č.1/1996

Jednání výboru a redakční rady ZAZ

Výbor Klubu psychotroniky a UFO

Předseda : ing. Pavel Kalina * Revizní komise: ing. R.Tesař CSc., dr.A.Raupachová * Tajemník : dr. Luboš Šafařík * Hospodář : Věra Drobečková * ved. sekcí : alternativní medicína : Josef Huňát (program Zdraví) * UFO: Jaromír Novotný (UFO centrum) * archeoastronautika : Marcela Sedláčková (program Paleokontakt) * psychotronika : Martin Čechura (program Fenomén) * přírodních anomálií : Martin Šašek (program Crop circles) * kryptozoologie : Marek Jehlička (program Hoplodac. Delc.)

 Na dotazy ohledně názvu klubu sdělujeme, že vznikl jako klub při Vzdělávací agentuře, postupně se rozrostl a osamostatnil. Časem se název vžil a změna jeho názvu není účelná ani z organizačních, finančních, ale hlavně z psychologických důvodů.

 Dne 13.1.1996 se konalo ustavení kroužku členů KPU pražské oblasti. Připravuje se také ustavení klatovské a ústecké organizace.

 Děkujeme Vám všem za projevená blahopřání k vánocům a novému roku.

 Činnost klubu

 Akce v Plzni, Koperníkově ul.:

20.1.1996 (9.00 h.)- Rozpravy s Michalem Burdou (Praha) : Hledání souladu s Vesmírem k dosažení zdraví a úspěšného života.

23.1.1996 (18.00 h.) - Záhady oceánu - Ing. J.J.Novák

30.1.1996 (18.00 h.) - Okultismus, náboženské sekty a psychická manipulace (Společenství Milost - Plzeň)

 Nadace Hoplodactylus Delacourti ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Plzni pořádá od 9.1. do 25.2.1996 výstavu fotografií a umělecké tvorby z oblastí Jižní Afriky a Západní Indonésie. Vstup volný - pondělí - pátek od 10 - 17 hod. v budově SVK, Smetanovy sady 2, Plzeň.

 První pokusy s telepatickým přenosem ve dnech 5.,13.,20.1. 96 přinesly pozoruhodné výsledky a překročení procenta náhody.

 Pražský Klub psychotroniky a UFO sděluje, že schůzky se konají 25.1.96 v 18.30h. (beseda s ing.Mackerlem - byla nahrána na audiokazetu), 3.2.96 (15.00 hod.), 8.2.96 (18.30h), 17.2.96 (15.00 h), 22.2.96 (18.30 h), 3.2.96 (15.00 h) v Revoluční ul. a vyzývá členy pražské oblasti k aktivní účasti na klubovém programu.

Služby členům a veřejnosti

 Zájemcům o přednášku ing.Ivana Mackerleho v Plzni na téma "Zjevení a duchové" dne 5.12.1995 oznamujeme, že byla nahrána na videokazetu.

Korespondence,vzkazy, inzerce

 Klub Mystery (Sedlčany) vydává vlastní magazín. Děkujeme za ukázková čísla. (-ms-)

 Řada členů navrhuje společný zájezd do Švýcarska za Billy Meierem. Kdo se chce ujmout organizace i uspořádání této akce ? (v-kpu)

V dubnu 1995 psali v ZN o případu UFO u Jindřichova Hradce. Ukazuje se, že jde o případ navazující na předchozí případ u Sušice. Zná někdo z členů podrobnosti tohoto případu, případně svědky ? (ufo-c)

 Prolistujte staré noviny a časopisy, zašlete nám výstřižky o anomálních jevech. Uspořádání klubového archivu se blíží ke svému závěru. Pište, o jakou oblast materiálů byste měli zájem. (a-kpu)

 Kdo zná archeologa Jiřího Mikulu (zajímá se o kameny do tvaru zvířat) ? (-ml-)

 Kdo má k dispozici CENAP - Report (antiufologický časopis, vysoká kritičnost, špičková informovanost, přílišná zaujatost a snaha o vysvětlení za každou cenu.)-sb-

 Kdo může pomoci a zaslat kalendáře z let 1972, 1987, 1988, 1991 a 1992 (s vyznačenými měsíčními fázemi) ? (-kpu-)

Pražští kolegové oznamují :

 - Od 13. února 96 je plánována velká dvouměsíční expedice Sargon 96 do Íránu, Pákistánu, Indie, Izraele, Turecka a Jordánska za účelem dokumentace míst souvisejících s primárními náboženskými formami. Expedice je pod patronací UK a ještě jsou volná místa pro dobrovolníky s dostatkem času a peněz.

