č.2/1996

 

 Jednání výboru a red. rady ZAZ

Po ukončení seriálu L. Kukly "Člověk a vesmír" budou uveřejňovány kapitoly z knihy Z.Sitchina "Dvanáctá planeta".

 Chcete-li KPU zaslat fax, pak na 019/7237427 (Kalina), nebo na 019/274356 - v odpoledních a večerních hodinách (Šafařík). Zaslání na toto číslo oznamte prosím předem telefonicky.

 Obracíme se na členy s organizačními schopnostmi, aby pomohli se založením klubů a kroužků ve svém okolí. Připravujeme založení ústeckého nového klubu, doufáme v obnovení královéhradecké Společnosti 3A.

Činnost klubu

Proběhlo prověření biopřitažlivých schopností Vlastičky D. s velmi zajímavými výsledky. Zpráva bude v ZAZ 1/96.

13.2.96 - účast na přednášce ing. P. Pavla "Rapa Nui" o Velikonočním ostrově.

5.3.96 18.oo h. UFO - únosy lidí aneb co se skrývá za kontakty s neznámými bytostmi. Přednáška KPU - Plzeň.

19.3.96 18.oo h. Atlantida - mýty, výzkumy. Přednáška J.J. Novák - Plzeň.

Příprava dalšího cyklu přednášek pro plzeňské členy KPU :

A L T E R N A T I V N Í S V Ě T

Druhá část přednášek a akcí - v roce 1996 bude hlavním tématem psychotronika

1. Úvod do studia psychotroniky

2. telepatie a j. informační procesy mezi lidmi, nebo mezi člověkem a zvířaty

3. telegnose, jasnovidnost, druhy, hypotézy a názory

4. telekinese, problematika poltergeist, bioaktivace, mentální fotografie, materializace, teleportace.

5. telestézie - proutkaření, aut. kresba, problematika geopatogenních zón

6. uplatnění informačních a energetických procesů mezi lidmi v oblasti alternativní medicíny, v léčitelství

7. spiritismus, mediumismus, hypnóza,

8. podstata mystiky

9. filozofické důsledky psychotronických jevů

10. kurs proutkaření, vyhledávání podzemní vody, geopatogenních zón, cvičení v telegnosi, využití v léčitelství

 Korespondence, vzkazy, inzerce

Dne 25.1. 1996 začíná předprodej vstupenek na výstavu exponátů z Indie, Nepálu a Tibetu a na koncert mistra na sitar Ačárja Roop Verma. Akce se koná 23.3..1996 od 9. - 20.00 hod a 24.3.1996 od 9. - 18.00 h. (výstava) a 23.3.1996 v 19.00 h (koncert), v Paláci kultury v Praze. Vstupenky od 90 - 480 Kč na adrese DATA, Koněvova 1110, Praha 3, nebo na tel. 02/6440049.

 Reiki terapeut V. Šimůnek (U sanatoria 4, Šumperk, tel. 0649/6345) nabízí Reiki vyšetření ve čtyřech po sobě jdoucích dnech, vyhledání elektrosmogu a jeho intenzity, a pod.

 Pořídím překlady z francouzštiny, němčiny a angličtiny do češtiny a případně při menším rozsahu i naopak za cenu podle dohody. (-jk-) Pište na adresu KPU.

 Pro ty, kteří se mohou připojit na počítačovou síť, připomínáme, že pro přihlášení do sítě "ufonet@muni.cz" použijte "listserv@muni.cz". V současné době se připravuje i náš vstup do této sítě.

 Léčivé masáže poskytuji v areálu tenisových dvorců (U Borského parku 21 Plzeň) každé úterý a čtvrtek od 10 - 20 hodin. (-jh-)

 Pro členy KPU nabízím knihy Kafka B.: Parapsychologie, Pauwels-Bergier : Jitro kouzelníků. Svoboda Praha 1969. Obě za cenu poštovného. (-jk-) Pište na adresu KPU.

 Do připravované zkoušky a testování odrušovačů geopatogenních zón, doporučuje PhDr.J.P. odrušovací antifólii Medios, J.Samek, Jaromírova 42, Praha 2, 02/4280233.

Děkujeme členům Mystery Klubu za jejich zpravodaj č.2/96. Z obsahu : Madona pláče krvavé slzy, Proč vyhynuli mamuti, jin a jang, aj.

Kdo ví cokoli o osobnosti plzeňského telepata, jasnovidce a hypnotizéra B. Šalandy (Olaf Nielsen), o jeho životě i experimentech, ať o tom podá zprávu KPU. Děkujeme.

