č.2/2002

Vážení přátelé, kolegové,

 Na nových klubových stránkách http://www.kpufo.cz  přibyla návštěvní kniha, diskuse a stránky s novinkami, kde informujeme o klubovém dění. Interní stránky jsou nepřetržitě přístupné na heslo, jehož součástí bude členské číslo KPU. O přístupové heslo se přihlaste individuálně na e-mail: kpufo@atlas.cz.

V březnu 2002 byl uveden na našich stránkách do provozu Album megalitických památek a dalších příbuzných a zajímavých lokalit. Obsahuje kromě rozdělení a klasifikace těchto památek i popis 150 míst s menhiry, dolmeny, kamennými řadami apod., ale i s přírodními výtvory a spornými případy. 

Za poslední 2 měsíce se na internetu prezentovaly nové stránky členů z KPU Jablonec nad Nisou, KPU Prostějov, KPU Tachov, KPU Děčín, KPU Liberec, KPU Vyškov, KPU Olomouc, KPU Kroměříž, KPU Zlín. Naším cílem je, aby své stránky měli členové KPU každého okresu, aby na nich byl přehled záhad, zajímavých míst a řešené otázky z těchto okresů. K naplnění tohoto cíle zbývá už jen několik málo okresů. Děkujeme všem, kdo nám při tom pomáhá.

Ihned poté začneme uvádět do provozu stránky zahraničních členů KPU (SRN, Rakouska, Itálie, JAR, Indie, USA, Kanady a Francie).

 Vedle stránek o únosech do UFO, nad kterými spolupracujeme s projektem Záře, připravujeme stránky o podivných vynálezech a středověkých mechanismech a objevech, které předběhly svou dobu. Inovovali jsme také stránky o maltských kolejích. Z diskusí s přáteli vyplynul nápad vytvořit stránky s animacemi o hypotézách utváření Sluneční soustavy (podle hypotéz Z. Sitchina, I. Velikovského aj.) Hledáme někoho, kdo by se úkolu vytvořit animace ujal.  

 Zájemci o CD k 10. výročí vzniku naší organizace, své objednávky zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu KPU. Cena je 100 Kč, obdržíte jej po odeslání objednávky s následujícím číslem ZAZ.

Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. 

Děkujeme všem za zasílání výstřižků z tisku, za cenné informace a materiální pomoc. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

Pokud ještě někdo z Vás nemá splněny podmínky členství, prosíme, oceňte naši práci a snažení KPU, a urychleně uhraďte členský příspěvek na rok 2002 (300 Kč, včetně časopisu ZAZ), pomozte přebytečnými kancelářskými potřebami, hlavně obálkami A5, apod. Prosíme, v korespondenci pro kontrolu uvádějte své datum narození, a pokud neznáte své členské číslo, napište si o něj. Zašlete své foto na průkaz, pokud jej dosud nemáte.  

Vy, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, deklarujte svůj vztah k nám vstupem do KPU. Jsme seriózní badatelská organizace, která se nikdy svému poslání ani pověsti nezpronevěřila. Členství u nás je výzvou i závazkem, který ocení všichni. Těšíme se na spolupráci.

  Výsledky výpravy na moravsko – slovenské pomezí za kamennými koulemi se odrazily do úprav a doplnění Albumu megalitických památek. Cesta do slovenské Turzovky na místa novodobého mariánského zjevení se uskuteční příště.

 

Navázali jsme spolupráci s Klubem přátel zatuchlého vzduchu, zajímající se o podzemí a vše, co s tím souvisí. 

 Záhadologická konference Sfinga 2002 se koná 25.5.2002 v kulturním domě v Kralupech nad Vltavou.

 Fantastic Fact Club pořádá expedici do údolí Jonastalu, okolí a dalších míst, souvisejících s 2. sv. válkou, podzemní atomová laboratoř, výroba letadel, úložiště Říšské banky, cesta přes Norimberk – se pořádá 8.6.2002.

 Expedice za československými pevnostmi na Šumavě bude dne 14.7.2002.

 Sci-fi klub Avalcon pořádá : Eurocon 2002 – vrcholné setkání příznivců sci-fi se koná v Chotěboři od středy 3. – neděle 7.7.2002.

 Čtenáři Magazínu 2000 mají svoji diskusi na www.spoluzaci.cz , třída 44451, heslo pro vstup 1993.

 Z vydavatelství I. Železného odešli šéfredaktoři časopisů Fantastická fakta a Fantastická fakta plus. FF Plus zanikl. Vydavatelé Skrytých skutečností a WM magazínu se dohodli o sloučení obou časopisů.   

