č.5/2003

 

Vážení přátelé, kolegové,  

další rok proběhl naplňováním našeho programu a promyšlené koncepce. Přesto, že patříme k nejpočetnější organizaci, zabývající se anomálními a příbuznými jevy, není možné se tvářit, že ostatní badatelé neexistují. Přes všechny snahy spolupráce s ostatními badateli stále není na té  úrovni, kterou si výše problémů vyžaduje. Proti našim snahám o spolupráci se stále ze zákulisí šíří intriky a pomluvy.

Naše pozice proto musí stále sílit. Navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získat nové členy.

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů.

Uhraďte včas členský příspěvek (300 Kč/2004), zajistěte si svůj průkaz (zašlete  foto, pokud stále nemáte), využívejte své členské číslo při vstupu do interních stránek KPUFO! 

Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5. Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

Ve dnech 14. – 15.11.2003 se konala porada zástupců KPUFO a Záře v Nečtinech.   

Závěry z porady vedení KPUFO a Záře v Nečtinech

1. Obecné otázky záhadologického hnutí v ČR - zástupci obou klubů probrali témata záhadologie a změny v jejich naplňování za 14 let. Perspektivy vývoje: sjednocení postupů badatelských klubů, pokud existují a jsou akceschopné. Skutečností je, že existují jen KPUFO, Záře, FFC, Záblesk. Ostatní již nefungují, nebo jde jen o malé neformální skupinky kolem jednotlivých badatelských osobností. Inspiraci k novým myšlenkám je proto nutno hledat i v zahraničí.

2. Téma UFO - vzhledem k vývoji badatelského hnutí v ČR vznikly dvě databáze pro celostátní sledování fenoménu UFO: Záře a KPUFO. Obě vychází z jiných předpokladů a slouží jiným úhlům pohledu na tuto problematiku. Obě by však měly obsahovat stejné případy. Oba spolky mají stále některé případy pouze v papírové podobě, dosud nepřevedené do elektronické podoby. KPUFO se pokusí zajistit úkol přenosu dat mezi databázemi v elektronické podobě. Projekt Záře bude na svých webových stránkách pravidelně zveřejňovat seznamy případů UFO - vše  bude přístupné i pro veřejnost. Z dosavadního vývoje a šetření posledních případů vyplývá, že je nutné se držet racionálního přístupu, díky kterému byly získány nové kontakty na odborníky a různé instituce. Bylo dohodnuto vytvořit společný adresář odborných konzultantů (Záře - KPUFO).

Dílčí otázky: Zajistit souvislosti výskytu UFO se sluneční aktivitou (Záře) a geologickými podmínkami v ČR. (KPUFO).

3. Psychotronika - KPUFO podalo informace o vydávání nového časopisu "Cesty psychotroniky". První nové číslo vyjde a bude zasíláno se ZAZ 1/2004.  KPUFO bude dále rozvíjet spolupráci s organizacemi (ČePeS, SEBIT, JBP, atd.). Pro své členy i veřejnost připravuje Příručku badatele II. - Materiály ke studiu psychotroniky.

4. Agrosymboly - KPUFO se Zábleskem připravuje Příručku badatele III. - Materiály ke studiu agrosymbolů. Nepodařilo se ji však vydat do letošní sezóny. Zástupci Záře a Záblesku se 18.10.2003 zúčastnili konference o agrosymbolech v Polsku. Názory polských kolegů vyvolaly návrh uspořádat podobný odborný seminář i v ČR, na jehož organizaci by se spojily všechny spolky. Přípravu organizovat od jara 2004, konání konference v říjnu 2004. 

