č.4/2002

Vážení přátelé, kolegové,

 v průběhu června t.r. jsme se obrátili na ostatní záhadologické spolky s návrhem zakotvení určitých zásad spolupráce a vzájemné komunikace, které by měly za cíl zesouladit působení celostátních i regionálních spolků.

Návrh se u členů KPU setkal vcelku s pochopením a souhlasem. Dne 21. září 2002 se v Mělníku k návrhům uskutečnila porada zástupců klubů Záblesk, Záře, Fantastic Fact Clubu a KPUFO, (zástupci BCS, Luny a Gnom se omluvili). O návrzích a jejich uvedení do praxe se bude i nadále jednat.


Připravujeme úpravu klubových stránek http://www.kpufo.cz na informační portál, každodenně plný nových informací a aktualit, článků a zpráv. Bude na něm i burza knih, diskuse. Interní stránky jsou nepřetržitě doplňovány. Od června 2002 jsou přístupné na heslo, o které se přihlaste individuálně na e-mail: kpufo@atlas.cz.

 Uvedení stránek „Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy“, se protáhlo z hlediska množství zpracovávaných materiálů. Jejich součástí bude i album piktogramů v ČR i některých agrosymbolů v zahraničí. Co se týká agrosymbolů v ČR, vstup do podrobností o každém případu bude pouze pro členy KPU.  

Své stránky mají nyní členové KPU každého okresu. Jsou různé, podle zaměření jednotlivých skupin a členů, odlišně strukturované, s různými přehledy záhad, zajímavých míst a řešenými otázkami. Děkujeme všem, kdo nám při jejich vytváření pomáhal. Je na každém členu, aby pomohl s jejich doplněním o zajímavé materiály, fotografie a průběžnou aktualizaci.

Zájemcům o CD k 10. výročí vzniku naší organizace nemusíme připomínat, že vzhledem k úpravám a doplnění našich stránek, vzniku nových poboček, jde nyní již spíše o CD k 11. výročí vzniku KPU, které jsme v květnu právě oslavili. Své objednávky zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu KPU. Cena je 100 Kč, obdržíte jej po odeslání objednávky s následujícím číslem ZAZ.

Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů. 

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Vzhledem ke zdražení poštovného od 1.9.2002 prosíme, ve vlastním zájmu se snažte o připojení na internet, zejména založení e-mailové schránky. S nimi budete okamžitě vtaženi do aktuálního dění v klubu i v celém záhadologickém hnutí. To ovšem neznamená, že ti, pro které je tento požadavek zatím nedostupný, budou z dění vyřazeni. Šetřete však naše zdroje a pokud to je možné, kontakt s námi udržujte těmi nejlevnějšími cestami.  

Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5.

Prosíme, oceňte naši práci a snažení KPU – vyřešte své členské povinnosti. Můžete již také uhradit členský příspěvek na rok 2003 (300 Kč, včetně časopisu ZAZ). 

Rozšiřujte také povědomost o našem klubu ve svém okolí a získejte další členy. Nejde nám jen o příjmy z jejich členských příspěvků, víte, že členství v KPU znamená více než prostou příslušnost k nějakému spolku, že jde i o společnou atmosféru a více než kolegiální vztahy. Jde nám o to, aby naši členové vytvářeli souvislou síť znalých a zkušených badatelů po celé ČR k monitorování událostí i k vlastní výzkumné činnosti.  

Vy, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, deklarujte svůj vztah k nám vstupem do KPU. Jsme seriózní badatelská organizace, která se nikdy svému poslání ani pověsti nezpronevěřila. Členství u nás je výzvou i závazkem, který ocení všichni. Těšíme se na spolupráci.

   

     Skupiny členů KPU uskutečnily o prázdninách výpravy za megalitickými památkami Irska a Portugalska.

 V srpnu 2002 se uskutečnila výprava moravských členů KPU do Sovích hor (Polsko) na místa uváděná jako lokality tajného nacistického výzkumu (atom. bomby, létajících strojů, apod.).

 

Fantastic Fact Club pořádá v říjnu na československé pohraniční pevnosti. 19. října 2002 to bude výlet po stavbách barokního stavitele J. Blažeje Santiniho – Aichla.

 Česká psychoenergetická společnost (ČePeS) pořádá léčitelské semináře s Ing. Vl. Bažantem 2. října 2002 a dále seminář s ing. K. Dvořáčkem o energetických polích Země dne 16. října 2002. Semináře se konají v budově České vědeckotechnické společnosti v Praze, Novotného lávka 5, v místnosti 401 nebo 501 od 17 – 19. hod.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

Hledáme v Rakousku muže, který se zabývá problematikou tzv. „božích hrobů“. Pokud máte kontakty na tamní badatele nebo někoho, kdo by mohl pomoci, napište.

