č.5/2005

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

děkujeme Vám za ohlasy na předchozí úvahy. Poslední měsíce ukázaly, že je nutné přejít na podstatně vyšší úroveň řízení a řešení všech problémů anomálních jevů. První kroky v tomto směru přináší i první úspěchy. Jde o to, využít všech možností, které naše, vpravdě gigantická organizace, plná moudrých, vzdělaných a nanejvýš zkušených členů, nabízí.

To neznamená, že zapomínáme na Vaše potřeby a zájmy. Pracujeme tak, aby byl plně zúročen náš vklad do vytvoření pravidelné a aktivní sítě badatelů.

Příklad našeho klubu, jeho fungování a struktura, byla vzata za vzor pro vybudování totožné organizace na Slovensku – Klubu psychotroniky a UFO – SK. 

KPUFO se snaží o propojení všech poctivých badatelů. S Projektem ZÁŘE a FFC zpracovává projekt průzkumu anomálních jevů a dalších tajemných otázek hradu Zvíkov. Přes rozdílné přístupy se domluvil hlavní badatelský směr a uskutečnily se první průzkumy na místě. Cíle, průběh a dílčí výsledky budou k dispozici badatelům na FTP KPUFO 2000 k diskusi i pro to, abyste se k bádání mohli aktivně připojit. Čekáme na Vaše náměty, podněty !

Aktuální otázky anomálních jevů si vyžádaly vznik nové sekce – Anomal. Podnět k tomu podali badatelé, kteří podali projekt státním orgánům pro průzkum tzv. gravitačních anomálií (nebo optického klamu?) u Moravské Třebové, Litoměřic nebo Liberce.

Sekce Megalit prosadila již nejen ochranu kounovských kamenných řad, cehnického kamenného kruhu, ale i objektů typu „henge“ u Horního Metelska.

Sekce Sdružení badatelů v psychotronice bylo osloveno archeology bylo osloveno archeology, kteří vyzvali ke zpracování projektu, zaměřeného na psychotronický průzkum jisté lokality, která bude následně komplexně zkoumána. Vzhledem k tomu, že jde o naprosto průlomovou situaci v uznání psychotroniky i naší organizace, bude nutné, aby každý, kdo se bude chtít do této akce zapojit, přistoupil k záležitosti s maximální vážností a odpovědností. Máte-li zájem, napište nám!   

Pro ufology u nás ale i v jiných státech je zpracovávána zcela nová databáze anomálních jevů. Je koncipována tak, aby nejen že zabezpečila ochranu dat před  zničením, ale i přehled o anomálních jevech mezi účastníky, kterými budou badatelé ve střední Evropě. Prostřednictvím lotyšského vedoucího UFO centra v Rize Jevgenije Sidorova, který nás navštívil v Plzni 21. – 22.9.2005, jsme oslovili k účasti badatele v Rusku, Bělorusku a Pobaltí. 

K zásilce Vám opět zasíláme složenku na úhradu členského příspěvku a našich časopisů příštího roku. Vy, kteří máte v úhradě skluz, můžete uhradit oba roky. Vy, kteří jste již čl. příspěvek uhradili, nezmatkujte, Váš vklad se nikam neztratil.

Členský příspěvek KPUFO se nemění již několik let. Pro členy i veřejnost vznikl nový časopis Cesty psychotroniky i další bulletin megalitické sekce, nevylučuje se vznik dalších bulletinů. KPUFO financuje řadu aktivit těchto sekcí, členové mají další výhody v přístupu k informacím. 

· členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 

· členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)

· členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky) 

· členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky)

· časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO

· časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 

Vyzýváme i ty z Vás, kteří s KPUFO trvale spolupracujete – staňte se našimi členy, podpořte nás a přímo se podílejte na naší činnosti.

 Vyhledávejte a prověřujte případy anomálních jevů ve svém okolí. Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět. Každých 14 dní i častěji zasíláme e-mailová sdělení všem členům.

Na portálu KPUFO http://www.kpufo.cz/portal každý den přibývá jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně mu věnujte pozornost, upozorněte na něj i své přátele a známé.

Vznikly nové stránky KPUFO "ZÁHADY VE FOTOGRAFII" na staré adrese http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/foto.o * Jsou na nich průběžně doplňovány nové případy, jak dochází do KPUFO.

Snahy o obnovení Středoevropské rady badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů zatím naráží na jazykové bariéry. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. 

Snažíme se o faktický vznik Klubu psychotroniky a UFO na Slovensku. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili.

Potřebujeme pomoci s překladem řady zajímavých materiálů z ruštiny a polštiny. Potřebujeme vést korespondenci s těmito badateli elektronickou formou. Můžete-li pomoci, ozvěte se.

Prosím, sháním Knihu nevysvětleného a Tajemství ohně od J. Berggiera. Můžete-li jí poskytnout, napište. 

Zašlete nám pro soupis agrosymbolů všechny dostupné informace o letošních nálezech.