č.4/1995

Jednání klubu a redakční rady

Mírně nás zvedly ze židle výsledky čtenářské ankety v Magazínu 2000/3 a rozhodli jsme se, že i my se zapojíme do této ankety a budeme tak prezentovat názory našeho klubu na tuto problematiku v M 2000. Zároveň připravíme vlastní anketu v ZAZ a v dalších médiích (zejména v novinách vyd. Vltava).Uvažujeme i o určitých úkolech, které by byly součástí ankety a které by byly i určitým způsobem odměněny věcnými cenami.

Akce klubu

Připravuje se zájezd do Francie za menhiry, o kterém jste byli informováni zvláštním letáčkem v minulém buletinu. Předběžná cena 3.500 - 4.500 Kč, bez vstupného a bez proviantu. V současné době sháníme přístroje pro připravované experimenty: detektor elmg.pole, detektor iontů.

Připravuje se další zkoumání biomagnetické Vlastičky.

Chceme také uspořádat setkání členů KPU - zvlášť v Čechách a zvlášť na Moravě. Navrhněte geograficky i na spojení nejvýhodnější místa. Potřebujeme jen sálek pro 50-80 míst, pokud možno co nejlevnější, v blízkosti restauraci, aby se mohli příchozí zdaleka občerstvit. Pro Moravu by byl nejvýhodnější Olomouc nebo Vyškov. Cílem setkání by bylo vzájemné seznámení, navázání nových kontaktů, vyjasnění si pohledů na problematiku.

Činnost klubu

26.3.1995 - výprava do Kladna za pí B.,která má zvláštní schopnost pozorovat neustále zvláštní úkazy (viz M2000/1994/2) a do Slaného v rámci sledování lokalit s loňským výskytem obrazců v obilí.

28.3.1995 - beseda o léčitelství v Mě knihovně (sekce Zdraví a AM)

13.-15.4. 95 - průzkumná výprava za zjevením u Mariánských Lázní

13.4.1995 - zpráva členů kryptozoologické sekce a Nadace Hoplodactylus Delcourti o cestě do Maroka.

15.4.1995 - dodatečné šetření u případu poltergeistu (ZAZ 3-94,s. 7)

18.4.1995 - účast na přednášce R. Nového (čarodějnictví, magie,atd.). Časem budou z přednášky k dispozici nahrávky. Jejich rozsah bude avizován v dalším IB.

Služby členům a veřejnosti

Zvýšení cen poštovného nám nepříjemně zasáhl do našich propočtů. Z hlediska vydávání inf. bulletinu je členský příspěvek kor. člena 40/30 Kč při předpokládaném vydání 10 IB/rok (mírný odhad) na hranicích únosnosti. Také zaslání dalších materiálů se prodražuje (zásilka do 0.5 kg ze 7 na 10 Kč). Z těchto důvodů dochází k úpravě některých cen našich služeb:

Do našeho audioarchivu přibylo :

Prosíme, zasílejte vlastní kazety, podle určeného časového rozsahu (60 nebo 90 min.)

Nebudeme pro tento rok zatím čl. příspěvek zvyšovat, ale v příštím roce zřejmě dojde k jeho zvýšení. Proto pokud máte nějaké přebytečné finanční prostředky, nebo jsou mezi Vámi milionáři, pomozte. Přijímáme i věcné dary - obálky, lepenky, kopírovací papíry, vyřazené měřící a jiné přístroje-spolehlivé použitelné pro výzkum (ověření psychotronických informací)

Knihkupectví Idyla Trutnov inzeruje knihu J.Fiebag: UFO-Únosy lidí.(160 Kč). Adresa: Sukova 421, 541 01 Trutnov.

Na otázky po kazetách dr.E.Tomáše upozorňujeme, že je nelze přehrávat

Korespondence, vzkazy, inzerce

Děkujeme panu V. z Janovic za zaslání časopisu Ancient Skies, i za příspěvek do časopisu ZAZ.

Na výzvu pana B. ohledně překladatelské činnosti se přihlásili pan Z. (něm., angl.), pan V.,(něm.),

Do redakce došel časopis OVNI (únor 95) (-UFO-Francie) s podrobným rozborem roswelského případu. Pokud se Vám dostane do rukou jakýkoli zahr. časopis, (i starší) zašlete kopii, výdaje Vám uhradíme.

