č.5/2002

Vážení přátelé, kolegové,

již dvakrát jsme Vás informovali o našem návrhu vzájemné komunikace a pravidel spolupráce mezi záhadologickými spolky, který měl za cíl zesouladit působení badatelů.

Návrh se u některých osob a spolků nesetkal s kladným ohlasem. Domnívali jsme se, že výhrady pramení z nepochopení zásad a trpělivě jsme naši představu vysvětlovali. (S veškerou korespondencí k tomuto problému se členové KPU mohou seznámit na interních stránkách KPU – KPUFO*2000). Po uplynutí více jak 3 měsíců od podání návrhu jsme navrhli uspořádat setkání zástupců klubů a zásady projednat. Zatímco někteří badatelé pochopili smysl i výhody systémové spolupráce a zavázali se je plnit bez jakýchkoli dalších podmínek a jednání, návrh i setkání v Mělníku však spíše odkryl rozpory, které, jak se zdálo, již dávno pominuly.

KPU přistupoval v navrhovaných zásadách ke každému jako k rovnoprávnému partnerovi. Byli jsme odhodláni pro přijetí zásad projevit maximální vstřícnost. Zvítězily však úzce provinční zájmy, byly odhaleny snahy představovat si spolupráci jako jednosměrnou silnici, bránící se jakýmkoli závazkům z vlastní strany. Objevilo se však i nízké podezírání a podsouvání nám nečestných úmyslů. 

Navrhované zásady měly smysl při účasti všech dosud fungujících spolků – zajistit systémovou spolupráci, stanovit pravidla pro poctivé a otevřené partnerství. Přímo v praxi se ukázalo, že některým badatelům to není po chuti.

KPU se zařídí podle tohoto zjištění – začíná nová etapa budování našeho spolku. Nikoho ke spolupráci nutit nebudeme. Ale budeme i nadále bránit práci členů, kteří KPU podporovali a chránili vysoko nad rámec své příslušnosti k tomuto klubu. 


Pro členy KPUFO zavádíme novou službu - po určitou omezenou dobu budou na interním serveru KPUFO 2000 k dispozici aktuální čísla některých badatelských a záhadologických časopisů. Tuto službu už jsme zkušebně zahájili. Časopisy budou k prohlédnutí i ke stažení v programu DjVu Solo, který umožňuje zálohovat celé vydání časopisu v přijatelné velikosti a přitom ve velké kvalitě. Program DjVu je rovněž volně k dispozici členům KPUFO na interním serveru.

Interní stránky byly přebudovány a jsou nepřetržitě doplňovány. Od června 2002 jsou přístupné na heslo, o které se přihlaste individuálně na e-mail: kpufo@atlas.cz.

Uvedli jsme nové tématicky zaměřené stránky: *Stránky o fotografiích s podivnými mlhavými útvary - http://sweb.cz/foto.o/ - společný projekt s Badatelským centrem Statenice. Stránky mají ukázat přehled různých snímků, a budeme společně s Vámi i odborníky pátrat po příčině. *Stránky o podivných vynálezech, které předstihly svou dobu - http://sweb.cz/pod.vynalez/ - s přehledem zpráv o androidech a automatech ve středověku i starověku, spolu s novými vynálezy dnes. Záměr je v budoucnu soustředit se na vynálezy v ČR.

Vyzýváme zvláště technicky zaměřené členy: pomozte, poraďte a zapojte se do tvorby těchto stránek, uvítáme Vaše doplnění, náměty a připomínky. Vy, kteří nemáte vstup na internet a rádi byste se do tvorby zapojili, napište, zašleme vám je vytištěné. 

 Stránky „Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy“, jsou již v omezeném provozu. Album obrazců v ČR bude přístupný pouze pro členy KPU. Neustále se doplňují stránky „Albumu megalitů“ a „Projektu únosy“. Pomozte se zpracováním stránek: Neznámé a bájné krajiny (Atlantida apod.), Templáři, Tajemná zmizení, SHC, Záhady Egypta, Maltské koleje.    

Trvalým úkolem pro každého člena je doplnění a aktualizace stránek KPU každého okresu o zajímavé materiály, fotografie z výletů a průzkumů.  

Zájemcům o CD k 11. výročí vzniku naší organizace oznamujeme, že obsahuje stránky www.kpufo.cz, všech oblastí, včetně albumu megalitů v ČR, obsah interních stránek KPUFO*2000 a stránky všech poboček a tématicky zaměřené stránky KPUFO. Své objednávky zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu KPU. Cena je 100 Kč, obdržíte jej po odeslání objednávky s následujícím číslem ZAZ.

 Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů. 

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Prosíme, oceňte naši práci a snažení KPU – vyřešte své členské povinnosti. Uhraďte členský příspěvek na rok 2003 (300 Kč, včetně časopisu ZAZ). Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5.

Rozšiřujte povědomost o našem klubu ve svém okolí a získejte další členy. Nejde nám jen o příjmy z jejich členských příspěvků, víte, že členství v KPU znamená více než prostou příslušnost k nějakému spolku, že jde i o společnou atmosféru a více než kolegiální vztahy. Jde nám o to, aby naši členové vytvářeli souvislou síť znalých a zkušených badatelů po celé ČR k monitorování událostí i k vlastní výzkumné činnosti. 

        

Na další výzkumné expedici u tichomořského ostrova Nan Madol pobýval Ivan Mackerle. Těšíme se na řadu dalších vyřešených záhad.