 - Na květen 1996 je plánovaná větší výprava do podzemních chodeb a jeskyň u Frenštátu pod Radhoštěm.

 - Na přelom července a srpna 1996 se připravuje 4 týdenní výprava do Francie na prozkoumání hradu Mont Ségur, posledního místa odporu albigenských Dokonalých, Jezera Druidů (keltského Caen Morhenu - Místa Přijetí, druidské starověké školy zničené legiemi, a dále i tajemství šachovnice Karla Velikého v Montaneglaux. Expedice je pod patronací UK. (-ld-) Pište na adresu KPU.

 Zašlete veškeré informace, týkající se Vašich poznatků kolem kruhů v obilí, zejména, pokud se týká jejich výskytu v ČR a zvláště ve Vaší blízkosti - zprávy regionálních novin, místních obyvatel - jejich pozorování, pocity, experimenty. (cc-kpu)

 Kdo má jakékoli zahraniční materiály o problematice ley-lines, nejlépe knihy Michela Aimé : Flying Saucers and the Staight-line Mystery (Létající talíře a záhadné přímky), Paříž 1959, nebo Wedd Tony : Skyways and Landmarks (Nebeské cesty a pozemské mezníky) Londýn 1961. Máte-li příbuzné v zahraničí, pokuste se o jejich získání, nebo lépe, zhotovení kopie. (-pp-) Pište na adresu KPU.

 Kdo má spojení na státy bývalé SSSR - sháním knihu Anatolije Martynova "Vyzpytatělnaja doroga" (Leningrad 1987), případně publikace od Alexandra Gorbovského. (-sl-)

 Děkujeme tomu z členů, který IB 10/95 poskytl panu Vl. Liškovi a členům projektu Záře. Nemuseli jsme si alespoň špinit ruce jakýmkoliv prohlášením v tisku. (-vkpu-)

 Program Fenomén se zabývá myšlenkou na otestování tzv. odrušovačů geopatogenních zón", které se nabízejí na trhu a které jsou doporučovány různými firmami, ale i senzibily a léčiteli. Test by měl vyhodnotit jejich účinnost a kvalitu. Pište své návrhy. (-f-)

Pokyny pro ustavující kluby a kroužky KPU

Postup při vyšetřování anomálních jevů

1. kontaktovat svědka, zjistit adresu

2. požádat o poskytnutí informací o jevu, vyplnění tiskopisu

- písemně - se zasláním vždy přiložit známku na odpověď

- osobně - svědka navštívit a vyplnit tiskopis s ním

Vždy mít na paměti zhotovení podrobné dokumentace všech informací - písemný zápis, mg. nahrávka výpovědi svědků a její doslovný přepis, fotodokumentace, videodokumentace.

Vždy zajistit diskrétnost všech informací před nepovolanými lidmi, zaručit anonymitu svědků.

Pokud svědek odmítá informace poskytnout, nelze na něj naléhat !

Při výjezdech vždy kontaktovat :

- kronikáře obce, případně zástupce úřadů, (starostu, apod.)

Klub vyvíjí činnost ve svém okrese,

- pokud v některém případě překročí hranice svého regionu, uvědomí o tom danou okresní pobočku, nebo v případě, že tam dosud žádná nepracuje, aktivizuje alespoň tamnější členy KPU prostřednictvím ústředí.

 Vybavení průzkumné skupiny :

1. psací a kreslící potřeby

2. tiskopisy klubu pro jednotlivé programy

3. automapa 1 : 200.000,

4. podrobná mapa lokality 1 : 100.000, popř. 1 : 50.000

5. dvoumetr sklád., nebo svinovací

6. pásmo 30 m

7. kompas, buzola

8. kapesní kalkulačka

9. hodinky se stopkami

10. kapesní svítilna

11. špejle, kolíky

12. provaz min. 10 m

13. dalekohled

14. kazetový magnetofon, diktafon na klasické kazety, mikrokazety

15. krystalový mikrofon

16. fotoaparát, filmy

17. videokamera

18. CB vysílačka

19. dozimetr na měření mikro Sv/h, Bq/cm

20. detektor el. stat. pole

21. magnetometr

22. gama - spektrometr

23. mikroten. sáčky na odběr rostlinstva

24. sáčky na odběr půdy ke zjištění radioaktivity (min. 0,6 kg)