č.3/1996

Jednání výboru Klubu a red. rady ZAZ

Děkujeme všem, kteří nás upozornili na chybu v titulku minulého zpravodaje. Správné bylo pochopitelně číslo 3/96. Je dobře, že to některé členy vyprovokovalo k dopisu a doufáme, že Vás inspirují i jiné problémy.

 Stále nás trápí, že oznámení o některých akcích se k Vám nedostávají včas. Je to však také tím, že i Vy nám neposíláte zprávy o akcích ve Vašem okolí. Náš bulletin vychází od počátku roku 1996 vždy ke konci měsíce. Je určen jak k upozornění na některé akce, tak i k informování členů KPU o už proběhlých akcích.

Korespondence, vzkazy, inzerce

 Pro zájemce o lingvistiku přišly do archivu KPU časopisy Orbis - Bulletin International de Documentation linguistique (ročníky 1965). Překlady jsou v čitelném rukopise. Pište na adresu KPU.

 Vydavatelství AOS Publishing připravuje knihu I. Wiesnera : Bohové a apokalypsy. Pište na adresu Resslova 40, Ústí n.L.

Kdo poskytne počítačový program pro počítač Commodore 128 D nebo C 64 ve formě textového editoru (česky) s možností tisku. Prosím, spěchá. Pište na adresu redakce. Diskety zašlu. (-jk-)

 Do klubového audioarchivu přibyla přednáška E. von Danikena z jeho návštěvy Prahy v roce 1990. 2 x 90 min. Zasílejte vlastní kazety, nejlépe v krabičkách, použitelných pro opětovné zaslání. Pozor : krabičky musí mít minimální rozměry pro poštovní přepravu. Pište na adresu klubu.

Děkuji panu J.K. za zaslání demo verze programu na biorytmy. (-az-)

 Děkujeme za zaslání nabídky amerického vydavatelství Adventures Unlimited. Kopie zašleme za 14 Kč + poštovné 6 Kč.

 Kdo kdy slyšel nebo četl o "dopisech z planety UMMO" ať dá vědět UFO centru Plzeň na adrese redakce.

 Kopp Verlag zaslal našemu klubu další katalog literatury UFO, archeoastronautiky, aj. (v němčině). Zájemcům zašleme jeho kopii za 20 Kč + pošt.

 Klub Hyperion (SR) oznámil našemu klubu, že uspořádá kongres "Neobjasněné fenomény a věda". Kongres se bude konat v Domě kultury Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava - Petržalka 4.5.1996 od 10 - 18 hodin, banket od 19 hodin. Na kongres je možno se přihlásit na adrese Klubu Hyperion, Mamateyova 14, 851 04 Bratislava SR. Základní poplatek je 90 Sk, pro studenty a důchodce 50 Sk, za banket 480 Sk, které lze uhradit na uvedenou adresu nebo přímo na kongrese.

 K seznámení s názory odpůrců existence a průzkumu anomálních jevů - Klubem skeptiků Sysifos - doporučujeme navštívit jejich přednášky : 2.5.96 - léčení vírou, alt. medicína, 16.5.96 - rizika alt. medicíny pro pacienta. Akce se konají v aule Jungmanova ul. v Plzni, vždy od 14. hodin. Dosud proběhlo : 21.3. (akupunktura), 27.3. (GPZ), 10.4. (homeopatie), 18.4. ( makrobiotika ), 24.4. (parapsychologie, psychotronika).

 Omlouváme se členům za neúplnou zprávu o konání semináře 20.4.96 s vystoupením ing. V. Patrovského v Národním domě. Chybělo upřesnění, že jde o Ústí n.L. Akce byla zahájena po 9.00 hod. jeho vystoupením za účasti asi 50 - 60 osob. Díky konfliktu s přítomnými posluchači většina odešla před 12. hodinou. (-rm-)

