č.2/2004

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

naše organizace od 14. května 2004 žije a pracuje již 13 let. 

K tomuto datu jmenujeme čestné členy KPUFO:  

·            František Veltrubský, psychotronik a dlouholetý člen výboru KPUFO - in memoriam

·            PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc., výzkumník a teoretik psychotroniky, autor knih

K 13. výročí založení KPUFO zahajujeme činnost zpravodajského portálu KPUFO na adrese : http://www.kpufo.cz/portal. Již měsíc je ve zkušebním provozu. Trvale jej sledujte, každý den tam přibývá jeden materiál z oblasti záhad a tajemna.

Mezi další stránky KPUFO - Sdružení badatelů v psychotronice patří od nynějška i doména http://www.psychotronika.cz. Brzy se na ní objeví jak stránky o psychotronice, kompletní přehled problematiky (vč. léčitelství, atd.), budou sloužit k provádění experimentů, k čerpání informací z archivu KPUFO, čtení časopisu Cesty psychotroniky.

Na pomoc okresním klubům KPUFO připravujeme několik propagačních materiálů, věnovaných záhadám daného regionu. Budeme rádi, když se do tvorby brožury svého okresu také zapojíte. Hotovy jsou Rokycansko, Náchodsko, Šumava, Karvinsko a Tachovsko.

Přičiňte se o naše posílení - navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získávat nové členy.

Bohužel za neúčasti našich zástupců se konalo poslední jednání léčitelských organizací, bez jakéhokoliv dalšího pokroku. Závěrem bylo konstatováno, že veškerá jednání o nové organizaci byla předčasná, neboť léčitelství nikdo neohrožuje (!). Bylo dohodnuto, že se zástupci spolků pouze 2 x ročně sejdou ke konzultacím.

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů.

Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5.

Vzhledem k novému časopisu Cesty psychotroniky je možné se rozhodnout pro různou úhradu čl. příspěvku a našich časopisů : 

-členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky - oboje v tištěné podobě)

-          členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)

-          členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě)

-          členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky v tištěné podobě)

-          časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO

-          časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO

Časopis CP je ve formátu PDF na interních stránkách KPUFO pouze pro členy KPUFO.  

Děkujeme všem za včasné uhrazení čl. příspěvku, i těm, kteří jej zaokrouhlují směrem výše. Ujišťujeme také ty, kteří jej omylem uhradili 2 i vícekrát, že se jim automaticky převádí na další léta.

Na Velký Pátek 9. dubna 2004 se opět uskutečnila tradiční akce na Popravčí louce (KPU Cheb), spojená s průzkumem a pátráním po dalších anomálních jevech a svědcích v této oblasti.

Vyšlo nové číslo obnoveného časopisu Delta – zpravodaje badatelských spolků. Časopis má 20 stran formátu A5. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

17.- 18.dubna 2004 se v Nečtinech měla uskutečnit porada výboru KPUFO, SBP a pozvaných hostů nad otázkou dalšího rozvoje psychotroniky. Pro havárii v místě setkání a následné uzavření zámku se akce uskuteční až na podzim.

Místo toho Sdružení badatelů v psychotronice přistoupila k pořádání jednodenních tématických seminářů: dne 12.6.2004 (sobota) se uskuteční Malý seminář psychotroniky na téma „Problematika tzv. tvarových zářičů v psychotronice“, v Hotelu Victoria, Borská 19, 320 22 Plzeň. Máte-li o problematiku aktivní zájem, urychleně se přihlašte.

Dne 17.4.2004 se uskutečnil další pokus KPUFO Louny o zvednutí 8 tunového menhiru u obce Kluček.

FFC plánuje na dny 5. - 6.7.2004 zábavně-naučně-turistickou výpravu "Keltové na Šumavě", s průvodcem z kašperskohorského muzea. Badatelský seminář FFC Sfinga 24. – 25. dubna 2004 se na hradě Houska zatím nekonal.

Porada výborů badatelských klubů se měla uskutečnit 15. - 16.5.2004 v České Skalici. Pro neschopnost pořadatelů z klubu Záblesk domluvit se na programu se porada neuskutečnila.

Dne 24.4.2004 se v Praze – Zbraslavi a hradišti v Dolních Břežanech konala akce společnosti Rodná Víra – Svátek Jarovíta. Vy, kteří tíhnete ke svým slovanským kořenům, podpořte tuto aktivitu a pomozte s vytvořením místního kroužku!

Klub Gnom připravuje "Sraz příznivců magie v Českém ráji" - předpokládá se v období červen, červenec (bude upřesněno na stránkách http://mujweb.cz/www/gnom. Ubytování ve vlastních stanech nebo pod širákem na soukromém pozemku, možnost parkování. Program: výlet po tajemných místech, diskuse, občerstvení, oheň. Pro ty, kteří nevědí kde je Český ráj: http://www.ceskyraj.cz. E-mail, kde je možné se přihlásit: gnom@centrum.cz.

IV. setkání milovníků záhad se uskuteční letos ve dnech 28. - 30. května 2004 opět na chatě a chatkách "Camilla" blízko Morkovic na Moravě. (okr. Kroměříž). Vzhledem ke značnému zaměření problematiky na propagaci kontaktérství se od akce distancoval Projekt Záře a jeho zástupci zde nevystoupí.

Nastaly příznivé podmínky pro realizaci našeho dlouhodobého záměru vytvořit v zahraničí další sdružení badatelů, spolupracujících s naším klubem. První zemí bude samozřejmě, díky slovenským kolegům, právě Slovensko. Přebíráme doménu http://www.ufo.sk, kterou hodláme přetvořit ve spojovací most mezi kluby, badateli a veřejností ve SR a navázat na předchozí spolupráci ve Střední Evropě.  

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. Potřebujeme vést diskusi v polštině s polským centrem CBUFOiZA, němčině a ruštině s lotyšským UFO centrem, a to v aktuálním čase. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :  

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

 V souvislosti s průzkumem svatyně u Cehnic prosíme, napište nám, pokud se ve Vašem okolí vyskytuje místo s pověstí nebo i fakticky obětní kámen. Uvítáme údaje o historicky, archeologicky ověřených lokalitách.

 

Vyzýváme všechny elektrotechniky, kutily, aby se přihlásili. Připravujeme zkoušky lifteru ve vakuové komoře.

Zúčastněte se neopakovatelného mezinárodního projektu! Dne 8. června 2004 bude přecházet planeta Venuše přes sluneční disk. Tento astronomický úkaz je opravdu vzácný – naposledy byl pozorovatelný před 121 lety, takže nikdo z dnes žijících lidí ho nemohl spatřit. Přechod budeme moci snadno pozorovat po celé Evropě a bude se jistě těšit nebývalému zájmu médií a široké veřejnosti. Proto se tři významné vědecké instituce rozhodly realizovat ojedinělý celoevropský projekt spojený s tímto úkazem. Hlavním cílem projektu je vytvořit rozsáhlou mezinárodní síť pozorovatelů, kteří budou tento vzácný jev pozorovat s cílem změřit co nejpřesněji střední vzdálenost Země od Slunce. Všechna naměřená data budou shromážděna a zpracována specialisty v Paříži. Způsob registrace a podrobnější informace najdete na http://www.eso.org/outreach/eduoff/vt-2004/, v české verzi na http://vt-2004.astro.cz/.

Byly dokončeny práce na nových stránkách KPUFO „Templáři“. Obsahují jak přehled působení, historii, vojenské akce, tak i podrobný popis působení v ČR, i dalších tajemných stránek. Adresa : http://www.kpufo.cz/oblasti/ota/templar/index.htm. Pokud byste je mohli jakkoli doplnit, hlavně zprávami a pověstmi o působení templářů ve Vašem regionu, budeme rádi. 

Bydlíte-li ve středních - severních Čechách a máte GPS, prosíme, zaměřte tyto body :

Mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou tři hradiště : * Rusavka (pozdněkeltské hradiště) * Budeč (středisko Přemyslovců v 9. -10. století) * Stehelčeves (výšinné hradiště z eneolitu) * Říp u Roudnice n.L. * keltské hradiště u Stradonic na Lounsku * keltské oppidum Závist * Svatý Jan pod Skalou (největší travertinová jeskyně ve střední Evropě užívaná už 10 tis. let) * hradiště z eneolitu na Malé Babce u Řevnice. Děkujeme!