č.7/1996

 

 Děkujeme všem členům a příznivcům za pomoc při průzkumu agrosymbolů. Děkujeme za hezké pohledy z dovolené a Vaši stálou přízeň.

 Ve dnech 2.- 3.8.96 se konala porada výboru KPU s přípravným výborem pobočky Šumava zaměřená na problémy výskytu a průzkumu agrosymbolů v západních Čechách a přípravě oficiálního ustavení této organizace. Prohlášení bylo poskytnuto místním sdělovacím prostředkům.

 Děkujeme za katalog vydavatelství Adventures Unlimited, zaměřený na UFO, archeoastronautiku a další nás zajímající jevy. Zájemcům poskytneme kopie listů z oblastí, které Vás budou zajímat.  

Kdo se chce zapojit do zpracování některých hesel do připravované "Lexikonu hraničních jevů", ať se přihlásí výboru KPU.

 Děkujeme panu Zdeňku H. za zaslání materiálů do archivu KPU.

 Pro zájemce o časopis LOGOS máme k dispozici čísla 1/1990, 3/1991, 1/94, 2/94, a LOGOS Alef. Máte-li zájem o kopie, napište. Má-li některý z čtenářů k dispozici k okopírování další čísla, dejte vědět redakci IB. (sl)

 Zabývá se někdo z členů KPU heraldikou ? Mohl by objasnit smysl a rozšíření prvků pentagramu po ČR ? (rj)

 Omluvte pozdější rozeslání IB 6/96. Bylo to způsobeno obdobím dovolených a novými případy obrazců v obilí. (v-kpu)

 Skupina Záblesk pátrá po objektu, který byl spatřen 15.3.1996 ve 20.30 hod. nad Prahou, v severočeském i východočeském regionu. (zm)

 Ve dnech 7.- 10.7.96 navštívili Plzeň francouzští ufologové z organizace CNEGU Yves Chasson a J. Munch, autoři knih a článků o anomálních jevech. Kromě výměny informací, a názorů na podstatu anomálních jevů, výměny materiálů a časopisů obou stran byly dohodnuty pravidelné konzultace. Objasnili též strukturu a složení organizací, které se ve Francii touto problematikou zabývají. V závěru bulletinu uvádíme seznam materiálů, které nám poskytli a a jež zašleme za úhradu (kopie + poštovné) zájemcům. Podmínka je pouze závazek k překladu námi vybraných materiálů k uveřejnění do ZAZ. (v-kpu)

 Seznam materiálů schopných k okamžitému zaslání / fr./ - 1/ Reflexion sur similitudes entre cas contactér et cas N.D.E. (Near Death Experience (experiénce proche de la mort) - 3 x 3,60 Kč * 2/ Phenomens electriques de l´atmosphere reres et mal connus - 3 x 3,60 Kč * 3/ La nuit ou la signalisation des aeronefs - 5 x 3,60 Kč * 4/ Logiciel d´astronomie a usage ufologique. In : Astronomie 1984/7 * 5/ Logiciel en Basic. The resonant Gravity Field Coil (angl.) - 6 x 3,6 Kč *  Kdo ví o principu a podstatě přístroje Normana Deana, ať dá vědět. /pk/

 Díky panu A.V. za navedení na problém nálezu kostry neznámého tvora.

Díky paní J.F. máme k dispozici strojopis "Poselství mimozemšťanů" z Borupu I a II. Zájemci si mohou napsat na adresu klubu za obálku A5, známku 10 Kč a 10 známek 3,60 Kč /I.díl/ a 20 známek 3,60 Kč /II.díl/./a-kpu/

Seznam nahrávek audioarchivu

1.-17. Spurný F.: Záhady pro zítřek (populárně vědný magazín ze současných trendů duchovních nauk- Český rozhlas Plzeň