Pan Z. nabízí pomoc a radu duchovně hledajícím, i pomoc trpícím nějakým neduhem psychického nebo duchovního rázu. Rád by se zapojil do nějaké akce, která by vyžadovala využití jeho psychotronických schopností. (pozn.KPU - pan Zachrla byl v r. 1992 vyhodnocen časopisem Regena, neboť nejlépe zaznamenal průběh gpz podle zaslaného plánku). Kromě toho nabízí k otištění svůj článek v ZAZ, který rádi přijmeme.

Pan K. pro zkvalitnění a pročištění vzduchu v oblasti UFO tak, aby zaujala i další vědecky zaměřené osobnosti bez odpudivého pseudovědeckého nešvaru, navrhuje začít připravovat celorepublikovou konferenci o délce trvání 2 dnů, která by byla základem pro vymezení hranic a přirozeným rozchodem s náboženskými spolky a sektami. Vstupné na konferenci (zatím bez zahraniční účasti) by byla 300 - 500 Kč, na zamezení účasti diletantů, s celkovým počtem max. 80 - 100 osob. Účastníci s referátem by měli přednost, délka referátu 40 min. max., koreferát max 20 min., diskuse-polemika max. 30 min. Každý přednášející by musel strojopis referátu odevzdat min. 4 týdny předem na adresu pořadatele, který by nepředpojatě posoudil odbornost, přínos a tematickou vhodnost a s předstihem 10 dnů by účastníkovi bylo oznámeno zařazení či nezařazení (případně doporučeno přepracování) referátu. Ty by byly seřazeny do tematických bloků. Z konference by vznikl sborník s angl.,něm.,a ruským resumé, který by přednášející a hosté obdrželi zdarma, zbytek rozprodán. Z finančního poplatku by se hradila místnost a náklady spojené s vydáním Sborníku. Jen tvrdé podmínky a solidnost by zabránily degradaci konference na lidovou slavnost a poutní místo s estrádním vystoupením záhadologických povídaček.

Jak jsme psali v minulém IB, pan V. Diviš sdělil, že se jej dotklo utajování míst výskytu kruhů, o které se prý ufologové zasazovali. Není třeba dlouho přemýšlet, abychom zde nepoznali vliv tzv. projektu Záře, utajující již v předchozím roce výskyt kruhů v trávě. Dále se jej oprávněně dotklo, že "renomovanější ufolog odmítá názor jiného, který má jen tu nevýhodu, že jej nikdo nezná, přitom se jedná o otázku, na kterou dosud neexistuje jakákoli ověřitelná a jedině správná odpověď." Uvádí, že se tato poznámka týká "lidí z okruhu deníku Expres". Nemusíme opět připomínat, koho má na mysli. Panu Divišovi jsme sdělili, že s těmito lidmi ani těmito praktikami nemáme nic společného.

Děkujeme paní Vymazalové, panu Zahradníkovi a panu Machatému za poskytnutí materiálů ze svého archivu. Všichni obdrží náš seznam po zpracování zdarma.

Děkujeme také panu Vogelovi za zaslání časopisu Ancient Skyes. S některými materiály vás seznámíme v ZAZ.

Některým z vás jsme ještě nezaslali čl. průkaz a kontrolní známky. Prosíme o strpení, víme o každém z vás.

Pana Richarda P. zajímá mimosmyslové vnímání a problémy kolem jeho navození. Rád by ustavil skupinu ze zájemců o parapsychologii a s chutí experimentovat v oblasti telepatie, hypnózy a pod. Pište na adresu redakce.

Kontakty

S klubem navázal kontakt UFO klub Jihlava, složený z 10 členů ve věku kolem 16-18 let.

Do klubu došel dopis od dr. Leo Sprinkle, prezidenta ICUFOCS, ve kterém přináší podrobnosti k případu únosu ukázaném ve filmu "Oheň v oblacích" ("Fire in the Sky"). Zaslal také své další statě věnované této problematice. Po jejich přeložení budou publikovány v ZAZ.

Členům KPU ve východočeském kraji poskytujeme adresu na skupinu Záblesk : Z.Marek, Zaloňov 43, 551 01, Jaroměř.

Otevírá se nám možnost stát se jako organizace členem Danikenovy AAS. K tomu je však potřeba souhlas většiny členů. Proto pokud máte odmítavý přístup ke vstupu do této organizace, napište. Souhlas nemusíte vyjadřovat.

S klubem navázala kontakt začínající společnost z okr. Kutná Hora.

O spolupráci s KPU má zájem skupina SUCON (Search UFO Contact-Hledání kontaktů s UFO) z Handlové v SR, jejíž předseda je na práci v ČR.