 

Česká psychoenergetická společnost a Svaz pacientů ČR pořádají v prostorách VTS na Novotného lávce v Praze 1 CYKLUS LÉKAŘSKÝCH PŘEDNÁŠEK "Nový pohled na civilizační choroby", každé úterý až do 10. 12. 2002 od 18:00 do 20:00 hod. Přednáší a diskutuje viceprezident Svazu pacientů ČR MUDr. Karel Erben. Vstupné: - Zakoupení jakékoliv publikace ČEPES.

 Česká psychoenergetická společnost pořádá v sobotu 14.12.2002 v galerii Zdeňka Hajného "Cesty ke světlu" (Zakouřilova 955 - Praha 4 - Chodov) předvánoční setkání členů a přátel ČePeS v době od 8 – 13 hod. Vložné: 100,- Kč (včetně vstupného do galerie).

V obci Velký Vřešťov se na místním rybníku objevily 2 kruhy na vodní hladině, které se pomalu posouvaly, trvaly asi hodinu. Dosavadní hypotézy mluví o výměně tepla, vody, proudění vody, kapka oleje, nafty, rojení hmyzu (jepice), ryby se krmily, apod. Pokud má někdo z Vás jiný názor, nebo má-li někdo rybářské apod. zkušenosti, vyjádřete se. Foto a popis je na: http://www.gewo.cz/~zablesk.

 Sháníme knihu znalce spiritismu I. Etricha (1879 - 1967) Vyznání a duchovní odkaz. Vl. nákl. Salcburk, 1965. Kdo by o ní cokoli věděl, napište. 

Sháníme informace ohledně nalezení alchymistické dílny někdy v 60.letech při opravách jednoho z paláců u Pražského hradu. Údajně při opravě zdi přiléhající ke kopci co stojí hrad došlo k probourání zdi a objevila se zachovalá alchymistická dílna (jedna varianta tvrdí, že jen snad černá kuchyně), včetně obsahu křivulí apod. Měl snad na tom cosi dělat některý z chemických ústavů Akademie, kompletně to prý bylo přestěhováno (jedna verze tvrdí, že dokonce do Ruska). Zmínka snad byla v tisku, v literatuře o nalezené alchymistické dílně bez jakýchkoli podrobností a snad i Nesvadba to použil v jedné fantastické povídce (je to ta o člověku, který vždy po čase se vrací do Prahy, kde má tajnou alchymistickou dílnu a v ní si vyrobí elixír, aby opět nabyl mladí a mohl dále žít). Pokud by někdo cokoli věděl, ozvěte se.

Vyšlo další číslo časopisu KPU - ZAZ č. 4/2002. Pokud vám některá čísla nebo ročníky chybí, napište si o ně.

Z obsahu: FILOZOFICKÉ OTÁZKY.  Šafařík, L.: Některé poznámky ke stavu záhadologické scény v ČR. (Je hnutí v krizi?) Šiman, P.: Malá úvaha o skepticismu. HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ: Neuvěřitelné příběhy: Návrat z dovolené * Neusínejte! (Případy s podivnými okolnostmi.) Čermák, L.: Dračí žíly ley-lines obrazců. –al-: Kde se vzala linie F.L. Věka? (Mezi Dobruškou a Opočnem se letos objevila zvláštní linie.) Soror, F.F.L.: Česko-moravská pověst o Stříbrné knize. (Je tajemná kniha v Brně?)  MATERIÁLY Z ARCHIVU: -rv-: Putující hory? (Jsou pověsti o kráčejících horách reálné?) AKTUÁLNÍ PŘÍPADY: Marek P.: Duch v paneláku – Kdo navštěvoval rodinu v Chabrech? (Nové případy záhadných úkazů v našich domech). OTAZNÍKY  MINULOSTI: Kol. aut.: Klíč k záhadnému zmizení Atlantidy. (Jak to bylo s dopadem planetoidu). Strašení bílé paní v Bílovci. (Z internetových stránek KPU Nový Jičín). NOVÉ KNIHY – NÁZORY: Kult, J.: Realita únosů v Čechách. (O nové knize K. Rašína). -sl-: Jak to bylo s filadelfským experimentem? (Výsledky pátrání českého badatele). OTÁZKY VĚDY: Koprnický, J.: Volná energie – téma dneška. Beneš, E.: Boeing a antigravitace. (Informace o tzv. Podkletnovově efektu). LIDSKÉ ZDRAVÍ: Nosreti, D.: Desatero bioenergetické ochrany. Nekola, O.: Zesilovač mimosmyslového přenosu myšlenek. Z DRUHÉHO BŘEHU: Šiman, P.: Věda kontra alternativní medicína (3) Boj proti pavědě, Závěr. -vm-: Homeopaté vyhráli soud, Cihla, V.: Pár slov  (možná už causa „Grygar“). AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY:  Tomáš: Existuje posedlost? -ivhv-: Psychotronik Brázda a jeho předpovědi v loňské Sauně. ZE SVĚTA MÉDIÍ: přehled zajímavých materiálů o anomálních jevech a komentáře k nim: Internet: Studio esoterních věd * Sedm znaků šarlatánské vědy * ČTK: Obří hmyz ohrožuje vesničany * Obluda z čínského jezera * ČTV: Marko Pogačnik * a další

Vyšla nová kniha O. Válka : Psychotronika - základní teoretická koncepce. Informace a objednávky na adrese www.ben.cz - Z obsahu: Obecná situace v psychotronice - Vznik psychotroniky - Místo a úloha psychotroniky v systému vědy - Psychotronika ve vědeckém poznání - Strukturální základna psychotroniky - Širší pojetí lidské psychiky - Vymezení předmětu poznání psychotroniky v souvislostech psychologie a fyziky - Existenční vědomí - Psychotronický výzkum - Experimentální zařízení pro psychotronický výzkum - Terminologický slovníček, brož., 135 str., 199 Kč.