č.8/1995

Jednání výboru a redakční rady ZAZ

Dne 5.10.1995 se uskutečnila první část výročního zasedání KPU. Vzhledem k nárůstu členů bylo rozhodnuto návrhy dokumentů zaslat všem členům, spolu s dlužnými průkazy. (Kdo ještě nemá průkaz, nebo nedostal IB 7/95, ať napíše výboru KPU. Pokud někdo dostal druhý průkaz, stalo se tak omylem. Platí nový průkaz.)

Doplněk usnesení : vhledem k nárůstu poštovného v tomto roce se navrhuje zvýšit členský příspěvek KPU na 100 Kč (řádný člen - zaměstnaný), 80 Kč (řádný člen - nezaměstnaný, student, důchodce), 80 Kč - korespondenční člen (zaměstnaný i nezaměstnaný).

Pokud by mohl někdo zaslat větší množství obálek, papírů na kopírování - rádi přijmeme Váš dar.

Jedná se o větším zapojení korespondenčních členů : nutné je vést k zakládání kroužků a klubů. Pište své náměty na místní průzkumy, provádějte je, soustřeďujte záznamy o anomálních jevech, místních pamětihodnostech, pověstech, přírodních anomáliích. Je nutné postupně ustavovat badatelské a výjezdní skupiny pro jižní a severní Moravu, popř. pro další regiony.

Činnost klubu

- účast na akci M.2000 a přednášce M. Hesemanna (Praha)

- účast na mírovém koncertu Srí Shinmoy (Praha)

15.10.1995 - regionální setkání členů KPU, čtenářů ZAZ a dalších hostů v náchodském a královéhradeckém okrese (Zaloňov)

(Otevírá se možnost v dohledné době uspořádat podobné setkání v Praze pro členy KPU a čtenáře ZAZ.)

25.10.1995 - účast na výstavě plzeňského neziskového sektoru

25.10.1995 - účast na přednášce J.J. Nováka, autora knihy "Záhady oceánu" na téma megalitických památek ve světě a v ČR

2.11.1995 - výjezd za zjevením (Bečov)

2.11.1995 - účast na akci :"Poznávání Bible" úvodní večer "Čtení a rozjímání nad Janovým evangeliem", od 18. hod., pořádaný Křesť. vzděl. střediskem Klatovská 176, Plzeň.

2.11.1995 - jednání o soustředění údajů o mariánských zjeveních a jejich analýze

9.11.1995 - jednání o účasti na UFO kongresu v Košicích

9.11.1995 - jednání o napojení se na sítě Internet a jeho širšího využití. Kdo má z členů pravidelný přístup k této síti, případně může komunikovat pomocí počítače, ať o tom podá zprávu výboru.

10.11.1995 - Třetí cesta ke zdraví - J.A. Zentrich hostem AM sekce KPU

14.11.1995 - akce pro veřejnost - Kruhy v obilí (program Crop circles)

17.11.1995 - Malý indický festival - hnutí Haré Krsna

28.11.1995 - akce pro veřejnost - dinosaurus - náš současník ? (program Hoplodactylus Delacourti)

2.12.1995 - Otazníky podvědomí - návraty do minulých životů - PhDr. M. Foučková

3.12.1995 - zjevení a duchové - společná akce Ing. Mackerle a KPU

Akce se konají od 18.00 hod. v Koperníkově ul. 26, Plzeň

Připravujeme několik telepatických experimentů po ČR. Kdo by se chtěl zúčastnit, ať dá vědět výboru KPU. Ve stanovený den a hodinu bude vysíláno do prostoru 50 geometrických obrazců, v druhé fázi to bude 20 slov, ve třetí 10 vět. K záznamu přijatých údajů bude každému účastníku zaslán tiskopis, jehož vyplněnou kopii odešle ihned po experimentu. Záznam odvysílaných údajů bude odeslán všem účastníkům také ihned po pokusu. S osobami, dosahujícími nejlepších výsledků, se bude dále pokračovat.

Ohlašované vysílání KPU na pásmu 40. kanálu CB nemohlo být z technických důvodů dne 19.10.1995 zahájeno. Bude každý pátek mezi 19.-20. hodinou od listopadu. K rozšíření tohoto vysílání do mimoplzeňských regionů zašlete mg. kazetu k nahrání prvního vysílání se stálou znělkou.

Služby členům a veřejnosti

Kopie nabídkového katalogu německých knih (UFO, archeoastronautika, mystika, atd) nakl. Kopp Verlag zašleme za obálku A4 a 50 Kč (z toho 10 Kč pošt.) Toto vydavatelství vydává také časopis "UFO Kurier" (7.5 DM).

Máme možnost zhotovovat fotografie z videozáznamů. Kdo má zajímavé videonahrávky, ať se spojí s výborem KPU (1 fotografie = 15 Kč).

Do klubového audioarchivu přibyla

Kdo by se chtěl podílet na odběru časopisu Journal of The Societty for Psychical Research ? (podle pravidel z IB 5-95) (p. CH, KPU)

Vydavatelství Včelka nabízí :

Sborník : Problémy mimozemských civilizací a UFO (TA 1988-92) -(40 Kč)

Archeologie, archeoastronautika, geologické záhady. - (40.-) Magie, psychotronika, parapsychologie.(50.-) Alternativní medicína. (40.-) Novotná : UFO a náboženství (30.-), Paneš F.: Žďárské oppidum (2 dopl.vyd.) (20.-), Jaké tajemství skrývají kapličky a boží muka ? (2 dopl.vyd.) (15.-), UFO centrum Plzeň hlásí (dotisk z r. 1993) - (20.-)

Prodám : Nový B.: Patogenní zóny a proutkaření. Učební pomůcka. (20.-), Válek O.: Psychotronika. (30.-), Minařík K. Beseda bohů. (40,-) Magazín 2000/2-95 (10, Kč) + poštovné (vd)

Korespondence, vzkazy, inzerce

Masáže a biotronické působení, vyhledávání geopatogenních zón, prodej přírodních vitamínů a poradenství ke zdravému životnímu stylu Josef Huňát, Nýřanská 38, Plzeň, 323 18, tel. 019-535818. Osobně vždy v rámci léčitelské poradny každý čtvrtek od 18 hodin v KPU - Koperníkova ul. 26, Plzeň.

Před časem se někteří členové chtěli seznámit s diplomovou prací, která vznikala za spolúčasti členů KPU - "Možnosti ověření a rozvoje paragnostických schopností". (KPU)

Zájemci o knihu "Od magie k biotronice" ať se obrátí na autora V. Patrovského (Holandská 7, Praha 10, 101 00)

Děkujeme paní L. za materiály do našeho archivu.

Na KPU se obrátil pan ing. Vl. Baumgartl, který se zabývá vyhledáváním kruhů na slovanských hradištích (viz ZAZ 1-95, 5-95, Spirit aj.) Prosí o pomoc při určení stáří železné strusky, nalezené na jedné lokalitě, a dále o analýzu zeminy, která má být podle senzibilního odhalení popelem z kostí. Strusku můžeme analyzovat vlastními prostředky, ale s druhým úkolem si nevíme rady. Mohl by někdo pomoci ? (KPU)

Kontakty

KPU obdržela dopis od Vl. Lišky, ve kterém oznamuje svůj odchod z projektu Záře.

Opětovně dala vědět o své činnosti Amatérská ufologická asociace v Podbořanech.

Pomozte rozšířit náš časopis a kontakty do okresů Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Blansko.