č.6/1995

Jednání výboru a redakční rady ZAZ

Výroční zasedání KPU se bude konat v říjnu 1995, stejně tak i další zasedání, která plánujeme. O jejich konání bude včas informováno. Všichni členové obdrží návrh stanov i další dokumenty k posouzení a k úpravám.

KPU obdržel posudek geoložky k případu "Obličeje v kameni" (viz ZAZ 1/95). Byl předán na UK k dalšímu šetření.

Red. rada ZAZ dostala z SR materiál "Návštěvníci zvnútra" od Lissy Royal a Keit Priest.

Od podzimu 95 bude zahájen cyklus přednášek, besed a seminářů s názvem "Alternativní svět" s cílem konfrontovat vědecké poznatky s alternativními názory a hypotézami.

  1. téma - vesmír, vznik a pojetí, alternativní pohledy podle mýtů a legend, řešení na základě paranormálních zjištění, problematika paralelních vesmírů- 14.9., 21.9.
  2. téma - sluneční soustava, vznik, vývoj, složení, možné jiné planety, možnost života, mýty a legendy - 28.9., 5.10.
  3. téma - hledání mimozemských civilizací -programy CETI, SETI, možnosti spojení, problematika UFO - 12.10.,19.10.
  4. téma - Země a pozemské civilizace - pojetí civilizace a vývoje člověka, alt. pojetí, civilizace v druhohorách, jiné civilizační vlny - 26.10., 2.11.
  5. starověké civilizace - Egypt, Sumer, Indie, Čína, Mezoamerika, megalitická civilizace, chronolog. přehled - 9.11.,16.11.

Přednášky vždy od 19. hod. v Koperníkově ul. 26, Plzeň, po vyřízení běžných org. záležitostí klubu.

Pro veřejnost budou uspořádány tyto akce :

Činnost klubu

Letní měsíce byly ve znamení neustálých výjezdů za obilnými kruhy :

- 14.7. - Podmokly, 15.7. - Tlustec, 18.7.- Sušice, 19.7.- Žichovice,

22.-23.7. - Sušice a okolí, 26.7. - letecké sledování kruhů, 28.7 - 29.7. - průzkum keltských hradišť na Plzeňsku, 29.7. - návštěva Chebu, Komorní Hůrky a Frant. Lázní, 31.7. - Chmelná u Sušice, 1.-2.8.95 - průzkum hradišť na Plzeňsku, 5.8. - konzultace s plz. astronomy na pozorovacím stanovišti Losiná, 8.8. - Podhájí u Horš. Týna, 9.8. - návštěva výstavy "Setkání s UFO" v Roztokách u Prahy, 10.8. průzkum hradišť na Plzeňsku, 12.-13.8. - průzkum lokality u Horš. Týna, 17.8. Podhájí 2, 24.8. - průzkum kruhu u Hartmanic, 25.8. - průzkum údajného kruhu u Plánice. Průzkum kruhu u Častolovic skupinou Záblesk - Jaroměř.

Služby členům a veřejnosti

Snad už brzy se dočkáme vlastní kopírky a resty, které vůči Vám všem máme, se zlikvidují. Spoléháme na Vaši trpělivost a doufáme v blízké řešení tohoto problému.

Korespondence, vzkazy, inzerce

Obdrželi jsme brožuru "The Force" - Síla (IV. díl - zkušenosti dr. Rivery )- bývalého jezuity-exorcisty. Cena 15 Kč + 10 Kč pošt. - zasílejte s obálkou a s pošt. známkami.

Příznivci duchovních nauk v Jablonci nad Nisou vydávají časopis - samizdat "Poznávání tajemna" - časopis pro lidi hledající pravdu, lásku, pokoru a spravedlnost. Kontaktní adresa : Jana Bartošová, Polní 12, 466 01, Jablonec n.N.

Do klubového audioarchivu přibylo:

Prodám amatérský hvězdářský dalekohled, německý princip. Objektiv 63/840, okulár 25-0, oba Zeiss a hledáček Meopta s mohutným kovovcým stativem. Vhodný též k filmové kameře. Vše za 10.000 Kč. -pz-

Seriozní zájemce o energii pyramid hledá pan Michal Ř. - nejlépe z Prahy a 20 km okruhu. Požaduje kontakt přes telefon nebo počítač, věk do 25 let. Pište na adresu KPU.

Pan Ant. Fiurášek hledá veškeré informace, které by mu pomohly ve výzkumu schopností a jevů kolem tzv. vršanských koulí. Pište na adresu KPU.

Chce se někdo stát distributorem knih vydavatelství AOS Publishing z Ústí nad Labem? Vydává knihy Ivo Wiesnera apod., poskytuje výhodné podmínky. Pište na adresu Jan Jón, Velké Březno, Mlýnská 299.

Kdo zná současnou adresu PhDr. Marty Foučkové, ať dá vědět KPU.Děkujeme.

Má-li některý z členů KPU časopis LOTUS z 2O. let, ať dá vědět redakci ZAZ.

Pokud zasíláte přes nás některému autorovi článku v ZAZ dopis, přiložte vždy obálku se známkou !

Psychoenergetická společnost (PES) vydává časopis Mandala Nova (25 Kč) (čtvrtletník), tj. předplatné je 100 Kč/rok. K dispozici jsou i další publikace: B. Kočí : O duchovní léčbě (25Kč),K. Makoň: Utrpení a láska (30Kč), J. Smola: Jen virgule (25Kč), M. Toušek: Jasnovidnost (70Kč), Tušek a kol: Lékaři a léčitelé (45Kč), Kahuda a kol: Ovlivňování růstu živých organismů mentální energií - 1982(45 Kč), Kahuda, Šír : Silové účinky mentální energie - 1982 (55 Kč). Adresa PES je Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68.

Děkujeme všem členům a příznivcům za materiály, články do našeho archivu. Jejich zpracování a zařazení do seznamu však bude trvat velmi dlouho. Jen od Fr. Paneše jsme obdrželi materiály ve fasciklech o tloušťce přes 1 metr. Patří mu za to náš dík a přání brzkého uzdravení. (Red. ZAZ + KPU)

Kontakty

3.6. a 3.9. 1995 se setkali zástupci KPU a Klubu Univerzum k projednání spolupráce.

S KPU navázala kontakt organizace ETINT Int. (International Network for Extraterrestrial Inteligent - mezinárodní síť pro mimozemské intelegence). Byly vyžádány základní informace. Setkal se někdo z členů někdy s touto organizací ?

Zvláštní sdělení !

Do KPU docházejí dotazy k vnitřní situaci, v souvislosti se vznikem nové "společnosti pro výzkum paranormálních aktivit Sírius", pod kterou vystupuje bývalý mluvčí KPU Petr Novák. Ten se stal členem KPU v roce 1994 a v létě se velmi angažoval při prezentování výsledků našich průzkumů agrosymbolů v tisku. V této i v dalších činnostech vykonal pro KPU mnoho velmi užitečné práce, kterou oceňujeme velmi vysoko. Byly mu proto také předány materiály z loňského průzkumu kruhů k tomu, aby vytvořil souhrnnou publikaci o tomto problému a činnosti KPU. Po jejím vytvoření ji však odmítl konzultovat s dalšími členy, kteří se na průzkumu agrosymbolů podíleli a učinil tak až po otevřené konfrontaci s vedením KPU. Publikace byla vytvořena po grafické stránce na velmi dobré úrovni, po obsahové stránce však neobsahovala jedinou původní myšlenku. Vedení KPU mu však způsob zpracování nevytýkalo, jen jej upozornilo na některé formální úpravy (číslování obrázků, uvedení autorů fotografií aj.) a poskytlo mu ještě na počátku července 1995 další materiály k případnému doplnění práce. Je třeba podotknout, že ani v této situaci nesdělil, kde a u kterého vydavatelství má publikace vyjít. Po vzniku letošních agrosymbolů jsme se z denního tisku dozvěděli o vzniku společnosti Sírius, ve které kromě něj figurují další dva členové KPU. Dozvěděli jsme se zároveň o jeho návštěvách u dalších členů KPU a snahách rozbít naši organizaci. V úplně jiném světle se tak jeví další jeho snažení z dubna a května, kdy vystoupil proti našemu vstupu do Danikenovy AAS, a to proto, že údajně "nás chce AAS pohltit", "Daniken nám chce diktovat", atd., atp. a na podporu svého stanoviska sestavil "Prohlášení členů" a sbíral podpisy (asi 8 osob). Ukázalo se také, že kontakty na aerokluby z důvodu leteckého sledování agrosymbolů, které získával v průběhu roku 1995, si nechal pro sebe. Z těchto faktů vyplývá, že se na rozchod s KPU dlouhodobě připravoval a snažil se rozštěpit naši organizaci ať už za pomoci "prohlášení členů" nebo při připravovaném výročním zasedání členů na konci května. To se však z důvodu obsazeného sálu přeložilo na podzim 1995 a tak při vzniku letošních agrosymbolů mu nezbývalo nic jiného než vystoupit za vlastní organizaci. Vzniká tak paradoxní situace, kdy se v tisku ozývají protichůdné zprávy atd. a tím se poškozuje jak pohled na tuto problematiku, tak i na celé hnutí. Z těchto důvodů nelze dále vést dialog s někým, kdo cílevědomě sledoval záměry jak na rozbití naší organizace, tak na vlastní zviditelnění za každou cenu. V případě uvedení publikace o loňských agrosymbolech bez našeho vědomí budeme postupovat právní cestou.

Spolupráce s tímto seskupením není v souladu s členstvím v KPU. Klub psychotroniky a UFO pokračuje dále v činnosti a není ohroženo jeho fungování v jakékoli oblasti. Uvedená situace svědčí jen o tom, kam vede přehnaná touha po popularitě.

Omlouváme pozdní zaslání IB 5/95. Bylo to způsobeno sabotáží při jeho vydání.