č.3/1995

Jednání klubu a red. rady ZAZ

Do red. rady došel materiál ze SR - Kontakt s Mairadim. Podle možností bude uveřejněn na pokračování v ZAZ.

16.3. jednání o nových materiálech ing. Ch."Standartní cyklus" (bude v ZAZ 2/95) a "O "nových" zdánlivých mimozemšťanech" (ZAZ 3-95). Pozoruhodná práce, které navazují na úvahy a zjištění členů KPU. Jednání doplněno přednáškou p.Šafaříka o podmínkách pro vznik anom. jevu a struktuře "onoho světa" podle mytologických pramenů.

Pan Václav Š. nám zaslal letáček o "nebezpečí využití jaderné energie". Protože se nám dostalo několik materiálů na toto téma, budou uveřejněny v ZAZ a doufáme, že rozpoutají užitečnou diskusi.

Akce klubu

2.4.1995 průzkum menhirů Slaný, Kounov,Kladno.

18.3.1995 Praha Městská knihovna 14.00 přednáška E. a M. Tomášové, před akcí plán navštívit výstavu Zdeňka Hajného.

14.4.1995 Mariánské Lázně - průzkum zjevení

18.3-9.4.1995 - výzkumná cesta členů Nadace Hoplodactylus Delacourti do Afriky

28.3.1995 - beseda o léčitelství v Mě. knihovně Plzeň 20.5.1995 Praha Lucerna 14.00 - E.a M.Tomášovi

19.-25.6.95 plánujeme výlet do Francie na menhiry a další pamětihodnosti, duchovní památky, architektura. (Navrhněte konkrétní zajímavá místa.)Zveme k účasti i další členy, přijímáme přihlášky.Cena podle trasy, autobus chceme z cest. kanceláře, potraviny s sebou,spaní kde se dá (počítat se spartánskými podmínkami).

červenec-srpen 1995 - průzkumy kruhů v obilí

Chystané akce, pokud se jich chcete zúčastnit telefonicky si zjistěte před akcí bližší inf. Může být i změna termínu.

Činnost klubu

3.3.1995 - vernisáž členky KPU mgr. Romanky Trojákové. Nosným tématem jejích obrazů a kreseb byla loňská návštěva Anglie a osobní setkání s tamějšími kruhy a obrazci v obilí

4.3.1995 - při příležitosti shánění kopírky jsme navázali kontakt s majitelem penziónu v Srní, který nám slíbil seznámit nás s místním sběratelem pověstí a senzibilem. Návštěva se uskuteční v jarním období i podle zájmu dalších členů z regionu. - návštěva u nového člena KPU p. Machovce, který se zajímá o psychotroniku, používá pendl a některé své úvahy zaslal do redakce ZAZ, kde také budou v některém z dalších čísel otištěny. Protože v minulém roce měl určité úspěchy při léčení salmonelozy, chtěl by si své poznatky při léčení této nemoci ověřit i jinde. Žádá tímto členy KPU, aby mu dali vědět, objeví-li se toto ochoření v jejich blízkosti.

12.3.- předběžná výprava za sběrem informací o anom. jevu u Mar. Lázní

Služby členům a veřejnosti

Pro pana Michaela H. i další členy oznamujeme, že pokud chcete nahrát něco z našeho audioarchivu, pak seznam byl uveden v IB č.1-95. K tomu přibyl pořad "Nepozemšťané" od p. V. z Prahy (2 x 60 min). Zašlete nejprve své kazety, náš nákup by Vám nemusel vyhovovat a zdržoval by zaslání. Takto může být zásilka vyřízena během jednoho či dvou dní. Také poplatek není na naše obohacení, ale na uhrazení nezbytných výdajů pro zaslání (obálky, lepenky, balicí potřeby.) Kvalita nahrávek je úměrná podmínkám, ve kterých se nahrávalo (veřejná vystoupení, apod.)