 6.- 7.4.2002 se v jižním Německu a Rakousku objevily na obloze zvláštní ohnivé koule. Události se dostalo široké publicity, ale vysvětlení dosud chybí. Má někdo zdroje původních výpovědí svědků?  

Došla nabídka po zájemce o Egely Wheel: mohu poskytnout návod na výrobu vlastního přístroje. Nemá sice elektronickou kontrolu otáček, ale zato stojí pár haléřů a trochu práce (kousek kladívkové čtvrtky a modelářský špendlík). A funguje úplně stejně. Ve srovnání se dvěma nebo i více tisícovkami za původní přístroj to zní docela zajímavě.

Kolegové z okresu Chrudim:

Prozkoumejte skalisko - Lakomcův kámen u obce Bílý kůň, stopu Panny Marie v kameni u Cekova. Vyfotografujte také balvan s důlkem do tvaru bosé nohy u Honešic. U Nových Hradů je na samotě v poli kamenný sloup, podejte zprávu o jeho stavu. U obce Podhradí je Dívčí kámen - skála s rýhou v podobě podkovy. Poznatky z návštěv a fotografie nám zašlete. Děkujeme.

Kolegové z okresu Mladá Boleslav:

Prozkoumejte u Žerčice mohylu, na vrcholu prý byl menhir. Z Bělé pod Bezdězem, z domu čp. 27 prý vede chodba na Bezděz, která dosahuje délky až 8 km. Její hrubý směr naznačuje řada kapliček na povrchu. Je tomu tak? Pátrejte o této cestě a zakreslete cestu na podrobnou mapu.

Prozkoumejte tajemné rondely, pokud existují a je co fotit, např. u Markvartic, Krpy. Navštivte také Pískovou Lhotu, kde je čtyřúhelníkovité opevnění, tzv. Žižkovy valy, ovšem je možné, že jde o  keltské posvátné místo z doby bronzové!

Navštivte a vyfotografujte u Valečova, poblíž trosek hradu Čertovu šlápotu.

Soustřeďujeme informace o životě a smrti Kašpara Hausera, který se objevil v Německu v 19. století a vymykal se svým chováním i myšlením běžnému standartu. Pokud můžete doporučit literaturu (kromě J. Bergiera: Mimozemšťané v dějinách), budeme vděčni.

Další číslo časopisu KPU - ZAZ č. 3/2002 byste měli obdržet s tímto bulletinem. Pokud tomu tak není, nemáte jej předplacen. Pokud vám některá čísla nebo ročníky chybí, napište si o něj na naši adresu.

Z obsahu: Časopis má pravidelné rubriky, první jsou FILOZOFICKÉ OTÁZKY: Honzák, T.: Carl Gustav Jung a duše člověka. Základní seznámení s dílem tohoto vědce. Rubrika HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ přináší případy, nad kterými se jistě budou zamýšlet další badatelé: Čermák, L.: Ley lines a ley-lines obrazce. Český badatel a jeho přínos k problému. Kol. aut. KPU: Poselství z Crabwoodu? Technologie vytváření agrosymbolů vstoupila do nové etapy.  Pokus o povídku a řešení poselství. -vc-: Případ UFO nad Rakouskem a Německem 6. – 7.4.2002. Pomozte s pátráním! Vlasák, J.: Co víme o technice „tumo“? MATERIÁLY Z ARCHIVU Klubu psychotroniky a UFO čerpají ze starých časopisů a knih. Patrovský, V.: Odhalíme tajemství vltavínů? Rubrika AKTUÁLNÍ PŘÍPADY ukazuje, čím se badatelé právě zabývají: Helšus, J.: Ukázal se v Čechách před povodněmi „boží prst“? Záhadný meteorologický úkaz nad jednou lounskou obcí. Z internetových stránek KPU Louny. OTAZNÍKY  MINULOSTI se zabývají dávnými záhadami. Kol. aut.: Mariánská zjevení.  Případy a průřez záhadou.

NOVÉ KNIHY – NÁZORY: -mr-: Zkušenosti exorcisty. Výpisky pro poučení i studium.  OTÁZKY VĚDY:   Beneš, E.: Měl Sitchin pravdu o příčině potopy světa?  LIDSKÉ ZDRAVÍ:-ivhv-: Spotřební esoterika. Postřehy z letošního plzeňského Festivalu esoteriky.  

V rubrice Z DRUHÉHO BŘEHU se věnujeme činností odpůrců našeho hnutí: Šiman, P.: Věda kontra alternativní medicína (2) Argumentace proti homeopatii.  AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY:  Tůma, M.: K výročí 11. září 2001.

Rubrika ZE SVĚTA MÉDIÍ reaguje na články, TV pořady, přináší přehled zajímavých materiálů o anomálních jevech a komentáře k nim: Internet : nová pohádka o Anastázii * ČTK : Sloužila čínská pyramida pro lety návštěvníků z kosmu? * Máme Gilgamešovo město i hrob, tvrdí vědci * Klonování a Raeliánci.