č.2/2001

 

Výbor KPU uděluje čestné členství KPU 

Ing. Vlastimilu Baumgärtlovi - za autorství výzkumných zpráv zabývající se senzibilním průzkumem archeologických lokalit, člen KPU. Blahopřejeme.  

Vážení přátelé, kolegové,

konstituování našeho klubu došlo do stadia, kdy se propojují zájemci nejen v oblasti dané otázky a zaměření, ale i  dále v rámci jednoho teritoria a okresu. Díky našemu klubu vznikla již také řada přátelství i nových rodin. Klub dnes zahrnuje řadu osob různých profesí, a také soukromé podnikatele. Všichni víme, jak těžce se hledají podnikatelé, kteří jsou skutečně na výši svého oboru, ale přitom jsou i poctiví a na které je spolehnutí. Věříme, že právě takoví jsou i členy našeho klubu, že jste jimi i Vy, kteří čtete tyto řádky. Napište o své firmě, připojte kontakt a vše potřebné. Bude to pro Vás nejen reklama, která nikdy není k zahození, a nebude nijak finančně náročná. Bude to i informace pro všechny o tom, čím se zabývají kolegové, budete moci využít jejich služby při vědomí, že je velmi nepravděpodobné, aby Vás klubový kolega zcela zklamal. A pokud jeho služby nebudete moci využít přímo - z důvodu vzdálenosti atd., bude Vám moci kolega pomoci a poradit, informovat Vás o správných, obvyklých cenách, postupech, technologiích.

Těmto informacím budeme věnovat prostor v tomto bulletinu a to asi 1/8 celkové plochy. Navíc tytéž informace budou k dispozici na internetu na našem klubovém serveru.

Úhrada bude ve výši 300 Kč za inzerát - přičemž nepůjde jen o ono jednorázové oznámení, ale i o celoroční uvedení Vaší reklamy na serveru KPUFO 2000. Budeme však tak činit i zdarma těm firmám a podnikatelům, kteří nám v naší činnosti významně pomohli.

 

Vážení přátelé, kolegové,

oceňte přístup Klubu psychotroniky a UFO a pomozte přebytečnými kancelářskými potřebami, hlavně obálkami A5, složenkami typu C, apod. Také Vy, kteří jste dosud neuhradili čl. příspěvek KPU, a přitom využíváte našich služeb, apelujeme na Vaše svědomí. Učiňte tak v nejbližší době. Členský příspěvek KPU na rok 2001 je 285 Kč. Je v něm započítán i časopis ZAZ. Tento příspěvek je spodní hranice, uvítáme i příspěvky vyšší. 

Upozorňujeme, že po uvedení nepřetržitého provozu interního serveru KPUFO 2000 bude jeho přístup omezen pouze pro členy KPU. Totéž bude platit i po uvedení databází na stránkách KPUFO.NAMODRO.CZ.

 

Vy, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, deklarujte svůj vztah k nám vstupem do KPU. Jsme seriózní badatelská organizace, která se nikdy svému poslání ani pověsti nezpronevěřila. Členství u nás je výzvou i závazkem, který ocení všichni. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Podle původního úmyslu mělo být vstupním kódem pro vstup do databáze KPU rodné číslo. Vzhledem k problémům s tímto číslem a s tím související ochranou osobních údajů bude poslední čtyřčíslí nahrazeno rovněž čtyřmístným členským číslem KPU. Prosíme, v korespondenci pro kontrolu uvádějte své datum narození, a pokud neznáte své členské číslo, napište si o něj.  

V minulém Informačním bulletinu jsme Vás požádali o pomoc při zpracování případů a materiálů z klubového archivu. Děkujeme všem, kteří dosud pomohli a vyzýváme i další k této pomoci. Jde zejména o přepis materiálů, dopisů a případů do elektronické podoby, zejména z oblasti psychotronických jevů a případů UFO. Je jasné, že tuto práci nemůžeme nijak finančně ohodnotit, ale doufáme, že seznámení se s případy z našeho archivu při přepisu bude pro každého zúčastněného zajímavou prací, nikoli jen nudným opisováním. Pokud můžete pomoci, napište si o zaslání materiálů z tématiky, která Vás zajímá. Jednorázově Vám zašleme do max. 10. článků, či případů a lhůta na jejich přepsání bude 1 měsíc. Materiály nebudou sloužit k publikační činnosti jednotlivců, a také nebudou přístupné mimo členskou základnu KPU.

Pracovní server KPUFO 2000 je v provozu každý pracovní den od 7 - 15:30 hodin, po domluvě i mimo tento čas, včetně víkendu. O přístupová práva se přihlaste na e-mail: kpufo@atlas.cz. 

Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, oznamujte včas jejich změny. Budeme Vám zasílat aktuální informace z klubového dění, můžete se přímo podílet na šetření. Pokud e-mail nevlastníte, buďte v kontaktu s ostatními telefonicky nebo písemně.

Obrací se na nás telefonicky v různých denních i nočních hodinách občané, a informují nás o pozorování neobvyklých jevů. Často není možné jim ihned úkaz vysvětlit, je nutné, aby úkaz viděli i další svědkové. Věříme, že takové pátrání přímo v reálném čase může být zajímavé a podnětné. Pokud jste tak již neučinili, zašlete nám proto svá telefonní čísla i čísla mobilu, jako SMS.   

