č.3/1996

 Jednání výboru KPU a redakční rady ZAZ

 V červnu 1996 pořádá Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu na téma UFO. Vzhledem k námětu některých doprovodných akcí (dětský karneval ve stylu UFO, přehlídka "kosmická móda", výstavka modelů UFO, trička s UFO atd.) svoji účast ještě zvážíme.

 Činnost klubu

 5.3.1996 : UFO únosy aneb co se skrývá za kontakty s neznámými bytostmi. Akce je zachycena na videokazetě.

 2.3.1996 - výjezd a šetření přistání UFO v Bílenicích. O jevu podala zprávu i TV Nova 14.3.96 v "Dobrém ránu".

 9.-10.3.96 - porada zástupců KPU a UFO centra Brno.

 Účast na akci : "Novinky v psychotronice", pořádané pobočkou ČSVTS Praha 9.3.1996.

 Karviná : 24.2. 96 výjezd a šetření anomálního jevu - UFO u Dětmarovic. Děkujeme Romanu S. a jeho kolegům za precizně zpracovanou zprávu, se kterou seznámíme členy prostřednictvím ZAZ.

 Kdo má vážný zájem o zájezd do Švýcarska do střediska B. Meiera, ať napíše svoji představu o organizaci a náplni zájezdu spolu s termínem, který by mu nejlépe vyhovoval.

 Akce (Plzeň, Koperníkova 26)

19.3.96 - Atlantida - přednáška J.J. Nováka v KPU Plzeň

26.3.96 - Přehled nových náboženských směrů v Plzni a ČR.

2.4.96 - Tajemství proměny člověka - přednáška (R. Nový)

9.4.96 - Důvody, pro které nelze bez božího zásahu změnit podstatu své vlastní duše - přednáška (R. Nový)

16.4.96 - Nové poznatky o UFO fenoménu (J. Chvátal)

1. - 5.4.1996 - výjezd na Popravčí louku

Akce KPU Praha : 13.4.,27.4.,10.5. (15.h),4.4.,18.4.,2.5. (18.h)

 Na konec dubna nebo začátek května připravujeme průzkum velmi zvláštního lesa v blízkosti Plzně. Vyzýváme plzeňské proutkaře i zájemce o biologii, aby oznámili svůj případný vstup do řešení tohoto problému. Lokalita je rovněž vhodná pro prozkoušení proutkařských schopností.

 Korespondence, vzkazy a inzerce

 Kdo pomůže sehnat balón (třeba vyřazený meteorologický) schopný vynést do výšky 100 m zatížení 0,5 kg ? (v-kpu)

 Kdo může sehnat z bývalého vybavení policie "identit" - průhledky k sestavování druhů obličejů ? (pp-kpu)

 Vyšla-li ve Vašich regionáních novinách zpráva o UFO, kruzích v obilí nebo jiných anomálií, podejte nám o tom zprávu. Děkujeme. (cc-kpu)

Kdo má k dispozici počítačový program na stanovení biorytmů, ať d mi dá vědět prostřednictvím KPU. Děkuji. -az-

 Prohledejte své archivy a podejte prosím zprávu o výskytu anomálních jevů na Jičínsku. Děkuji. -ms-

Zabývám se bioenergetickými vlivy minerálů. Zájemci o přívěsky aj. předměty z minerálů, pište na adresu KPU. -mp-

 Ve dnech 5.- 7.7.96 se v Chotěboři koná setkání příznivců sci-fi, fantasy, kosmonautiky a UFO Avalcon. K účasti a besedám na zve místní sci-fi klub.

 Děkujeme ing. Miroslavu B. za zprávy z regionálního uherskohradišťského tisku, děkujeme i Zdeňku L. za články do společného archivu. Stejně jako jiným mu poskytujeme slevu při vyžádání materiálů z tohoto zdroje. (v-kpu)

 Děkujeme panu Antonínu V. za významnou pomoc KPU. (v-kpu)

Děkujeme Dušanu V. za překlady materiálů o únosu do UFO. Jde o knihu I. Stříbrného, jehož části kolují mezi slovenskými UFO kluby. Po získání celého materiálu (asi 800 stran strojopisu) budeme hledat možnost ke zprostředkování dalším zájemcům. Předpokládáme však, že její autor najde vydavatele. (u-kpu)