 Cest. kancelář BON Tour (Vl.Dvořák Brníčko u Zábřehu 91, 789 70) pořádá zájezdy na místa mariánských zjevení za velmi zajímavé ceny : 1) Medžugorje 20.-26.6.96, 26.9.-2.10.96 (2490 Kč), 2) Fatima 1.-13.7.96 (5150 Kč), 3) Lurdy, Materhorn, Pyreneje, St.Michel, Bretaň 17.-25.7.96 (3.990 Kč) 4) Fatima, Andalusie, Paříž zámky na Loiře Janov 11.-24.8.96 (5.550 Kč) 5) Lurdy, La Salette, Azur.pobř. Monaco 28.8-5.9.96 (3.490 Kč) 6) Izrael - Nazaret, Jericho, Sion, Mrtvé moře X.-XI.96 (20.600 Kč - letecky). Zde v Plzni uvažujeme o možnosti č. 3. Pokud by mělo více členů KPU zájem o tento nebo jiný zájezd, mohli bychom se dohodnout na společném postupu nebo úpravě programu. Jinak jednejte individuálně.

 Psychoenergetická společnost (PES) vydává čtvrtletně časopis Mandala Nova i další publikace, zaměřené na oblast duchovního rozvoje osobnosti, především ve vztahu k léčení. Je možno si objednat : Mandala (starší čísla po 5 Kč), Mandala Nova 1-4/95 (po 20 Kč), 1/96 (25 Kč, předplatné 120 Kč/1996). Dále publikace : Kočí B.: O duchovní léčbě (25 Kč), Makoň K.: Utrpení a láska (35 Kč), Umění následovat Krista (zatím rozebráno, chystá se dotisk - 130 Kč), Mystická koncentrace a příprava k ní (65 Kč), Lévi : Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu (filozofický a praktický základ víry vodnářského věku a univerzální církve, z kroniky Akáša, knihy božských vzpomínek atd. - 230 Kč), Smola J. MUDr.: Jev virgule (vyhledávání zavalených havířů podle mapy - 25 Kč) Toušek M.: Jasnovidnost (zkoušky a experimenty - 65 Kč), Lékař o léčiteli (45 Kč), Mandala Nova International (angl. - 40 Kč), Kahuda F.a kol. : Fundamentální záření hmot - (závěrečná výzkumná zpráva - 80 Kč), Ovlivňování růstu živých organismů mentální energií (průběžné výzkumné zprávy - 45 Kč), Silové účinky mentální energie, fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty, (průběžné výzkumné zprávy - 50 Kč). Pište na adresu A. Fiurášek, Jizerská 2941/57 Ústí n.L. 400 11. Objednané publikace budou odeslány poštou jako doporučená zásilka společně se složenkou na její zaplacení. Náklady na poštovné se tak sníží o 50 %.

Koncepce průzkumu anomálních psychických jevů

I. sběr zpráv, informací o anomálních jevech psychické povahy v ČR (program Poltergeist)

II. shromažďování informací o výskytu anomálních jevů ve světě a jejich analýza.

III. vytvoření spirituálně psychologické poradny a spolupráce s psychology a psychiatry s transpersonální orientací

 1. studium alternativních modelů struktury vesmíru

a) studium mytologických textů, kosmogonických odkazů a jejich analýza

b) studium dosavadních vědeckých závěrů o struktuře vesmíru a jeho vývoji

c) analýza alternativních teorií o vesmíru (Hanák, Němčík, Moráek, Novikov aj.)

2. Úloha psychické energie

a) studium a analýza mytologických textů a odkazů vztahujících se k úloze člověka a jeho místě ve vesmíru

b) analýza teorie C.G. Junga o kolektivním nevědomí

c) studium závěrů transpersonální psychologie

3. průzkum anomálních psychických a psychotronických jevů

a) vytvoření klasifikace a terminologie

b) analýza teorie tzv. zemského krystalu (ikosaedro - dodekaedrické soustavy Země (ISDS)

c) analýza teorie tzv. dračích žil, geoanomálních zón, tellurických proudů

d) prověření výskytu anomálních jevů s místy kultovních památek

e) astrologické prověřování sebraných zpráv a případů

f) psychotronický průzkum míst výskytu anomálních jevů

d) geologický průzkum

4. Úloha pozorovatele ve vzniku a průběhu anomálního jevu

a) prověření pozorovatele z hlediska předchozích psychických stavů a prožívání, včetně fyzického a zdravotního vývoje

b) trvalá práce a průběžné sledování pozorovatele z hlediska vlivu anomálního jevu na jeho další život