáře Vašeho města či vesnice a dále adresu a kontakt alespoň na jednoho Vašeho přítele či známého, zabývajícího se anomálními jevy. Pomůžete tak s rozšířením našeho klubu a společné věci.

 Org.výbor KPU Praha zve na akce a setkávání, spojená někdy s přednáškami a vyprávěním : 5.9.96 (čt) 18.30 - (sekce Fenomén), 14.9.96 (so) 15. hod., 19.9.96 (čt) 18.30 h., 21.9.96 (so) 5.30 Smích. nádraží : sraz na akci u Příbrami, 28.9.96 (so) 15.h., 3.10.96 (čt) 18.30 h., 12.10.96 (so) 15. h. - přednáška (sekce Fenomén), 17.10.96 (čt) 18.30 h., 26.10.96 (so) 15.00 h., 31.10.96 - (čt) 18.30 h., 9.11.96 (so) 15. hod. : přednáška J. Dřízgevič : Poznání Univerza a čas Omegy, 14.11.96 (čt) 18.30, 23.11.96 (so) - 15.00 h., 28.11.96 (čt) 18.30 h., 7.12.96 (so) 15. h., 12.12.96 (čt) 18.30 h., 21.12.96 (čt) 18.30 h., 26.12.96 (čt) 15. . h., 4.1.97 (so) 15. h.

Na adrese Revoluční 20/1202 Praha 1, přízemí domu, zvonek KPU. Bližší informace po tel. 02/5358092.