 Služby členům a veřejnosti

 K měsíčním fázím poskytl Ivo Č. program vhodný pro Microsoft Windows 3.X - Astronomy Lab., který kromě dalších funkcí i "Calendar Report", což je hlášení pro nastavení zeměpisné pozice, kdy vychází / zapadá Slunce, Měsíc, s informacemi o novoluní, úplňku, 1. a 4. čtvrť, atd. Pomocí programu, který zhotovil, lze s minimální chybou dopočítat v jakém znamení zvěrokruhu se daný den Měsíc převážně pohybuje. Případné připomínky k programům přivítá. Dále doporučuje ke studiu knihu Neznámá moc Luny. Děkujeme Ivo Č. za cenné informace. (v-kpu)

 Zájemcům o zpravodaj skeptiků "Sisyfos" oznamujeme, že je k dispozici č. 0/95 (20 str.), 1/95 (20 str.), 2/95 (25 str.), Oběžník I (15 str.) a další materiály v rozsahu 5 stran. Materiály zašleme za 1 Kč/str. + poštovné (10 Kč).

 V Knižním klubu vyšla kniha E.von Danikena "Stopy mimozemšťanů", která není obvykle k dostání, jen u členů Knižního klubu. Kniha je velmi výpravná, plná velmi zajímavých a celostránkových fotografií. Pokud nemáte ve svém okolí člena Knižního klubu, který by Vám mohl knihu zajistit, napište do 5 dnů závaznou objednávku na naši adresu. Kniha stojí 169 Kč, v případě objednání je třeba počítat s dodatečnými náklady (min. 20 Kč na poštovné), proto zašlete jen skutečně vážné objednávky. Pište na adresu KPU.

 Jak oznámil J.Jón, odešel z Klubu Univerzum (Ústí n.L.), a vedle jeho bulletinu Fénix začal vydávat vlastní bulletin "Foinix". Ten mj. oznámil, že 20.4.96 se uskuteční přednáška V. Patrovského na téma "Výzkum a hodnocení hraničních jevů" s koreferátem "Hovoříme s kritikou" J. Jóna. Akce je od 9.00 hod. v Národním domě.

 Sdělení Sdružení pro psychotroniku a UFO (Karlovy Vary) : Během loňského roku bylo několikrát oznámeno, že v grandhotelu Pupp se chystá vystoupení E. von Danikena. Po jednání s vedením GH Pupp toto oznámilo, že "v současné době není v zájmu podniku, aby se něco podobného konalo." Na toto stanovisko není co dodávat, snad jen otázka : změnilo se vůbec něco ? (-jk-)

Pokyny pro zakládající kluby a kroužky KPU

 - nutné se snažit o vlastní publikační činnost

- pokud některý z členů cokoli publikuje, musí se snažit o to, aby získal a udržel vážnost své organizace, rozšířil povědomost o jeho činnosti mezi veřejností

- pokud člen použil k publikování materiálů klubu nebo hovoří o jeho činnosti, vystupuje jménem klubu - měl by znění příspěvku konzultovat s min. dvěma členy klubu, z toho s okr. koordinátorem , popř. vedoucím klubu. Není to cenzura, ale snaha o záruku proti tomu, aby byly publikovány případy nezralé, aby nebyl klub zesměšněn, aby jeden neuvážený čin neznevážil snažení všech.

- pokud člen použil ke své publikační činnosti materiálů klubu nebo informací, ke kterým se dostal díky svému členství v klubu, odevzdá 1/4 až 1/3 honoráře do klubové pokladny

- pokud ústředí bude informovat v tisku a pod. o činnosti pobočky, bude o to danou pobočku informovat a svůj postup konzultovat s výborem pobočky. Autor takového příspěvku odevzdá pobočce 1/2 honoráře.

- nutné mít vždy kontrolu nad tím, co o klubu napíší jednotliví novináři !

 Činnost klubu - vždy badatelsko - osvětová

 sběr případů UFO - metoda

- oznámení v místním tisku,

- oznámení v regionálních rozhlasových stanicích

- navázat kontakty v redakcích

- využití CB sítě

- trvalý styk s lidmi

sběr případů zjevení, kontaktů s cizími bytostmi, zemřelými atd.

- vyžaduje hlubší filozofický a psychologický přístup !

sběr případů přírodních anomálií

- kruhy v obilí

pátrání po nevyjasněných otázkách historie regionu

- pověsti, legendy

- archeologická problematika

průzkum anomálních psychotronických fenoménů

- případy biopřitažlivosti, jasnovidnosti, telepatie a pod.

metody - kontakty s léčiteli, lékaři, lidmi s fil. vzděláním.

při řešení každého případu

- vždy hledat souvislosti daného jevu s pamětihodnostmi obce a okolí, podobnými jevy v minulosti ve světě i v ČR.