č.1/1995

Vážení členové Klubu psychotroniky a UFO,

držíte v ruce první informační bulletin našeho klubu, který Vás bude pravidelně informovat o jeho dění. Časopis ZAZ bude nadále přinášet úvahy, myšlenkové závěry a výsledky činnosti archeoastronautického hnutí. Nový informační zdroj však bude především spojovacím článkem mezi členy klubu, kteří se nemohou účastnit pravidelně či osobně klubového dění, a jeho vedením, a umožnit tak všem, aby se mohli podílet na ovlivňování, popř. na řízení a rozhodování o záležitostech spolku, který dnes představuje významný článek archeoastronautického hnutí a v současné době počtem členů je největší společností tohoto druhu v ČR. Je to o to důležitější, že v jeho řadách dnes působí i korespondenční členové ze všech konců republiky. Jsme přesvědčeni o tom, že nelze vést kontakt s těmito členy jen prostřednictvím zaslaného čl. průkazu, tak, jako tomu bylo v případě bývalé Čs. archeoastronautické asociace.

Informační bulletin bude jednou za 6-8 týdnů informovat o připravovaných akcích, výzkumných úkolech a způsobu činnosti jednotlivých sekcí a programů Klubu o projednávaných otázkách na pravidelných klubových zasedáních

Kromě toho se bude výbor Klubu i vedení nadace obracet na všechny členy se žádostmi o pomoc a podporu v konkrétních otázkách.

Upozorňujeme, že bulletin je vnitřním informačním zdrojem určeným pouze pro členy KPU.

  1. Jednání klubu

Po dobu nepřítomnosti ing. Kaliny je statutárním zástupcem Renata Čechová.

Přijetí nových korespondenčních členů

Akce klubu

Činnost klubu

Služby členům a veřejnosti

Z došlé korespondence

Z jednání red. rady ZAZ

Různé

Kontakty na další organizace

Úkoly pro všechny členy

Tento bulletin č.1 je zaslán všem současným i minulým členům KPU, korespondenčním členům a regionálním spolupracovníkům, z dřívějšího období.Další číslo bude zasláno jen řádným/kor. členům, kteří potvrdí své členství na rok 1995.