č.3/2002

Vážení přátelé, kolegové,

 

V průběhu června a července 2002 se vedení Klubu psychotroniky a UFO obrátilo na ostatní badatelské spolky s návrhem pravidel pro vzájemnou spolupráci a koordinaci činnosti, jak v oblasti obsahové, tak i teritoriální.

Vedení KPU vychází z domnění, že nastala situace pro to, aby vznikla spolupráce mezi spolky, zabývající se anomálními jevy. Tato spolupráce by neměla být jen v rovině proklamací, ale jde o prohloubení toho, co dnes existuje díky přátelským vztahům mezi jednotlivými vedoucími našich spolků.

Spolupráce, která dosud funguje díky přátelství jednotlivců, by se měla rozvíjet a prohlubovat, ale hlavně by se jí měla dát jasná pravidla a spolehlivé mechanismy pro všechny.

Jde o zakotvení toho, co zde již existuje, co se již osvědčilo, při nastolení normálních vztahů bez řevnivosti, při zachování svébytnosti, zvláštností i odlišných přístupů jednotlivých spolků.

Nemělo by jít o žádná složitá právní ujednání, ale jednoduchá pravidla a zásady komunikace a spolupráce.

 Navrhované zásady:

 Součástí dohody by bylo vymezení obsahové i teritoriální působnosti každého spolku.


V souladu se Stanovami KPU byla 1.7.2002 jmenována JUDr. Jitka Lenková, čestnou členkou Klubu psychotroniky a UFO. Blahopřejeme.


Připravujeme úpravu klubových stránek http://www.kpufo.cz na informační portál, každodenně plný nových informací a aktualit, článků a zpráv. Interní stránky jsou nepřetržitě doplňovány. Od června 2002 jsou přístupné na heslo, o které se přihlaste individuálně na e-mail: kpufo@atlas.cz.

 Připravujeme na srpen 2002 uvedení stránek „Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy“, jejíž součástí bude i album piktogramů v ČR i některých agrosymbolů v zahraničí. 

Za poslední měsíce na internetu vznikly nové stránky členů z KPU Trutnov, Uherské Hradiště, Znojmo, Kolín, Svitavy, Opava, Vsetín, Most a Mělník. Náš cíl - aby své stránky měli členové KPU každého okresu - je již téměř naplněn. Kluby a kroužky členů KPU mají své, odlišně laděné i strukturované stránky, s různými přehledy záhad, zajímavých míst a řešenými otázkami z těchto okresů. Děkujeme všem, kdo nám při tom pomáhali a pomáhají.

 Zájemcům o CD k 10. výročí vzniku naší organizace nemusíme připomínat, že vzhledem k úpravám a doplnění našich stránek, vzniku nových poboček, že nyní jde již spíše o CD k 11. výročí vzniku KPU, které jsme v květnu právě oslavili. Své objednávky zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu KPU. Cena je 100 Kč, obdržíte jej po odeslání objednávky s následujícím číslem ZAZ.

Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Pokud ještě někdo z Vás nemá splněny podmínky členství, prosíme, oceňte naši práci a snažení KPU, a urychleně uhraďte členský příspěvek na rok 2002 (300 Kč, včetně časopisu ZAZ).

Od poloviny roku se opět zvyšují náklady na poštovné, pokud můžete pomoci, pak přebytečnými kancelářskými potřebami, hlavně obálkami A5, apod. Děkujeme všem za pomoc, kterou nám poskytujete. Prosíme, v korespondenci pro kontrolu uvádějte své datum narození, a pokud neznáte své členské číslo, napište si o něj. Zašlete své foto na průkaz, pokud jej dosud nemáte.

Vy, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, deklarujte svůj vztah k nám vstupem do KPU. Jsme seriózní badatelská organizace, která se nikdy svému poslání ani pověsti nezpronevěřila. Členství u nás je výzvou i závazkem, který ocení všichni. Těšíme se na spolupráci.

  Skupiny členů KPU uskutečnily v květnu a červnu 2002 výpravy za megalitickými památkami Švédska a Malty. Další výprava na Maltu se uskuteční v nejbližší době.

Fantastic Fact Club pořádá v září 2002 výlet k alpským pevnostem, v říjnu na československé pohraniční pevnosti. 19. října 2002 to bude výlet po stavbách barokního stavitele J. Blažeje Santiniho – Aichla.

Česká psychoenergetická společnost ČePeS pořádá léčitelské semináře s Ing: Vl. Bažantem 4. září, 2. října 2002 a dále semináře s ing. K. Dvořáčkem o energetických polích Země dne 11. září a 16. října 2002. Semináře se konají v budově České vědeckotechnické společnosti v Praze, Novotného lávka 5, v místnosti 401 nebo 501 od 17 – 19. hod.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

Kolegové z okr. Pelhřimov: prozkoumejte lokality - Černovice na vrchu Svidník (740 m) kámen s otiskem kopyta, Červená Řečice mezi obcí a Rovné - kříž na kameni, Čejov skála s otiskem Čertova kopyta, kolem kameny, Humpolec: skály - Čertova skála a Andělka s otiskem kopyta, Lhotice - žulová skála s prohlubní - Čertovo kopyto, Pavlov - v lese Stráň je čtvercový kámen, v okolí země duní (chodby?), Počátky - Balkovo peklo - skála s otisky, na vrchu Lísku: kdysi prý pohanské obětiště - balvan 6*8 m, studánka Velká Chýška zázračná studánky.

- zašlete fotografie těchto lokalit.  

Kolegové z okr. Třebíč:

Prosíme, zašlete kvalitní obrázek Mariazelského obrazu z roku 1765 na stránky KPU. Je na něm znázorněna stará Třebíč.

Prozkoumejte lokalitu - Opatský Mlýn - u rybníka Opatůvky je obrovský balvan ve tvaru mísy, který má ve svém středu kulatý otvor. Balvan je podepřen třemi kamennými klíny. 150 m od něj je obrovský balvan, do něhož je vytesán asi 2 m velký kruh do hloubky 20 cm. Ve středu tohoto kruhu je menší kruh o průměru 25 cm, který je hluboký dalších 35 cm. Na kameni jsou vytesány jakési čáry vedoucí tímto kruhem, která vypadají jako sluneční hodiny nebo ukazatelé světových stran. Vše je provedeno čistou kamenickou technologií. K čemu tyto a další kameny sloužily, není známo. Zašlete nákresy a foto.

Kolegové z okr. Písek:

prozkoumejte lokalitu Boudy - kamenné řady na vrcholu Malého Kosatína (zřejmě přirozeného původu) a viklan na již. hřbetu s několika prohlubeninami. Děkujeme za Vaši pomoc.

 Hledáme pacienty léčitele Vaňáka. Máte-li s ním jakékoli zkušenosti, napište o způsobu léčby i výsledcích! Děkujeme.

 Máte-li poznatky o léčebných přípravcích p. Havelky, zkušenosti s nimi, napište nám.

Další číslo časopisu KPU - ZAZ č. 3/2002 byste měli obdržet s tímto bulletinem. Pokud tomu tak není, nemáte jej předplacen. Pokud vám některá čísla nebo ročníky chybí, napište si o něj na naši adresu.

Z obsahu: Soror, F.F.L: „Trefa do černého. Gnostické voudoo, Ordo Templi Orientis Antiqua a Chrám Sedmi Paprsků.“ (ze zákulisí magických řádů). Po původu jedné zmínky v časopisu FF: Beneš, E.: „Jak je to s tunelem času ve Šternberku?“, „Únos do UFO?“ -kj-: „Najdeme posvátného skarabea?“ -ls-: „Pátrání po bolidu.“ Pozoruhodný článek o pokusech se zneviditelněním letadel „Neviditelný let“, dále „Co zahubilo Sodomu?“ Byla to vulkanická činnost ? Mirka R. píše o zvláštní události: „Dobrovodská kaplička a záhada děkana Kitzhoffera.“ O záhadném úmrtí hraběnky a podivném úkazu:  „Co se událo v šenovském kostele?“ Matouš, V. a kol.: „Jaká byla Ignatěnkova „Škola života?“ Jak je to s tituly a oceněními pana „akademika“? Laurenc, S.: „Píše Sitchin nesmysly?“ Nad knihou „Trialog o životě ve vesmíru“. -sl-: „Co se stalo s učením o „ley-lines“? Přehled vývoje názorů o podivných liniích. „Causa: léčitel Karel Vaňák.“ (dopis jednoho pacienta). Šiman, P.: „Věda kontra alternativní medicína.“ (1) Boj proti „pavědě“. Šafařík, L. – Petráň, T.: „Malé zamyšlení nad dvěma akcemi“ – setkání záhadologů a scifistů.  Šafařík, L.: „Postřehy z jednání a diskuse ČePeS.“ Rektoris, J.: „UFO“ – „UFO a lidé“.  

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – zprávy agenturní sítě KPU, Regenerace o očkování, „Nový objev kontaktéra I.A. Bendy – Jan Hus nebyl upálen!“, „Půlnoční bouře“, firma Astroreality, informace o Mezinárodní komisi svědomí, a další.