č.3/2004

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

letos uplynulo už 10 let, co se Kolinci a jinde na Šumavě začaly objevovat první oficiální agrosymboly. Jejich zkoumání a nutnost komplexního průzkumu způsobilo, že se náš klub rozšířil po celé republice. Agrosymboly rozšířily klub, a zároveň přispěly ke zvýšení odborné úrovně členů, vedly k poznání, jak dokumentovat různé anomální jevy. To ostatně platí stále - naučit se stavět na faktech. 

Proto průzkum agrosymbolů musí pokračovat i nadále. Staňte se badateli, pokud se ve Vaší blízkosti objeví piktogram nebo jiný anomální jev! 
Za léta zkoušek a pátrání byla také vypracována metodika, jak rychle, vlastními prostředky a levně zjistit, zda nalezený agrosymbol je pravý nebo falešný. Zkoušky během letošní sezóny prokázaly svou účinnost. Dojde-li k rozšíření této metody, bude to konec všech dohadů a také padělatelů, neboť se pracuje i na tom, jak zkoušky provádět i přímo v terénu. 

Trvale sledujte naši činnost na internetu na adrese: http://www.kpufo.cz/portal, oznamujte nám své e-mailové adresy, využívejte našich služeb a všech interních stránek, dostupných na heslo. 

Sdružení badatelů v psychotronice je první fungující relativně samostatná sekce v KPUFO. Má vlastní stránky - http://www.psychotronika.cz, časopis Cesty psychotroniky a bude postupně vyvíjet i vlastní činnost. Bude to vzorem i pro ostatní sekce. 

Vzhledem k vzniku časopisu Cesty psychotroniky je možné se rozhodnout pro různou úhradu čl. příspěvku a našich časopisů : 
- členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky - oboje v tištěné podobě)
- členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ) 
- členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 
- členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky v tištěné podobě) 
- časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO
- časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 
Časopis CP je ve formátu PDF na interních stránkách KPUFO pouze pro členy KPUFO.

Na pomoc propagace okresních klubů KPUFO zpracováváme malé tiskoviny, věnované záhadám daného okresu. Budeme rádi, když se do tvorby brožury svého okresu také zapojíte. Hotovy jsou Rokycansko, Náchodsko, Šumava, Karvinsko a Tachovsko, na řadě je Brno, Zlínsko, Pelhřimovsko a Mostecko.
Přičiňte se o rozvoj a posílení naší organizace - navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získávat nové členy. 

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Děkujeme všem za včasné uhrazení čl. příspěvku, i těm, kteří jej zaokrouhlují směrem výše. Ujišťujeme také ty, kteří jej omylem uhradili 2 i vícekrát, že se jim automaticky převádí na další léta.

Sdružení badatelů v psychotronice uspořádalo jednodenní tématický seminář dne 12.6.2004 na téma "Problematika tzv. tvarových zářičů v psychotronice", v Hotelu Victoria v Plzni. Bylo předneseno několik referátů a proběhla bohatá diskuse. Účastníci se dohodli o následném shromažďování informací na toto téma a dalších konzultacích. Akce byla hodnocena velmi pozitivně a tak podobné semináře budou pokračovat. V září 2004 se proto uskuteční další akce na téma "Psychotronika v archeologii". Z jednání vzešla řada nových kontaktů, námětů k bádání a také sborník referátů. Viz. Inzerce. 

FFC plánuje zábavně-naučně-turistickou výpravu "Keltové na Šumavě", s průvodcem z kašperskohorského muzea. Na programu je mj. výstup na Obří hrad a další zajímavé lokality. Původní termín - sobota 24.7.2004 - se neuskutečnil a byl přeložen na neurčito. Pokud se chcete zúčastnit, napište nebo zavolejte, členové KPUFO se akce určitě zúčastní. 

Také "Sraz příznivců magie v Českém ráji", který připravuje Klub Gnom - se dosud neuskutečnil. Termín bude upřesněn na stránkách http://mujweb.cz/www/gnom. Program: výlet po tajemných místech, diskuse, občerstvení, oheň. E-mail, kde je možné se přihlásit: gnom@centrum.cz.

Společnost Rodná Víra uvítá další zájemce o slovanské kořeny. Plzeňští Slované plánují založení místní pobočky na hradišti v Bukovci. Máte-li zájem vstoupit, napište. 

