č.2/1995

Jednání klubu a red. rady ZAZ

Dne 15.2.1995 ukončil svůj život Petr Degl. Kdo jste jej znali, vzpomeňte!

Akce klubu

Činnost klubu

9.2.1995 - promítání filmu Oficiální popření - o únosu do UFO a zajatém mimozemšťanovi

16.2.1995 - přednášková akce KPU - Alt. medicína (MUDr. H.Havlíková), St. Plzenec

promítání filmu o nálezu záhadné tyčinky v Maďarsku

21.2.1995 - Setkání s léčiteli (Červený Hrádek - Plzeň)

tání filmu "Oheň v oblacích"- o únosu do UFO

Služby členům a veřejnosti

Korespondence, vzkazy, inzerce

Pan V.Ch. z Prahy nabízí knihu Ch. Berlitze "The Bermuda Triangle" k ofotografování. Pište na adresu redakce.

Kdo se ujme úkolu: někdy kolem 20. 10. 1993 uveřejnil Orlický týdeník článek "Další svědectví o záhadách UFO" popisující zážitek paní L. z Rychnova nad Kněžnou z 16.10.93. Pokuste se zjistit : adresu těchto novin, pokud ještě vychází, případně se přímo spojte s redakcí a najděte paní L. Její zážitek je velmi pozoruhodný a je třeba jej prověřit. Zjistíte-li něco bližšího, dejte vědět do UFO centra Plzeň.Děkujeme.

Obracím se na ty členy, kteří ovládají nějaký cizí jazyk. Pokud by se nás několik domluvilo a společně objednali cizí časopisy a společně se podíleli na jejich překladu, náklady by se snížily a měli bychom tak přehled o více časopisech. Znáte seriozní agenturu, která by dodávala do ČR spolehlivě cizí periodika? Šlo by o časopisy jako: Ancient Skies,Journal of the Society for Psychical Research,(časopis Společnosti pro psychický výzkum) 3x ročně, cena 13 liber, nebo 34 USD. Earth (Země) 6x, 5 liber/18 USD, jeden výtisk 95 pencí/3 USD. Cryptozoology - oficoální orgán Mezinárodní kryptozoologické společnosti 1 x rok, 18 USD. MUFON UFO Journal - orgán US společnosti Mutual UFO Network, 12 x 25 - 30 USD. OVNI Presence - orgán francouzské ufologické asociace,, UFO Research Australia Newsletter - orgán australské ufologické společnosti, 15 AD, UFO Times - orgán britské British UFO Research Association. Pravidla odběru by se musely ještě podrobněji stanovit. Stanislav B. (pište na adresu KPU)

Dne 8.8.94 v 19.50 byl v ČT 1 ve zprávách rozhovor se svědkem pozorování UFO. Kdo pořad viděl a ví podrobnosti, ať napíše.(UFO centrum Plzeň)

Využijte svých známostí na získání tvarů a velikosti meteorologických balónů (nejlépe jejich typovníku s nejdůležitějšími tech.údaji. (UFO centrum Plzeň)

Vyzýváme členy KPU-majitele vysílaček CB k pátrání po dalších zájemcích, svědcích UFO aj. anomálií, popř. i k budoucímu propojení těchto členů a vytvoření sítě, schopné v reálném čase předat zprávy tímto způsobem.

Vydavatelství Včelka nabízí : Alternativní medicína (sborník článků z Týdeníků aktualit z let 1988-92 o lid. léčitelství, metodě A. Kašpirovského aj. metodách i výsledcích vědeckého výzkumu v oblasti AM. (40,-Kč), Paneš F.: Můj přítel, senzibil a proutkař Oldřich Hradil. (16,- Kč), Němčík A.: Jak poznat život vesmíru II. (20,-Kč), Kalina P.: Ty a tvé oči. (16,-Kč)

Pan Viktor M. správně připomíná, že letos lze očekávat nárůst podvodů i vznik skupin vyrábějících falešné obrazce, kterým dala "návod" TV Nova se svou vzducholodí. Děkujeme za nápad a pomoc při kontrole nově vzniklých obrazců a očekáváme totéž od dalších členů.

Vzkazy:

Michalu Ř. Praha: 1. Váš příspěvek jsme dostali,2. o problematice existuje rozsáhlá literatura, např. Rejdák. Z: Telepatie a jasnovidnost, Praha 1972, Rýzl M.: Jak se naučit ESP. Gemma 89, Praha 1992, Minařík K.: Malý mystický slovník naučný, Canopus 1993,při další návštěvě Prahy Vás představíme, 3.nevíme co máte na mysli, 4. nemáme, 5. rádi přijímáme, v případě potřeby dáme vědět.

Petru Z.(Val. Meziříčí):1. Knihu "Záhady oceánu" seženete nejlépe u autora: Ing. Jan Novák Korunní 2, Praha 2. 2. Časopis Terra X má podobný formát i kvalitu tisku jako ZAZ. Díky za nápad udělat tričko se znakem KPU.

Kontakty

Tento bulletin se vydává v počtu výtisků rovném počtu členů KPU. Žádáme plzeňské členy, aby si jej vyzvedávaly na čtvrtečních zasedáních KPU od 18 hodin a tak se při té příležitosti osobně přesvědčili o klubové činnosti. Ušetříte tak klubu na poštovném. Děkujeme.