č.3/2001

 

 Vážení přátelé, kolegové,  

v květnu 2001 uplynulo 10. let od založení KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO.

 Pro ty z Vás, kteří nemáte vstup na internet a přesto byste se rádi seznámili s materiály Klubu psychotroniky a UFO, všech poboček a také obsahu interního serveru KPU, a to ke dni 30.6.2001, jsme připravili CD-ROM k 10. výročí vzniku naší organizace. Cena tohoto CD bude 100 Kč a bude zasíláno s příštím informačním bulletinem pouze členům KPU. Své objednávky zasílejte písemně nebo e-mailem na naše adresy.

 Turecká ufologická organizace Sirius vystoupila s návrhem, uspořádat každoročně "Světový den UFO" ve výroční den roswellského případu, 2. července, tedy jakýsi "mezinárodní den UFO" a spojení všech ufologických aktivit. V návrhu se počítá i s klidnými demonstracemi, ale zejména jde o mediální kampaň. S návrhem jsme okamžitě seznámili 200 členů KPU, připojených na internetu a požádali jsme je o vyjádření, neboť do 2.7. jsme nemohli počítat se získáním ohlasů Vás všech.  

Po zvážení dosud došlých názorů a všech okolností návrhu, jsme se rozhodli k návrhu nepřistoupit a od akce se tento rok distancovat. Přesto se vyjádřete ke stanovisku.  

Prohlášení Klubu psychotroniky a UFO k vyhlášení "Světového dne UFO"  

Turecká ufologická organizace Sirius vystoupila s návrhem, uspořádat každoročně "Světový den UFO" ve výroční den roswellskeho pripadu, tj. 2. července. 

Tento návrh byl posouzen z hlediska její účelnosti a vlivu na plnění hlavních cílů a zaměření Klubu psychotroniky a UFO, vedle společenských podmínek České republiky k pořádání podobných akcí.

Výbor KPU po vyhodnocení dosavadní diskuse došel k názoru, že tato akce nemá vliv na plnění hlavních úkolů a činnosti Klubu psychotroniky a UFO, kterou je především badatelská práce.

Klubu psychotroniky a UFO jsou cizí bombastické akce a halasné mediální kampaně ve sdělovacích prostředcích. Objasnění podstaty UFO aj. anomálních jevů vidí především v uvážlivé a kritické analýze informací, získaných vlastní badatelskou prací.

Nevíme, s jakými představami přistupovali k výzvě turečtí kolegové, ale je zřejmé, že nejspíše z pohledu vlastních společenských podmínek, odlišných v jistých směrech od podmínek ČR.

Domníváme se, že podobné akce v našich podmínkách by nepřispěly serióznímu pohledu na problematiku UFO, aj. anomálních jevů. Naopak, přispěly by pouze ke zviditelnění osob, závislých na komerčním využití (i zneužití) této problematiky, vedle těch, kteří svými neuváženými akcemi na veřejnosti tuto oblast diskreditují. Nelze pominout ani fakt nevhodného načasování akce z hlediska zvýšeného zájmu bulvárních sdělovacích prostředků v době tzv. okurkové sezóny. Prosazování názorů a informací o problematice UFO aj. anomálních jevů navrženými formami (včetně demonstrací před veřejnými budovami apod.) je neslučitelné se seriózní badatelskou prací. Bulvárně prezentované akce a komerční deformace pak nahrávají především odpůrcům těchto jevů i hnutí.     

Z těchto důvodů Klub psychotroniky a UFO tuto akci nepodpoří, nebude zasílat dál text "Výzvy" ani nebude umisťovat reklamní bannery na web KPU či jinak propagovat "Světový den UFO 2.7.", nebude zasílat Výzvu médiím, ani nebude pořádat 2.7. žádnou klidnou demonstraci ani pochody před administrativními budovami za odtajnění jakýchsi "ukrývaných" informací. Od podobných akcí se Klub psychotroniky a UFO oficiálně distancuje.

Přesto se Klub psychotroniky a UFO nezříká spolupráce s nikým, kdo poctivě a seriózně působí na poli anomálních jevů. Kontakty KPU se zahraničními ativitami existují ve formě osobních styků s členy rozličných organizací a prostřednictvím členů KPU působících v příslušných zemích.

Tureckým kolegům zasíláme dopis s naším stanoviskem a budeme se snažit získat více informací o jejich záměrech a zaměření.

 Výbor Klubu psychotroniky a UFO

    . Během probíhající diskuse byly některé dílčí názory zaslány také spisovateli Jiřímu Wojnarovi k informaci. Tyto názory bez svolení uveřejnil na svých internetových stránkách, s urážlivým komentářem na adresu KPU a prohlásil je za oficiální stanovisko KPU. 

Svých výpadů nezanechal ani po upozornění, že ke zveřejnění neměl jakékoli právo. KPU přerušil s J. Wojnarem všechny kontakty

Pokud ještě někdo z Vás nemá splněny podmínky členství, prosím, oceňte naši práci a snažení KPU, a urychleně uhraďte členský příspěvek, pomozte přebytečnými kancelářskými potřebami, hlavně obálkami A5, apod. Prosíme, v korespondenci pro kontrolu uvádějte své datum narození, a pokud neznáte své členské číslo, napište si o něj. Zašlete své foto na průkaz, pokud jej dosud nemáte.

