č.4/2003

 

Vážení přátelé, kolegové,

po slunečném létě, plném cest a zajímavých setkání, začíná doba úvah a zpracování nashromážděného materiálu. Průběžně se nám dařilo, i díky Vaší pomoci, zachycovat informace o kruzích a obrazcích v obilí, i provádět jejich průzkum. Průběžně se aktualizovaly naše internetové stránky, věnované tomuto i dalším problémům, i stránky poboček KPUFO.

Domníváme se, že doba nazrála k tomu, aby se aktivity zaměřené na zkoumání anomálních jevů více propojily jak po stránce obsahové, tak i organizační. Také víme, že je nutné pohlédnout za hranice našich zkušeností a více komunikovat se zahraničními badateli.

Také chceme, aby výsledky naší činnosti byly více hmatatelné, přinášely více zpracovaných údajů a konkrétních závěrů.

Naše snahy jsou vedeny promyšlenou koncepcí, ale i mezi badateli stále převládá představa, že jde spíše o zábavnou oblast, pouze na vyplnění volného času, bez jakýchkoli závazků. Je pro nás důležité, aby náš klub sílil, neboť je schopný pouze schopnostmi každého jednotlivého člena. Jediný krok, který udělá každý člen pro společnou věc za situace, kdy jej zatěžuje práce, rodina a další povinnosti, je pro nás důležitá.        

Proto stále navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte veřejnost o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získat nové členy. Neopomeňte zdůraznit badatelský charakter našeho klubu. Připomeňme, že členové dostávají nejen časopis ZAZ, ale mají přístup i na interní stránky KPUFO, přednostně se jim vyřizují žádosti o materiály z archivu – písemné i videopořady.

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů.

Vyřešte si své členské povinnosti - úhradu čl. příspěvku (300 Kč/rok), průkaz (zašlete  foto, pokud stále nemáte). Znáte své členské číslo? Bez něj se nedostanete do interních stránek KPUFO! 

Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5.

Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

Na dobu konání mělnického vinobraní 20. září 2003 jsme ostatním spolkům navrhli společné setkání výborů k poradě a prohloubení spolupráce. Bohužel, žádný spolek tuto výzvu nepřijal (z různých důvodů).

Další možný termín setkání a porady nad otázkami stavu a vývoje badatelského hnutí navrhujeme uspořádat v listopadu.  

 26. července 2003 se konalo setkání kolegů z KPU Plzeň na keltském hradišti Plzeň-Hradiště, 9. srpna 2003 setkání KPU Domažlice.

2. srpna 2003 uspořádal společně Fantastic Fact Club a KPU Prachatice společné setkání badatelů na Obřím hradě.

V říjnu 2003 se má uskutečnit víkendové setkání – konference o anomálních jevech v Libicích u Havlíčkova Brodu.

2. listopadu 2003 se uskuteční další tradiční akce na Popravčí louce (KPU Cheb).

ČePeS pořádá léčitelské a proutkařské akce (Esoterní léčitelský kurs aj.) ve dnech 5. listopadu 2003 a 3. prosince 2003 v Praze 1, Novotného lávce 5. Přihlášky na této adrese. 13. prosince 2003 pořádá předvánoční setkání členů a přátel od 9 – 16 hodin, na stejné adrese.

Středisko ekologie – bioinformatiky  a informační terapie (SEBIT) pořádá v Brně přednášky: 11.11.2003 – M. Pavlíčková – Léčba duše i těla * 9.12.2003 – A. Pleskač: Vánoční čas a bylinky. Každé čtvrté úterý v měsíci probíhají semináře A. Pleskače o fytoterapii. 8.- 9.11.2003 – kurs Marie Machkové – Psychografická kresba. Všechny akce na adrese Aura, Štefánikova 35. Informace: M. Pavlíčková, Ant. Staška 21, 613 00 Brno, tel.: 545577736, mobil 608/434567, e-mail: sebit@atlas.cz

Nepodařilo se dosud zorganizovat průzkum prehistorických rytin v italském údolí Val Camonica. Plán na tuto výpravu stále trvá. Máte-li zájem se zúčastnit, napište nám.

 Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

 K třetímu výročí úmrtí Ing. V. Patrovského 12.října 2003 vznikly nové internetové stránky „Věnceslav Patrovský – člověk a badatel“.

Jsou průřezem jeho životem i tvorbou, obsahuje řadu vydaných, ale hlavně dosud nepublikovaných článků o anomálních jevech. (http://www.kpufo.cz/oblasti/oso/patrov/index.htm) Prohlédněte své archivy a pokud najdete článek tohoto badatele, zašlete nám ho. Připomínáme, že články podepisoval pseudonymy Ing. V. Bárta, Ing. W.M., VP. Najdete-li takové články ze starých časopisů, zašlete nám je. Děkujeme.