č.4/2004

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

uplynulá letní sezóna přinesla řadu cest a pátrání po anomálních jevech. Do klubových databází přibyla řada hlášení o UFO, 18 nových případů agrosymbolů v ČR, obdrželi jsme od Vás řadu dopisů, popisujících zajímavá místa, které jste navštívili. Děkujeme. 

Všechny údaje postupně zpracováváme a prostřednictvím interních stránek na internetu budou dostupné každému z Vás. 

Stále pociťujeme velký nedostatek našeho hnutí - skutečnost, že množství badatelů setrvává v nečinnosti a očekává podněty, přicházející zvenčí. Hnutí reaguje a nechá se unášet na vlnách mediálně vděčných případů, zatímco by mělo samo vytvářet vlastní program a směřování. Podobné je to i kolem jednotlivých autorů záhadologické literatury, vydavatelů knih a časopisů. Jejich směr a uvažování nemůže být ztotožňováno vždy se zájmy našeho hnutí. Je nutné si uvědomit, že mezi nimi a dalšími badateli není podstatný rozdíl, a jejich glorifikace není na místě. Proto je nutné vždy všechny publikované otázky podrobit důkladnému zkoumání a nebát se vyslovit kritiku na jejich adresu, pokud se dopouští chyb. Skutečnost, že mají dostatek finančních prostředků k publikování svých názorů a nebo natolik sebejistoty k prosazování svých myšlenek, nic nevypovídá o závažnosti jejich sdělení, natož pak o pravdivosti jejich závěrů. Mějte to na paměti při četbě knih i časopisů! 

Sdružení badatelů v psychotronice plánuje po Tvarových zářičích další malý seminář, tentokrát na téma "Psychotronika v archeologii". Ten by se měl konat v sobotu 13.11.2004. 

Vedle Sdružení badatelů v psychotronice se o slovo hlásí další sekce. Jsou to badatelé kolem megalitických památek, kteří chtějí ustavit vlastní sekci. Připravují proto seminář k problematice megalitických památek v ČR, předběžně na sobotu 30.10.2004 do Plzně. Spojovacím článkem mezi nimi by měl být i vlastní informační bulletin, který máte přiložen. Chcete-li se stát členy sekce, případně se zúčastnit semináře, napište. 

Jak jsme minule oznámili, byla vypracována metodika, jak rychle, vlastními prostředky a levně zjistit, zda nalezený agrosymbol je pravý nebo falešný. Zkoušky prokázaly svou účinnost a metoda projde patentovým řízením. 

Obrátil se na nás pan Fr. Evžen Kunst s nabídkou na odprodej svého Muzea psychotroniky a léčitelství ve Zlíně. Vyvolávací cena je 500.000 Kč. Celá sbírka je natočena na videu, případně na CD. Pokud máte někdo zájem sbírku kompletně odkoupit a dále provozovat, napište. Cena možná překvapí, zvláště pokud je známo, že většinu exponátů pan Kunst získal darem. 

Trvale sledujte naši činnost na internetu na adrese: http://www.kpufo.cz/portal, oznamujte nám své e-mailové adresy, využívejte našich služeb a všech interních stránek, dostupných na heslo. 

Na pomoc propagace okresních klubů KPUFO zpracováváme malé tiskoviny, věnované záhadám daného okresu. Budeme rádi, když se do tvorby brožury svého okresu také zapojíte. Hotovy jsou Rokycansko, Náchodsko, Šumava, Karvinsko a Tachovsko, na řadě je Brno, Zlínsko, Pelhřimovsko a Mostecko.
Přičiňte se o rozvoj a posílení naší organizace - navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získávat nové členy. 

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Děkujeme všem za včasné uhrazení čl. příspěvku, i těm, kteří jej zaokrouhlují směrem výše. Ujišťujeme také ty, kteří jej omylem uhradili 2 i vícekrát, že se jim automaticky převádí na další léta.

Dne 2.11.2004 bude v Plzni, Jablonského ulici č.9 otevřen obchod "U Trimana", kde vedle dekorativních tématických předmětů, šperků, lamp, svíček, svícnů, amuletů a jiných magických pomůcek, budou k dispozici i fantastické a meditativní obrazy P. Bauera (http://sweb.cz/bauer_petr). Nebudou chybět ani materiály a publikace KPUFO. K zakoupení bude zájmová literatura, bude zde antikvariát, ale i léčitelské pomůcky, kyvadla, virgule. Bude probíhat zásilkový obchod prostřednictvím internetu. 

Obchod U TRIMANA najdete v Plzni na adrese: Jablonského ul. 9, (kousek u kina Eden), tel. 731/479 745, e-mail: utrimana@kpufo.cz. 
Otevírací doba v listopadu - kromě pondělí od 9 - 17. hodin, od prosince prodloužená do 18 hod. 

Vzhledem k vzniku časopisu Cesty psychotroniky je možné se rozhodnout pro různou úhradu čl. příspěvku a našich časopisů : 
- členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky - oboje v tištěné podobě)
- členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ) 
- členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 
- členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky v tištěné podobě) 
- časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO
- časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 
Časopis CP je ve formátu PDF na interních stránkách KPUFO pouze pro členy KPUFO.

Proběhlé akce : 
4. - 5.9.2004 se uskutečnil tradiční seminář o hraničních jevech ve Vlašimi. 

17. - 19.9.2004 proběhl záhadologický seminář v Libici (okr. Havl. Brod), pod vedením kolegy M. Knoba. 

Dne 25.9. 2004 se uskutečnila v Domě techniků na Novotného lávce v Praze první mezinárodní konference Psychosomatické artterapie. 

"Sraz příznivců magie v Českém ráji", který měl uspořádat Klub Gnom, se neuskutečnil. 

O semináři, věnovaném problému agrosymbolů, který měl připravit Klub Záblesk, není dosud nic známo. 

Výprava na Val Camonica, Untersberg - (Itálie, Rakousko) se nekonala z důvodu nedostatku dopravních prostředků. Zájemců je dost, ale ne mobilních. Akce je stále možná a připravená.

Vyšlo čtvrté a páté číslo časopisu Delta - zpravodaje badatelských spolků, věnované převážně kruhům a obrazcům v obilí. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

Společnost Rodná Víra uvítá další zájemce o slovanské kořeny. Plzeňští Slované plánují založení místní pobočky na hradišti v Bukovci. Máte-li zájem vstoupit, napište. 

Kdo si chtěl popovídat s našimi Sisyfy, mohl se zúčastnit 1. SKEPTIKONU - Celostátního setkání Českého klubu skeptiků Sisyfos ve dnech 10.- 12.9.2004 v Sázavě. Ohlasy z této akce však chybí. 

Chceme obnovit středoevropskou radu badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů. Oslovujeme slovenské kolegy kolem časopisu UFO magazín, polské centrum CBUFOiZA, a lotyšské UFO centrem. Dosud chybí styky s organizacemi v Ruské federaci, a v německy mluvících zemích. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. Dále byly navázány kontakty s řeckým badatelem, zabývajícím se historickými záhadami, který vyrůstal v ČSSR, takže se můžete těšit na naprosto neznámé informace z oblasti řeckých záhad.

V příštím roce se uskuteční výprava za anglickými agrosymboly s novým přístrojem na testování jejich pravosti.

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. 

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu.