č.9/1995

Jednání výboru a red. rady ZAZ

Zajímavé souvislosti z článku ing. Patrovského v ZAZ 5/95 nás vedou k vypsání námětu na tematickou práci, zabývající se rozborem elektrických a el.mg. jevů, provázejících fenomén UFO.

Dalším tématem, hodným zpracování, je problematika možné podobnosti mimozemských bytostí s dinosauroidy. (Před časem se tímto problémem zabýval klub Univerzum). Zajímavou je i otázka obrů v pověstech a mytologii. Užitečné by bylo i rozebrat problematiku mariánských zjevení z hlediska anomálních jevů, které je provází.

Otázky historie by měly zachytit práce "Paranormální jevy v pověstech, legendách a pověrečných vyprávěních (severních, jižních, východních...atd.) Čech, (po př. Moravy)".

Práce by měly zachytit jak jednotlivé prvky těchto projevů a celé problematiky, tak i podrobný rozbor všech dostupných publikovaných údajů. Zájemce o zpracování navedeme na literaturu i vypomůžeme s poskytnutím materiálů z našeho archivu. Zpracovatelů může být více a protože vše probíhá v našem klubu, předpokladem je, že budou vzájemně spolupracovat, při metodickém vedení výborem klubu.

Výsledkem nebudou listy papíru zasunuté do šuplíku, ale budou zveřejněny, třeba jako samostatné práce, brožury podle rozsahu ve vyd. Včelka.

Neoddalujte uhrazení složenky na čl. příspěvek roku 1996. Pokud jste již zaplatili a dostanete další složenku, znamená to, že se informace minuly a hradit nic znovu nemusíte.

Činnost klubu

23.11.1995 - opakování přednášky o cestě členů kryptozoologické sekce do Maroka

28.11.1995 - přednáška "Dinosaurus : náš současník"

5.12.1995 - hostem KPU byl Ivan Mackerle v přednášce "bílé paní, duchové a zjevení"

28.11.1995 - u příležitosti 300. letého výročí popravy J.Sladkého - Koziny a 100. výročí jeho zjevení.

29.11.1995 - účast na akci PhDr. Marty Foučkové

Služby členům a veřejnosti

Pokud by ve Vaší obci byl zájem některého kulturního zařízení na uspořádání přednášky na téma UFO, kruhy v obilí, poltergeist nebo kryptozoologie, dejte vědět výboru KPU.

Zájemcům o klubové časopisy "UFO - my z kosmu", "Galaktika" nebo o časopis bývalé ČsAAA odkazujeme, že můžeme poskytnout jejich kopie. Terra X (slov.) č. 0-94 (10 Kč). Časopis "Fénix" si můžete objednat u klubu Univerzum : M.Bureš, Pincova 2973-17, Ústí n.L. 400 11.

K dispozici jsou brožury: "Oslovení lidí na planetě Zemi. Poselství národům planety Země." (Věra Helena Charitas Abd-ru-shinová) (8 Kč), J. P. Keersaint "Kurs radiestézie" (15 Kč), J. Blahoslav : "Svědkové Jehovovi" (kritický rozbor) 25 Kč, "Duši nesmrtelnou máš. 11 vědeckopopulárních důkazů. Dodatek : první pomoc duši." (12 Kč), Hrubý J.: Akupresura pro všední den. (10 Kč). "Joga s mystikou i bez nej." (slov.) 14 Kč. "The Force" (vzpomínky exorcisty) 16 Kč. Pište na adresu klubu. V případě, že Vaše objednávky dojdou včas, zásilka bude doručena s dalším IB.

Omlouváme případné zaslání druhého průkazu. Je to způsobeno náhlým nárůstem členů a obtížemi při zpracování členské evidence. Kdo jej ještě neobdržel, či mu na něm schází kontrolní známka za některý rok, oznamte to výboru. Děkujeme za pochopení. Neodkládejte toto vyřízení, blíží se doba, kdy prokázání se tímto průkazem na našich akcích Vám přinese určité zvýhodnění.

Korespondence, vzkazy, inzerce

Prodám knihu J. Bergiera : Jitro kouzelníků. 100 % stav, cena 30 Kč + 10 Kč pošt. Petr Z. Pištee na adresu red.

Vydavatelství Včelka nabízí : Paneš F.: Jaké tajemství skrývají kapličky a boží muka ? (2. vyd.) 14 Kč + 10 Kč pošt. * Pište na adresu KPU.

Byly vydány unikátní kalendáře s automatickými tematickými kresbami ing. Marie Šalátové. 1. Počasí v automatické kresbě. Velikost A 5 (50 Kč) 2. Astrologie a znamení v aut. kresbě (velikost A4) 100 Kč. Pište na adresu Ing. M. Šalátová, Horní 149, Český Krumlov 381 01. Cena 50 a 100 Kč. (Pozn.: Automatická kresba je neovlivnitelná vlastní psychikou. Ruka kreslí úplně samovolně. Na začátku se zadá požadované téma a pak se kreslí tak dlouho, dokud se ruka pohybuje a dokud daná barva do obrázku patří. Každá barva se kreslí jedním tahem.)

Kontakty

Projednání reakce na napadající článek v Expresu 21.11.1995 dospělo k sestavení dopisu, objasňující náš pohled na spolupráci s pražským projektem Záře a panem Liškou zvlášť. V případě, že zde nebude uveřejněn (tak, jak se to stávalo vždy v minulosti) bude poskytnut ostatním médiím. Členové KPU budou o jeho obsahu informováni v některém z dalších IB.

Kolektiv projektu Záře a Nadace pro výzkum hraničních jevů se pro vzájemné rozpory rozpadl. Skutečnost, že i tohoto kroku se někteří lidé snaží využít k útokům na naši organizaci, je odsouzeníhodná.