Korespondence, vzkazy, inzerce

Panu ing. Ch. z Prahy i dalším přispívatelům do ZAZ: děkujeme za článek, Vašimi příspěvky nejsme přehlceni, naopak vítáme každý inteligentní názor. (RR ZAZ)

Omluvte pozdní rozesílání časopisu ZAZ, bylo způsobeno zdržením v tiskárně. (Včelka)

Děkujeme všem dárcům příspěvků na činnost KPU i Nadace. Napište přesně, čím se Vaše firma zabývá, rádi Vás doporučíme čtenářům ZAZ a nebo můžete využít k inzerci tento buletin. (KPU + NROLS)

Děkujeme panu A.V. za nahrání pořadu s dr.L.Součkem. (NROLS)

Knihy : koupím - Patrovský V.: Záhady létajících talířů, Praha 1969 (pokud možno v dobrém stavu), dále časopis Luna 4-94,a sborník Anomal 1-91.Prodám nebo vyměním: Válek O.: Psychotronika, Vl.n.1992, (30 Kč) Časopis přátel duchovních nauk 4-91 (5Kč), Nový B.: Patogenní zony a proutkaření. Učební pomůcka v.d. Patoz Pardubice (10 Kč), Mackerle I.: Drakulovi v patách, Magnet Praha 1993 (12 Kč), Minařík K.: Beseda Bohů Canopus 1990 (30 Kč) -vd- Pište na adresu redakce.

Paní Langerová z Kašavy 228 (okr. Zlín) zve členy KPU v případě cesty do tohoto kraje k návštěvě (nutné se ohlásit) a k besedě o problematice anom. jevů apod. Ráda se zkontaktuje i s dalšími kor. členy v okrese. Zajímá ji UFO, které sama viděla.

Pan Václav Diviš z Prahy nám napsal, že určité "samozvané spolky" v různých částech republiky utajováním obrazců v obilí apod. jevů znemožňují dalším badatelům zkoumání a navíc si osobují právo jakýchsi cenzorů svými kontakty v tisku. Pokud se dozvíme, koho měl na mysli, seznámíme vás s tím. (KPU)

Děkujeme panu Viktoru M. za vyřešení otázky svědka z TV pořadu. Kromě jiného podal zajímavé svědectví o podivném světle proudící z neznámého objektu,které viděl pan J. před objevením loňských obrazců v obilí u Žihobce, i o světle, které vytrysklo z mraků, dosáhlo až na zem a následně se vytvarovalo do tvaru půlměsíce. Tato svědectví by bylo potřeba soustředit přímo z první ruky a důkladně analyzovat, popř. připravit soubornou zprávu pro uveřejnění v ZAZ a dalších médiích. Ujmete se tohoto badatelského úkolu, pane Viktore M. ? (UFO-C)

Pro zájemce o zahraniční časopisy uvádíme některé adresy redakcí:

Journal of the Society for Psychical Research: 1 Adam + Eve Mews, London, W8 6UG, GB. 3x/rok, 13liber/34 USD.

Metapsychology. Box 3295, Charloteswille, VA 22903, USA, 4x/rok, 20 USD.

(V ceně není zřejmě zahrnuta doprava časopisů do ČR).(KPU)

Upozorňujeme všechny spolupracovníky, kteří sbírají zprávy o UFO aj. anomálních jevech ze svého okolí, že nejdůležitější a nejhodnověrnější údaje jsou ty z první ruky, ty, za kterými stojí konkrétní lidé. Údaje "klasických" badatelů, že tehdy a tehdy jakýsi člověk něco viděl, nic neřeší a pro další zkoumání jde o naprosto bezcennou informaci. Stále pracujeme na zdokonalení našeho dotazníku: i když se mnohému zdá dlouhý a složitý, zaměřuje se záměrně na jev, svědka a místo. (UFO-C)

Kontakty

Do KPU došla přihláška do Planetární společnosti ("The Planetary Society",USA, CA), jejíž členy jsou vědci, umělci i veřejní činitelé z celého světa, prezidentem je Carl Sagan, známý astronom. Zájemcům zašleme kopie informačních materiálů (v angl.) za obálku A5 a 20 Kč známek (z toho 9 Kč poštovné).

Náš návrh na zřízení spojovací sítě pomocí vysílaček CB přivítali další členové. Pan Pavel K.(Radinovy) navrhuje zřídit takovou síť na 1. kanále CB, který je však v plzeňské oblasti velmi zaplněn. Navrhujeme proto spíše 40. kanál. Výhody tohoto spojení jsme měli možnost si několikrát vyzkoušet. Pište nám své návrhy, volací znaky i popř. další zájemce a Váš případný dosah.Budeme pomalu tvořit mapu a vykrývací schéma jednotlivých členů-účastníků sítě.