č.5/2004

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

končí další rok badatelské činnosti. Vznikly nové sekce a i když začátky jsou skromné, ambice nechybí. 

Sdružení badatelů v psychotronice uspořádala letos dva malé semináře na téma "tvarových zářičů" a "psychotroniky v archeologii". Na jaro plánuje další seminář na téma "automatické kresby" a zřejmě se vrátí nějakou akcí k problematice archeologie nebo historie obecně. Také její občasník "Cesty psychotroniky" si pomalu nachází cestu ke čtenářům. 

Sekce Megalit byla ustavena při semináři k problematice megalitických památek 30. října 2004. I ona bude vydávat příležitostně vlastní informační bulletin, který bude řešit především organizační a koncepční otázky. Na semináři vzešel návrh podat ministerstvu kultury a ministerstvu pro místní rozvoj projekt na záchranu kounovských řad, který se právě zpracovává. Pokud máte jakékoli zkušenosti, se kterými byste mohli pomoci, ozvěte se. Chcete-li se stát členy těchto sekcí, napište. 

Ale i ostatní složky klubu musí fungovat - vyhledávejte a prověřujte případy anomálních jevů ve svém okolí, ty současné i ty starší. 

Na pomoc propagace okresních klubů KPUFO zpracováváme malé tiskoviny, věnované záhadám daného okresu. Je nutné kontaktovat muzea, infocentra a další instituce. Pokud můžete zprostředkovat a domluvit distribuci našich tiskovin do těchto zařízení, napište. Hotovy jsou tiskoviny Rokycansko, Náchodsko, Šumava, Karvinsko a Tachovsko, na řadě je Šumpersko, Pelhřimovsko, Mostecko a další. 

Zpravodajský portál na adrese http://www.kpufo.cz/portal  přináší každý den nový článek a materiál z oblasti záhad i ze života badatelského hnutí. Sledujte jej, upozorněte na něj i své přátele a známé. 

Přičiňte se o rozvoj a posílení naší organizace - navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získávat nové členy. 

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. Využívejte více našich služeb a všech interních stránek, dostupných na heslo. Děláme vše pro vás.

Nezapomeňte včas uhradit členský příspěvek. Děkujeme všem, kteří jej zaokrouhlují směrem výše. Ujišťujeme také ty, kteří jej omylem uhradili 2 i vícekrát, že se jim automaticky převádí na další léta. 

Vzhledem k vzniku časopisu Cesty psychotroniky je možné se rozhodnout pro různou úhradu čl. příspěvku a našich časopisů : 
- členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky - oboje v tištěné podobě)
- členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ) 
- členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 
- členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky v tištěné podobě) 
- časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO
- časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 
Časopis CP je ve formátu PDF na interních stránkách KPUFO pouze pro členy KPUFO.

Krásné prožití vánočních svátků, veselý konec roku a hodně radosti z nových záhad v roce 2005 Vám přeje 
Výbor Klubu psychotroniky a UFO 

Proběhlé akce : 
14. listopadu 2004 se v Praze - Zbraslavi uskutečnila porada členů klubů Záblesk, Záře a KPUFO. 

Seminář, věnovaný problému agrosymbolů, který připravuje Klub Záblesk, se má konat na jaře 2005 v České Skalici. 

1. listopadu 2004 se uskutečnila další tradiční výprava na Popravčí louku. Přesto, že se zdá, že již není nad čím pátrat, je stále mnoho nejasného a stále je potřeba vyslechnout řadu svědků ano-málních úkazů, které se zde kdysi udály. 

Časopis Delta - zpravodaj badatelských spolků vychází stále na internetu. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

Celostátní setkání Českého klubu skeptiků Sisyfos ve dnech 10.- 12.9.2004 v Sázavě - Skeptikon - skončilo totálním fiaskem. Celkem se akce zúčastnilo 20 skeptiků. Za naprostého nezájmu i místních občanů proběhla i přednáška J. Grygara.

Českomoravská asociace léčitelských umění, kterou vede J.A. Zentrich, otevírá 3 letou Univer-zitu léčitelských umění, která se bude pořádat v Olomouci. Cena 6400 Kč/rok. Harmonogram přednášek a seminářů najdete na http://www.fontana-esotera.com, přihlásit se lze u pana J. Šven-dy v Knihkupectví Fontána, Horní nám. 5, 772 00 Olomouc, tel. 737-275 795, 585-221 400, e-mail: jaroslavsvenda@seznam.cz 

Chceme obnovit středoevropskou radu badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů. Oslovíme slovenské kolegy kolem časopisu UFO magazín, polské centrum CBUFOiZA, a lotyšské UFO centrem. Navázali jsme první kontakty s ufology v Bělorusku. Dosud chybí styky s organizacemi v Ruské federaci, a v německy mluvících zemích. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. 

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu. 

Zašlete nám pro soupis agrosymbolů všechny dostupné informace o letošních nálezech.