 Můžete-li zaslat jakékoli množství kopírovacích papírů, významně tím přispějete k vydání dalších čísel IB. Děkujeme.

 Děkujeme ze zaslání měsíčních fází panu Stanislavu K.

 Děkujeme paní Marii L. ze Zlína, Pavlu K. z Berouna a Zdeňku L. z Hradce Králové za zaslané zprávy z tisku. Žádáme všechny členy, aby sledovali místní tisk a v případě potřeby se zapojili do řešení případů anomálních jevů ve svém okolí.

 Děkujeme panu Karlu M. za zaslání materiálů o Kláře Malikovové. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku tzv. automatické kresby (a písma), kterou jsme se už na stránkách ZAZ zabývali, k tomuto tématu se brzy vrátíme.

 Výstřižková služba (Za poříčskou branou 7, 186 50, Praha 8, tel. 02/24816171, fax : 02/24816520) nabízí dodávku zpráv z tisku na základě zadaného hesla nebo tématu.

Upozornění členům

Vzhledem ke krádežím materiálů KPU seskupením Sírius varujeme všechny členy před stykem s nimi a před poskytováním jakýchkoli materiálů, chcete-li se s nimi ještě někdy setkat. Jejich "lanaření" badatelů neznalých jejich charakteru totiž stále pokračuje. Oznamujeme též paní Věře V. z Val. Meziříčí, že její materiály jí z tohoto důvodu nemůžeme zatím vrátit.

 Služby členům a veřejnosti

Díky našim členům s přístupem na Internet máme k dispozici zpravodaj organizace "skeptiků" Sisyfos. (zatím přes 50 stran). Doporučujeme všem členům se seznámit s "argumenty" těchto vševědoucích vědátorů. Doufáme, že podnítí členy k rozsáhlé diskusi. (Pište na adresu KPU).

Pro ty, kteří nemohli shlédnout výstavu Nadace Hoplodactylus Delacourti ve SVK Plzeň, oznamujeme, že byla natočena naa videokazetu s komentářem. V případě, že chcete cokoli nahrát z našeho audio i videoarchivu, zašlete vlastní kazetu ve vlastních krabicích, použitelných pro opětovné zaslání. Úhrada je 30 Kč (z toho 10 Kč pošt) - zaílejte v pošt. známkách. Nežádejte po nás koupi kazet, významně tím ovlivníte včasné vyřízení zásilky.

Pokyny pro nové kroužky a pobočky klubu

Vztahy k jiným organizacím

- při kontaktech s jinými kluby a společnostmi - nečleny KPU - vystupovat kolegiálně. Je však třeba si uvědomit, že bez písemné smlouvy pro ně neplatí nic, co platí uvnitř KPU.

 Vztahy k veřejnosti

- hypotézy, teorie nejprve projednat s kolegy v úzkém kruhu, pak s nimi vystoupit k veřejnosti

- veřejnost nezná naše závěry a tak jí mohou některé naše názory být naprosto nesmyslné !

- dostane-li se k takovým teoriím neznalý novinář, může zesměšnit cokoli.

- takové kroky poškodí jak myšlenku, tak i celou organizaci.

podle toho, jak bude stoupat vážnost organizace, budou se přidávat a spolupracovat odborníci

- vždy být loajální ke svému klubu, nepoškozovat jeho dobrou pověst

- být obezřetný ve styku s lidmi, kteří v minulosti klub záměrně poškodili (projekt Záře, Sírius). Spolupráce s těmito lidmi není v souladu s členstvím v KPU !

 Před čím se chránit

- před šarlatány, kteří ihned ví vše, je jim vše předem jasné, jsou neomylní

- před lidmi, kteří touží po slávě, rádi pózují pro sdělovací prostředky, předvádí svou důležitost, strhávají na sebe pozornost

- před neuváženými výroky a závěry, pronesené před veřejností, zejména před tiskem

- před lidmi, kteří v minulosti poškodili klub

 Vztahy uvnitř organizace

pobočka

- má vlastní název, výbor

- vede členskou evidenci a udržuje její aktuální stav s ústředím

- oznamuje ústředí adresy všech kontaktovaných osob

- informuje o stavu badatelských programů - pořizuje 1 kopii všech tiskopisů, zápisů, fotografií pro archiv klubu

ústředí je povinné :

- udržovat trvalý styk s pobočkou a každým jednotlivým členem

- zásobovat pobočku tiskopisy, mapami, náměty pro činnost, popř. studijním materiálem klubového archivu.

- poskytnout pobočce kontaktní adresy spolupracovníků v daném regionu.