č.6/1996

 Po dobu července a srpna se pravidelné čtvrteční schůzky členů KPU v Plzni konají v Městské knihovně, ul. B. Smetany, v Polanově síni (2. patro), od 16 - 18 hodin.

 Nezapomínejte na kontakt s naším klubem ani na dovolené a v zahraničí. Všímejte si tisku, místních zpráv a událostí i v zahraničí a podejte nám zprávu, setkáte-li se s něčím, co by mohlo všechny obohatit.

 Zvlášť upozorňujeme na fenomén kruhů a obrazců v obilí. Dosud jsou známy obrazce u Mlázov (KT) a Solnice (RK). Setkáte-li se s jakýmkoliv článkem na toto téma, zejména v místním tisku, uvědomte nás o něm, případně zašlete kopii.

 S dokončením publikace o dosavadních výsledcích průzkumů vyvstala na pořad dne otázka obdobného zpracování obrazců v trávě. Tento problém byl možná neprávem opomenut ve chvíli, kdy se začaly objevovat kruhy v obilí. Zájemcům o podrobné zpracování této problematiky pomůžeme a navedeme na řešení. Podmínkou však musí být závazek vytvoření ucelené práce, která bude publikována.

 Zájemcům o publikaci "Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy" připomínáme, že ji lze objednat na adrese KPU nebo vyd. Včelka, případně telefonicky u členů vedení. Cena 77 Kč.

 Při kontaktech s kolegy i dalšími badateli se setkáváme s určitou jednostranností : problematika UFO je stále více preferována nad ostatní otázky. To vede k jednostrannosti a tedy do slepé uličky. Tato oblast je svým charakterem interdisciplinární a pokud badatelé budou zapomínat na vzdělání jiných oborů, získávání poznatků filozofických, historických, archeologických a získání přehledu ve fyzice, astronomii, chemii a psychologii, stanou se omezenými a nutně zaostanou.

Pokračuje konstituování nových poboček a vzájemné seznamování členů jednotlivých regionech. Chcete-li uspořádat pro své kolegy podobná setkání, případně akce pro veřejnost, napište nám.

 Na říjen plánujeme měsíc besed, přednášek a výstav zaměřené na naše zájmové oblasti. Akce se budou konat každé úterý v Koperníkova 26 (Plzeň) od 18 hodin. (kpu)

 18.10.1976 oznámila agentura AFP v Mexiku, že "byla nalezena kostra, přičemž vedoucí antropologického muzea sdělil, že jde o zcela neznámého tvora." Ví někdo podrobnosti nebo má takové styky, že by mohl ověřit tuto zprávu ? (hd - kpu)

 K dispozici je počítačový program k vysvětlení problematiky fraktálních objektů. Zájemci zašleme na jeho disketě za obálku a 8 pošt. známek.

 Hvězdárna ve Valašském Meziříčí vydala dva sešity "První planety mimo Sluneční soustavu objeveny" a "Existuje ve Sluneční soustavě desátá planeta ?" Otázka Faetónu, Vulkanu, Nemesis, Transpluta či Nibiru, spolu s poznatky o vzniku planetárních soustav našeho i cizích Sluncí z pohledu astronomie. Pokud byste publikace na hvězdárně nesehnali, obě jsou k dispozici v archivu KPU.

 Děkujeme za zaslání publikace "UFO idi nad Orskom, god 90". Kdo by mohl přeložit tento materiál z ruštiny, napište. (50 str.) Bohužel tuto činnost nebudeme moci výrazněji odměnit.

 V archivu KPU je k dispozici materiál UFO centra Košice "EBE : Problematika biologických interakcí", "Statistická analýza pozorování UFO nad územím Čech a Slovenska", "Blízká setkání". Pro zájemce jsou k dispozici v archivu KPU.

 Prodám : Klimuzsko : Mé vidění světa (25 Kč), Huxley A.: Konec civilizace (40 Kč), Tantra lásky (30 Kč), Charpentier L.: Tajemný pravěk Evropy (40 Kč), Pludek A.: Předsíň záhad (30 Kč), Zentrich : Bylinářská poradna (20 Kč), Sklenář : Archeologické památky (40 Kč), Rýzl : Úvod do parapsychologie (40 Kč), Toušek : Jasnovidnost (50 Kč) - všechny knihy nové, a Jitro kouzelníků (vyd. 1969), 30 Kč) - velmi dobrý stav. Pište na adresu KPU.

 Prodám fotografie z různých videopořadů o UFO, popř. je zhotovím podle Vašeho přání ze zaslaných videokazet - cena jedné fotografie 30 Kč. (-ms-)

Zvláštní poděkování patří panu Antonínu V., bez jehož pomoci by bylo vydávání dalších IB vážně ohroženo. (KPU)

 Děkujeme za poskytnuté informace o organizaci "Modrá alfa". Jde o sdružení konající kursy "Objevování skrytých schopností" za pomoci hyperventilace, s velmi zajímavými výsledky. Konají se v sobotu a v neděli od 8 - 20 hodin v Praze, Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Liberci, Pardubicích, Hradci Králové. Cena 950 Kč (750 Kč nezaměstnaní, studenti, důchodci apod.) zahrnuje výuku, stravování (4 jídla), ubytování ve vlastním spacáku. Kontaktní adresa ing. Velechovský, Kadlická 109, 460 15 Liberec 16.