Vyšlo třetí číslo časopisu Delta - zpravodaje badatelských spolků. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

Agentura Nový obzor pořádá již poněkolikáté zájezd pro pohodlné badatele "Putování po českých menhirech II." dne 28.9.2004. Na programu je návštěva menhirů na Lounsku a Kladensku (Slavětín, Družec, aj.) Odjezd je z Prahy - Florence v 9:30 hod., návrat po 18. Hodině, cena je 350 Kč. Další akce je "Po stopách Keltů a menhirů" 28.10.2004 - návštěva hradiště Budeč, menhiry u Klobuk a Drahomyšle a chrám v Panenském Týnci. Cena 390 Kč. Kontakt: Nový obzor, A. Roškotové 1346, 258 01 Vlašim, tel.: 317 844 216, 604 729 587, agentura@novyobzor.cz - http://www.novyobzor.cz 

Chceme obnovit středoevropskou radu badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů. Oslovujeme slovenské kolegy kolem časopisu UFO magazín, polské centrum CBUFOiZA, a lotyšské UFO centrem. Dosud chybí styky s organizacemi v Ruské federaci, a v německy mluvících zemích. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. Dále byly navázány kontakty s řeckým badatelem, zabývajícím se historickými záhadami, který vyrůstal v ČSSR, takže v češtině. 

Během letních měsíců se řada z Vás vydá na cesty. Pokud zavítáte do Irska, navštivte Ballinspittle. Zde se v místní jeskyni prý pohybuje socha Panny Marie. Socha je v životní velikosti a je velice dobře připevněná. Úkaz viděla poprvé v roce 1909 jedna žena s dětmi, která viděla pohyb dopředu a dozadu. Jev prý způsobují přirozené fyzikální zákony. Tím, že návštěvníci stojí ve tmě, kývají se více, než za světla, aniž si to uvědomují. Obraz sochy se tak pohybuje. Nasvícená místa se tak pohybují rychleji než méně osvětlená místa. Pokud místo navštívíte, podejte nám o tom zprávu a fotografie. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. 

Klub Záblesk pořádá diskusi nad problémy kolem agrosymbolů. Účastníky jsou Klub Záblesk, KPUFO, Záře a dále několik samostatných badatelů. Z diskuse vyplynul materiál, popisující anomálie v agrosymbolech. Tento materiál, včetně diskuse k němu, je na interních stránkách KPUFO/CC. Zatím není zřejmé, jak bude výsledný materiál vypadat a k čemu bude sloužit. Jde ovšem o první pokus zapojit do diskuse i zahraniční kolegy z Polska, Slovenska a Maďarska. Ti však zatím mají problémy s překladem, takže do diskuse zatím nepřispěli.

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu. 

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při pátrání po historii Voynichova rukopisu. Hledám dopisy Kirchnera Marcimu, patrně v českých archivech, jakékoliv informace o Georgiusovi Barešovi, Horčického vědecké spisy, které by pořád ještě mohly být v Praze, případně cokoliv, týkající se oněch čtyř jmen. Podrobnosti k těmto údajům v KPUFO. Karel Šlajsna, e-mail: shinen@seznam.cz.

Již delší dobu se šíří zprávy o jistém "kontaktérovi", panu Černém z Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. Tvrdí, že má kontakty s mimozemšťany. Pěstuje mimozemské rostliny, které od nich obdržel, má knihu, samozřejmě také mimozemskou. Dále asi půlmetrovou kovovou tyč, podobající se tyčce maďarského kontaktéra L. Baka. Ukazuje také fotografie jeho vesmírných přátel. Pokud byste o něm věděli více, napište nám.

Na Železnobrodsku (okr. Jablonec n.N.) ochotníci připravují film o "ďábelském doktoru Kittlovi". Tento "Faust Jizerských hor" žil v 18. století a stal se významným léčitelem. Film se má zamýšlet nad tím, zda je správné užívat temných sil pro dobré cíle. Pokud byste mohli poskytnout více informací nebo navést na literaturu o této osobnosti, budeme rádi. 

Možná jste také dostali korespondenční lístek, kde jakási přerovská Společnost Adam, která slibuje ve svém podtitulu "život jako v ráji", ale zároveň i v rámci "ozdravného projektu Zdravá domácnost" slibuje bezplatné proměření geopatogenních zón v domácnostech. Je otázkou, z čeho tato přerovská společnost žije. Nabízí se okamžitě myšlenka, že je to typařství pro zloděje. Znáte-li tuto firmu, podejte o ní zprávu, v každém případě buďte obezřetní. 

Podle článku z FF 8/1999 je na kopci nad vsí Studnice (okr. Jindřichův Hradec) kámen, který by mohl být kdysi menhirem, vysokým 2,4 m. Je pravý ? Kdo to zjistí ?