1. září 93 - úvodní rozhovor s L. Šafaříkem - 30 min.* 2. říjen 93 - automatická kresba, int. s ing. M. Lowovou - 30 min * 3. listopad 93 - teorie relativity vznik vesmíru - 30 min * 4. prosinec 93 - holotropní vědomí / 30 min * 5. leden 94 - o léčitelství s ing. Mojžíšem, o anomálních jevech s dr. P. Voráčkem / 60 min * 6. únor 94 - problém rozšíření vědomí, vstupů do jiných rovin / 60 * 7. březen 94 - techniky změny vědomí, int. s dr. Raupachovou / 60 * 8. duben 94 - esoterická psychologie, int.s ing. Mojžíšem, dr.Raupachovou * 9. květen 94 - astrologie / 60 min * 10. červen 94 - zamyšlení nad vztahem náboženství a přirozené lidské spirituality / 60 min * 11. červenec 94/1 - otázky na dotazy, rekapitulace / 60 min. * 12. červenec 94/2 - pokračování rozhovoru s dr. Voráčkem / 60 min * 13. srpen 94 - UFO, podmínky vzniku, int. s dr. Šafaříkem / 60 min * 14. září 94 - kruhy v obilí, o knize "Syn člověka" / 60 min * 15. říjen 94 - o smyslu lidského bytí, int. s Vl. Šedivým / 60 min * 16. listopad 94 - problematika Reiki / 60 min * 17. prosinec 94 - shrnutí problematiky / 60 min

18.Nový R.: Problém vícedimenzionální skutečnosti - veř. vyst. / 60 min

19. Radio Regina : roz. s J. Sedlářem UFO centrum Brno / 30 min

20., 21. Ing. Zalaš : o výzkumu v domě, kde působil "poltergeist", o kontaktu, a "jeho" o odpovědi na otázky kolem UFO, mimozemského života / 2 x 90 min

22., 23. Přednáška o mozku a psychotronice / 2 x 90 min

24. Nový R.: UFO, koment. vystoupení Hesemanna v Praze 93 / 90 min

25. Nový R.: Člověk a biorytmy, podstata života / 45 min

26. Mág. mg.záznam pořadu TV NOVA o A. Kašpirovském z pořadu "Na vlastní oči" / 20 min

27. Radio FM Plus Plzeň : roz. s R. Balounem o léčitelství / 20

28. Radio Alfa : Jóga roz.s Mazánkem / 30 min

29. Radio Alfa : UFO, ET roz. s R. Novým odpovědi na dotazy / 60

30., 31. Nový R.: Tajemná zářící místa planety Země / 2 x 90 min

32.,33.,34.: Chobot P.: Mimozemské civilizace - přednášky v Rock café Praha / 3 x 90 min

35.,36,37. Nový R.: komunikace s jinými systémy bytí - reakce na P.Chobota - 3 x 90 min

38.,39,40. Nový R.: Paralelní světy, možnosti materializace / 3 x 90 min

41.42.43.44. Kongres ČsAAA / listopad 92 - referáty a jednání * / 4 x 90 min

45. Kongres ČsAAA / duben 92 - referáty a jednání * / 90 min

46. Nový R.: O mantrách, ind. filozofii / 45 min

47. Čs. rozhlas Plzeň : Kruhy v obilí, UFO / pořady s KPU / 90 min

48. O mezních otázkách astronomie Vlašim 96 : přednášky - 60 min

 * - velmi snížená kvalita nahrávky

Máte-li zájem o nahrání, zasílejte pokud možno nové kazety ve vlastních krabičkách, použitelných pro opětovné zaslání. Nežádejte po nás koupi kazet. Úhradu zasílejte v pošt. známkách takto : od 1 - 4 kazet / 6 známek po 3,60 Kč pošt. + režie * za každou další kazetu / + 1 x 3,60 Kč. Ušetříte tím náš čas i ovlivníte dobu vyřízení - do 20 dnů ode dne přijetí Vaší zásilky