Členský příspěvek KPU na rok 2001 je 285 Kč. Je v něm započítán i časopis ZAZ. Tento příspěvek je spodní hranice, uvítáme i příspěvky vyšší. 

Vy, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, deklarujte svůj vztah k nám vstupem do KPU. Jsme seriózní badatelská organizace, která se nikdy svému poslání ani pověsti nezpronevěřila. Členství u nás je výzvou i závazkem, který ocení všichni. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Na klubovém serveru KPUFO 2000 již jsou první inzeráty členů KPU, kteří informují o své práci a podnikatelských aktivitách. Již nyní se ukazuje, že přátelství a kolegialita ponese plody i v této oblasti. Pište o své firmě, připojte kontakt a vše podrobné informace o své práci. Úhrada je ve výši 300 Kč za inzerát - přičemž nejde jen o ono jednorázové oznámení, ale i o celoroční uvedení Vaší reklamy na serveru KPUFO 2000. Budeme však tak činit i zdarma těm firmám a podnikatelům, kteří nám v naší činnosti významně pomohli.

Připomínáme, že pracovní server KPUFO 2000 je v provozu každý pracovní den od 7 - 15:30 hodin, ve čtvrtek přes noc, po domluvě i mimo tento čas, včetně víkendu. O přístupová práva se přihlaste individuálně na e-mail: kpufo@atlas.cz. 

 K 10. výročí vzniku KPU jsme připravili žertovné samolepky, které budete dostávat v korespondenci, a další reklamní předměty (skleničky, trička). 

Děkujeme za Vaši pomoc při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Zpracovávají se zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů. Zvláště v letním období je to velmi potřebné.

Za poslední měsíce se na internetu prezentovaly stránky členů z KPU Hradec Králové a KPU Trutnov. Děkujeme tvůrcům, kteří se na vzniku podíleli. Jsou na nich k dispozici záhady a řešené otázky z těchto okresů.

 Děkujeme všem za zasílání výstřižků z tisku, za cenné informace a materiální pomoc. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.  

V červnu 2001 se udála otrava 38 osob při „meditaci“ Petra Chobota. Protože již máme s tímto „zasvěcencem“ zkušenosti od roku 1993, k jeho působení a úloze vyslovíme své stanovisko.  

Ve dnech 28.7. – 5.8.2001 pořádá klub Hyperion Expedici „Pátranie po záhadách Slovenska“. Předpokládá se návštěva lokality Jabloňovce v okrese Levice, kde se má pátrat po soustavě kamenných mohyl, a dále lokality Murán a tamního hradu. O podrobnosti napište na naši adresu, popř. přímo na adresu Klubu Hyperion: hyperion@health.gov.sk.

Akce Fantastic Facts Clubu v pražské Městské knihovně 21.4.2001 se stala příčinou třenic mezi nimi a Magazínem 2000 záhad a zároveň seskupením Sírius. Připomínáme, že seskupení Sirius začínalo v roce 1995 otevřeným poškozováním KPU.

Svůj zrod oznámilo „Dokumentační centrum českého hermetismu“, které si vytklo za cíl soustředit písemnosti z mnoha dílčích, soukromých archivů a doplnit údaje o českém hermetismu od roku 1948 dosud.

Rozšiřuje se „Provolání pro 21. století“, které vyzývá pod líbivými frázemi k jednotě všech duchovních sil a hnutí. Připomínáme, že nejde jen o obsah, ale dávejte dobrý pozor s kým se podepisujete. 

Z řad Klubu českých skeptiků Sysifos vzniká občanské sdružení na obranu pacientů před léčiteli.     

V květnu 2001 se uskutečnila výprava do Rakouska za megalitickými památkami. Zpráva o návštěvě „Středoevropské pyramidy“ členy Klubu 2000 Kutná Hora vyjde v časopise „Skryté skutečnosti a je umístěna na internetových stránkách KPU.  

Dozvíte-li se o výskytu kruhů a obrazců v obilí ve své blízkosti nebo i jinde, okamžitě pište, telefonujte na naši adresu, případně proveďte průzkum sami, pokud bude hrozit poškození obrazce. Snažte se zachytit maximum údajů - návod k průzkumu Vám byl zaslán minulým IB. Dále je k dispozici na stránkách http://kpufo.namodro.cz.

 Pomozte – hledáme tento náhrobek v Paříži: z lváru de Ménilmontant se dostanete ke hřbitovu Pére-Lachaise, co by kamenem dohodil od dr.Guillotina, vynálezce gilotiny, je náhrobek s nápisem : ANNE 1920-1971 BARBARIA ATQUE RETICENTIA ADIUNCTUM BARBATI BASIS ATRII SACRI. Je tomu skutečně tak ?

Vydavatelství Včelka děkuje za slova uznání díky novému časopisu ZAZ. Bude mít již trvale 50 stránek. Nyní vychází ZAZ č. 3/2001. Pokud jste jej nedostali s tímto inf. bulletinem, nemáte jej předplacen. Informujte se o stavu Vaší úhrady na naší adrese.  

Právě nyní vychází specializovaný spis o proutkaření a možné podstatě jevů, které jej provází : Fenomény ingerence a prestace, Ing. Vlastimila Baumgärtla. (Formát A4, cena 70 Kč).