5. Sdělovací prostředky - Byla vyhodnocena spolupráce se sdělovacími prostředky a jednotlivými novináři, přínos záhadologických časopisů a ostatních tiskovin se záhadologickými rubrikami pro badatelské hnutí. Byl zhodnocen stav klubových samizdatů: Časopis KPUFO - ZAZ - vyšlo již 60 čísel, bude vycházet "Cesty psychotroniky". Oba budou vycházet v papírové podobě, určené pro členy klubů i pro veřejnost. Společný časopis Záře a FFC "Delta", je v krizi. Byl projednán návrh FFC vydávat nový odborný záhadologický časopis. Podle názoru KPUFO i Záře vznik nového časopisu nevyřeší současné problémy se stávajícím časopisem, který z důvodu malého počtu členů obou spolků má cenu vydávat jen v internetové podobě.

6. Internet - Spolupráce KPUFO a Záře bude pokračovat na serveru UFO.CZ, které je nezávislé a  otevřené všem směrům, klubům i badatelům. Obrací se tímto na ostatní záhadologické servery, kluby i jednotlivce s nabídkou na uvedení odkazů na ně formou bannerů o velikosti 150x150 nebo 468 x 60. Za to očekáváme reciproční přístup. 

7. Akce - Veřejné akce v Morkovicích, Libicích, Sfinga, apod., budou podporovány, neboť přináší možnost seznámení s kolegy a novými badateli. Přesto se musí do budoucnosti dbát na udržení racionálního přístupu. Vlastní akce - setkání klubů v Rabštejně nad Střelou na jaře 2003 bylo první poradou několika klubů v ČR. Podobná setkání by se měla konat minimálně každý rok. Užitečné jsou i akce, při kterých spolupracují a setkávají se členové různých klubů, jako např. akce KPUFO a FFC v létě na Obřím hradě. Další setkání vedení klubů, spojené s badatelskými zprávami, navrhujeme uspořádat na jaře (březen - duben) 2004.

8. Zahraničí - Byl projednán stav spolupráce se zahraničními kluby i jednotlivci na Slovensku, Polsku, Rusku, Pobaltí, západní Evropě a v USA. Budou kontaktovány další kluby a organizace. Je také nutno získat ke spolupráci Čechy v zahraničí v aktivizovat členy KPUFO v těchto zemích.  

9. Zahraniční expedice - Z jednání vyplynul návrh uspořádat v létě 2004 společnou expedici do rakouského Untersbergu, Salzburgu, Halstadtu a Itálie (údolí Val Camonica). 

10. Ostatní vztahy - KPUFO a Záře je otevřeno spolupráci se sci-fi kluby, místními vlastivědnými spolky, a dalšími organizacemi.

Začaly společné konzultace nad vydáváním společného zpravodaje všech badatelských klubů.

2. listopadu 2003 se uskutečnila již tradiční akce na Popravčí louce (KPU Cheb), spojená s průzkumem a pátráním po dalších anomálních jevech a svědcích v této oblasti.

Byly navázány kontakty s polským Centrem pro výzkum UFO a anomálních jevů (CBUFOiZA). Dochází k výměně zkušeností a obě organizace se zapojily do programu zkoumání pravých agrosymbolů. (ZPA).

 První výměna zkušeností a informací proběhla s lotyšským UFO centrem.

 Průzkum prehistorických rytin v italském údolí Val Camonica se uskuteční příští rok. Máte-li zájem se zúčastnit, napište nám.

 Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

Máte-li ve své knihovně knihu Julese Verna „Patnáctiletý kapitán“, vydání s ilustracemi, vyhledejte kapitolu o uhoření náčelníka z Kazondé a zašlete nám ji – pro potřeby stránek o SHC.

 

Vyhledávejte články podepsaném Ing. Věnceslavem Patrovským a jeho pseudonymy (Ing. V. Bárta, Ing. W.M., VP), a zasílejte nám je.

Vyzýváme všechny elektrotechniky, kutily, aby se přihlásili. V knihách V. Patrovského jsou návody na zhotovení různých přístrojů. Chtěli bychom, abyste prověřili funkčnost a možnosti dalšího zdokonalení, popř. i výroby pro klubové účely.