 Dne 11.4.2002 se v Praze konala konference za zákaz manipulace lidské psychiky fyzikálními poli. Z ní vzešla i petice Parlamentu ČR. Organizoval ji pan Mojmír Babáček z Trutnova, autor materiálu „Psychoenergetické ohrožení demokracie“. Viz: http://www.lf2.cuni.cz/listserv/ahoj-l/199902/msg00008.html. Nemáte-li přístup na internet, napište nám.

 V Rakovníku vycházel inzerát, upozorňující na snahu založit zde Klub Keltomanů, který má soustředit lidi pouze starší osmnácti let, tedy způsobilé k právním úkonům. Podle šetření jedna místní podnikatelka se tak snaží zneužít zájmu o tuto problematiku pro svůj byznys.

 V Bílině se v dubnu konalo mezinárodní setkání hledačů pokladů. Náš kolega se účastnil, soutěžil a zdaleka nebyl poslední. Další závody se budou konat v září 2002 v Tachově.    

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

Při četbě Focaultova kyvadla jsem narazil na větu : tajemné zranění krále Amfortase – připomíná zranění po ozáření. Nevíte, o co jde?

 Jsem elektromechanik a zajímám se hodně teoreticky a částečně prakticky o emitování pyramidové energie v rezonančním obvodu pyramidy elektromagnetickou indukcí, tj. přispět k zesílení výkonu soustavy vstupu pyramidové energie na výstupu. Můžete-li jakkoli pomoci, napište. 

Kolegové z okr. Pelhřimov: prozkoumejte lokality - Černovice na vrchu Svidník (740 m) kámen s otiskem kopyta, Červená Řečice mezi obcí a Rovné - kříž na kameni, Čejov skála s otiskem Čertova kopyta, kolem kameny, Humpolec: skály - Čertova skála a Andělka s otiskem kopyta, Lhotice - žulová skála s prohlubní - Čertovo kopyto, Pavlov - v lese Stráň je čtvercový kámen, v okolí země duní (chodby?), Počátky - Balkovo peklo - skála s otisky, na vrchu Lísku: kdysi prý pohanské obětiště - balvan 6*8 m, studánka Velká Chýška zázračná studánky. Zašlete fotografie těchto lokalit.

 Kolegové z okr. Písek:

prozkoumejte lokalitu Boudy - kamenné řady na vrcholu Malého Kosatína (zřejmě přirozeného původu) a viklan na již. hřbetu s několika prohlubeninami 

Kolegové z okr. Třebíč:

Prosíme, zašlete kvalitní obrázek Mariazelského obrazu z roku 1765 na stránky KPU. Je na něm znázorněna stará Třebíč.

Prozkoumejte lokalitu - Opatský Mlýn - u rybníka Opatůvky je obrovský balvan ve tvaru mísy, který má ve svém středu kulatý otvor. Balvan je podepřen třemi kamennými klíny. 150 m od něj je obrovský balvan, do něhož je vytesán asi 2 m velký kruh do hloubky 20 cm. Ve středu tohoto kruhu je menší kruh o průměru 25 cm, který je hluboký dalších 35 cm. Na kameni jsou vytesány jakési čáry vedoucí tímto kruhem, která vypadají jako sluneční hodiny nebo ukazatelé světových stran. Vše je provedeno čistou kamenickou technologií. K čemu tyto a další kameny sloužily, není známo. Zašlete nákresy a foto.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Textové pole: Inzerce

Další číslo časopisu KPU - ZAZ č. 2/2002 byste měli obdržet s tímto bulletinem. Pokud tomu tak není, nemáte jej předplacen. Pokud vám některá čísla nebo ročníky chybí, napište si o něj na naši adresu.

Z obsahu:

Haičman, E.: Je podstata lidské existence duchovní? Pavlík, J.: Možné alternativy budoucnosti lidstva II. Laurenc,S.: Existuje v naší Sluneční soustavě neznámá planeta? Historie hledání neznámé planety, zaniklé a dosud neobjevené planety, dávný vzhled Sluneční soustavy a scénáře jejího utváření. Materiály z archivu KPU: Bude konec světa v roce 2521? Způsobuje neznámá planeta zemětřesení na Zemi? Měla naše planeta druhý Měsíc? (Měsíc, který přistál na Zemi). BCS: Meditace v pyramidě. Otazníky minulosti: Tajemné návštěvy z vesmíru (pády meteoritů v Čechách). Srnská, M.: Jak jsme viděli jednu z nejtajnějších zbraní Třetí říše. Šafařík,L.: Můj názor na léčitelství? Veto Jiřímu Grygarovi. Štěpnička, M.: Genetické inženýrství, aneb Již staří Číňané? Nový, D.: Co znamenají únosy a experimenty prováděné na unesených? A další a další články, reakce na dopisy, materiály v tisku.