 Neustále organizujeme CB síť, proto zašlete mapku se zakresleným běžným a max. dosahem vaší vysílačky, váš kanál, volací znak a dobu, kdy je nejpravděpodobnější možnost Vašeho zastižení. Je to nutné pro případy našich výjezdů a pátrání v terénu. (u-kpu)

Psychoenergetická společnost pořádá 13.- 18.9.96 kurs proutkaření v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí, zakončený odborným přezkoušením a vydáním osvědčení. Cena včetně ubytování, stravy a literatury je 2,700 Kč.

 Ing. Patrovský vydal publikaci "Encyklopedie hraničních jevů", na které měli spolupracovat i další členové KPU. Ti shodně připomínali, že původní rukopis je velmi neúplný, obsahuje navíc i hesla, která do oblasti hraničních jevů nepatří, případně jsou jinde uvedena úplněji. Členové KPU původní rukopis ing. Patrovského nepovažovali za základ této publikace a přistoupili k řešení tohoto úkolu z jiných hledisek, zejména tak, aby jednotlivá hesla obsahovala soubor názorů a hypotéz na daný problém. Ing. Patrovský s tím nesouhlasil a tak Encyklopedie obsahuje hesla jako "anténa", "česnek", "šlendrián", apod., přičemž heslu "UFO" je věnováno 12 řádek. Členové KPU pokračují v původním záměru vypracovat přehled názorů a hypotéz, s pracovním názvem "Lexikon hraničních jevů".

Ing. Patrovský rovněž zatím nehodlá opravit svůj rukopis s názvem "Mezi realitou a fantazií" obsahující otevřené výpady proti konkrétním osobám. Jednání v tomto směru budou pokračovat, neboť v dosavadní podobě nelze práci vydat. (kpu - včelka)

Plánujeme průzkum anomálních psychotronických fenoménů v blízkosti Plzně. Vyzýváme plzeňské proutkaře i zájemce o biologii, aby oznámili svůj případný vstup do řešení tohoto problému. Lokalita je rovněž vhodná k pátrání po nevyjasněných otázkách historie regionu

 Zájemcům o zpravodaj skeptiků "Sisyfos" oznamujeme, že je k dispozici č. 0/95 (20 str.), 1/95 (20 str.), 2/95 (25 str.), Oběžník I (15 str.) a další materiály v rozsahu 5 stran. Materiály zašleme za 1 Kč/str. + poštovné (10 Kč).

 V Knižním klubu vyšla kniha E.von Danikena "Stopy mimozemšťanů", která není obvykle k dostání, jen u členů Knižního klubu. Kniha je velmi výpravná, plná velmi zajímavých a celostránkových fotografií. Pokud nemáte ve svém okolí člena Knižního klubu, který by Vám mohl knihu zajistit, napište do 5 dnů závaznou objednávku na naši adresu. Kniha stojí 169 Kč, v případě objednání je třeba počítat s dodatečnými náklady (min. 20 Kč na poštovné), proto zašlete jen skutečně vážné objednávky. Pište na adresu KPU.

Reiki terapeut V. Šimůnek (U sanatoria 4, Šumperk, tel. 0649/6345) nabízí Reiki vyšetření ve čtyřech po sobě jdoucích dnech, vyhledání elektrosmogu a jeho intenzity, a pod.

 Pořídím překlady z francouzštiny, němčiny a angličtiny do češtiny a případně při menším rozsahu i naopak za cenu podle dohody. (-jk-) Pište na adresu KPU.

 Pro ty, kteří se mohou připojit na počítačovou síť, připomínáme, že pro přihlášení do sítě "ufonet@muni.cz" použijte "listserv@muni.cz". V současné době se připravuje i náš vstup do této sítě.

Díky našim členům s přístupem na Internet máme k dispozici zpravodaj organizace "skeptiků" Sisyfos. (zatím přes 50 stran). Doporučujeme všem členům se seznámit s "argumenty" těchto vševědoucích vědátorů. Doufáme, že podnítí členy k rozsáhlé diskusi. (Pište na adresu KPU).

Pro ty, kteří nemohli shlédnout výstavu Nadace Hoplodactylus Delacourti ve SVK Plzeň, oznamujeme, že byla natočena naa videokazetu s komentářem. V případě, že chcete cokoli nahrát z našeho audio i videoarchivu, zašlete vlastní kazetu ve vlastních krabicích, použitelných pro opětovné zaslání. Úhrada je 30 Kč (z toho 10 Kč pošt) - zasílejte v pošt. známkách. Nežádejte po nás koupi kazet, významně tím ovlivníte včasné vyřízení zásilky.