č.1/2005

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

vítáme Vás v novém roce a těšíme se na další zajímavou činnost a bádání nad anomálními jevy. 

Začali jsme zkoušet první kroky nad získáním finanční podpory z krajů. Ty otevírají rozličné pro-gramy a granty zaměřené na volný čas atd. Pokud se podaří získat určité prostředky, budou zaměřeny na pomoc místním klubům a kroužkům. 

Rozvíjí se také jednání kolem vlastnictví a údržbu kounovských megalitických řad, jejich dalšího provozu a ochrany. To vyvolal projekt, o kterém jsme Vás informovali minule. Sekce Megalit, ustavená loni při semináři k problematice megalitických památek 30. října 2004, vydává nyní svůj bulletin, který byste měli mít přiložen. Sdělte nám, pokud ho chcete dostávat i nadále, čím chcete sekci přispět. Pokud nenapíšete, nebudete jej dostávat. 

Chceme také vydat malé informační letáky o rozličných záhadách různých regionů - hlavně na propagaci megalitických památek. Část prostředků lze získat opět prostřednictvím dotací, ale hlavní přínos musí být z reklamy firem, které budou na tomto letáku. Chcete-li se do této činnosti zapojit, napište nám sdělíme Vám postup i podrobnosti. 

Budeme dále vydávat malostránkové propagační materiály "Region … z pohledu záhad", který Vy, místní členové, budete distribuovat kolem sebe do muzeí, hradů, zámků, apod. Děkujeme těm, kteří se již do této propagace zapojili. Nenechávejte vše na centru a přihlašte se. Můžeme začít jakýmkoliv okresem, ale jen Vaše aktivita věc urychlí. 

Sdružení badatelů v psychotronice plánuje na jaro další seminář na téma "automatické kresby" a zřejmě se vrátí nějakou akcí k problematice archeologie nebo historie obecně. Její občasník "Cesty psychotroniky" již plně obsahuje původní materiály a bez výpomoci starších článků z časopisu ZAZ. Pro členy KPUFO je k dispozici množství nových písemných materiálů (sborníků přednášek, studií, apod.), pokračuje digitalizace archivu. K tomu se lze dostat pouze na internetu po zadání svého hesla. 

Připomínáme proto nutnost včasné úhrady členského příspěvku, i předplatného časopisů. Členský příspěvek se neměnil již několik let. Neotálejte proto s platbou! Děkujeme! Pokud byste jej omylem uhradili 2 i vícekrát, samozřejmě se vám automaticky převádí na další léta.

- členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 
- členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)
- členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky) 
- členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky)
- časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO
- časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 

Samozřejmě nezapomínáme na hlavní téma naší činnosti - nadále pokračuje vyhledávání a prověřování případů anomálních jevů. Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět. 

I když jsme se domnívali, že zavedením portálu KPUFO http://www.kpufo.cz/portal  tento převezme všechny úkoly bývalých e-mailových sdělení, nestalo se tak. Portál stále není od Vás pravidelně navštěvován, což je škoda. Každý den tam přibývá jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Máme od mnoha členů zprávy, že e-mailová sdělení byla užitečná a proto se k nim vracíme, neboť řadu záležitostí, např. údaje o hospodaření, nelze probírat veřejně. Přesto pravidelně věnujte pozornost zpravodajskému portálu KPUFO a sledujte ho, upozorněte na něj i své přátele a známé. 

Proběhlé akce : 

22. ledna 2005 se v Otvoovicích uskutečnilo setkání členů FFC s účastí hostů ze Záře, KPUFO, aj. 

25.3.2005 se uskuteční další tradiční výprava na Popravčí louku. Připomínáme, že jde o úplněk. V poslední době jsme na starých mapách našli velmi mnoho nových informací, které naše bádání posunulo značně dále. 

Hlavní porada Záře se uskuteční 2.4.2005 v Airklubu v Ruzyni. 

Seminář, věnovaný problému agrosymbolů, který připravuje Klub Záblesk, se má konat 7. - 8.5.2005 v České Skalici, s obecným zaměřením pro veřejnost. 

Záhadologické setkání v Morkovicích (okr. Kroměříž) se bude konat 27. - 29. května 2005 (po-slední květnový víkend). Cena bude stejná jako loni 700,-. Přihlášky na adresu: Jan Pavlík, Varšavské nám. 1, Olomouc. Mobil: 728 887 459,. 

Časopis Delta - zpravodaj badatelských spolků vychází stále na internetu. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

Snahy o obnovení Středoevropské rady badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů zatím naráží na jazykové bariéry. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. 

Snažíme se o faktický vznik Klubu psychotroniky a UFO na Slovensku. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. 

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu. 

Zašlete nám pro soupis agrosymbolů všechny dostupné informace o letošních nálezech.