Za poslední měsíce oznámily svůj zrod pobočky KPU Český Krumlov a KPU Chrudim. Na internetu jsou k dispozici i záhady a řešené otázky z těchto okresů.

Děkujeme všem za zasílání výstřižků z tisku, za materiální i jinou pomoc, kterou naší organizaci poskytujete, za slova podpory a uznání, která nám píšete. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.  

Účastníci internetové konference "A zase záhady z dávných časů" se rozhodli uspořádat pokus na ověření patentu Karla Drbala o ostření žiletek v pyramidě za nejpřísněji sledovaných podmínek s vyhodnocením ostří pod elektronovým mikroskopem.

 

Vznikl rovněž návrh uspořádat setkání proutkařů - amatérů, na kterém kromě vzájemného seznámení a výměny zkušeností by proběhl  experiment na prověření podstaty proutkaření. Pokud byste se chtěli zúčastnit, napište.     

Ufologická konference se konala na Slovensku v Trnavě ve dnech 7.-8.4.2001. Pořádal ji Klub UFO v Trnavě.  

V sobotu 19. května 2001 se koná kongres klubu Hyperion v Bratislavě pod názvem : "Záhady a tajomstvá Zeme a vesmíru".  

Tento Informační bulletin dostávají e-mailem i zahraniční členové a kolegové. Zašlete jej krajanům - Vašim přátelům a známým v zahraničí. Vy, co trvaleji působíte mimo Českou republiku, informujte nás aktuálně o dění v oblasti anomálních jevů, upozorněte na zajímavé dění v zemích Vašeho působení. Chtěli bychom vytvořit tzv. virtuální kluby v zemích, kde působí min. 3 členové KPU, včetně jejich představení na internetu. Pokud byste se chtěli na této činnosti podílet, napište.

Výprava na Maltu se konala na konci února 2001. Krátkou zprávu o jejím průběhu přináší ZAZ 2/2001, avšak daleko zajímavější je diskuse, která stále mezi účastníky probíhá. Týká se samozřejmě způsobu vytvoření kolejí a jejich smyslu. S jejími závěry Vás seznámíme. Její aktéři připravují také specializované internetové stránky zaměřené na tento problém. 

V jedné přednášce kdysi odeznělo, že sarkofág v Cheopsově pyramidě má STEJNÉ rozměry jako Archa úmluvy ? Ví o tom někdo více, popř. mohl by tuto skutečnost doložit ?

 

Ve 20. letech 20. století prý se něco dělo (poltergeist) v Poličce, v Hegrově ul. č. 166, kde bydlel švec Říha. Neznáte podrobnosti, nevíte o dobových záznamech atd. ?

V Suchém Dole u Police nad Metují probíhalo od 10.8.1892 do roku 1895 tzv. mariánské zjevení. Nevíte o dobových zápisech, atd. o tomto jevu ?

V souvislosti s případem tzv. "kruhu v lese" u Žihle z ohnutých stromů se našla zmínka o obci Křivice (okr. Rychnov n. Kn.), kde prý rostou borovice s ohnutými vršky, protože na nich sedávaly čarodějnice. Zdroj : Stejskal, M.: Labyrint tajemna. Nebydlíte někdo v blízkosti, kdo by se šel na místo podívat, jak to vypadá, vypadá-li to vůbec?

Prosím napište, jaké jsou specifika a kořeny příběhů o tzv. "Plejáďanech" nebo civilizaci z Plejád ? Kde je možné pátrat po nejrannějších zdrojích tohoto příběhu ?

 Ve Třech Dvorech prý strašilo v roce 1907. Píše se prý o tom v dobovém časopise "Český Lid" kdesi na str. 90, bohužel jsme tento odkaz zatím nenašli. Může někdo pomoci ?

  Sháním všechno o lokalitě Lepenskij Vir. Pár informací je v Tušení souvislosti od Součka, přibližně na stránce 33. Dále sháním informace z oblasti Yucatánu z okolí města Motul, zejména mne zajímají obrázky stél a tzv. motulských hlav.  

Občas se v záhadologické literatuře vyskytne informace o používání žárovek ve starém Egyptě. Doporučujeme článek od M. Nakonečného v Logosu č. 2/1997, který staví záležitost do naprosto odlišného světla. Zájemcům zašleme za cenu kopírování a poštovného.

Prosíme, pokud jste byli nebo jste členy FFC, zašlete nám Informační zpravodaj FFC č. 4, 8 a následující. Děkujeme.

Máme zde nabídku o vytvoření výstavy "Předpotopních civilizací" o nichž máme jen mýty a různé nevysvětlitelné indicie. Základ výstavy (panely atd.) je hotov, jde o původní výstavu "UFO - fenomén" z Roztok a nyní je uskladněn v Olomouci. Kdo by se chtěl na dotvoření, doplnění atd. této výstavy podílet, napište.  

  Vydavatelství Včelka děkuje za slova uznání díky novému časopisu ZAZ. Bude mít již trvale 50 stránek. Nyní vychází ZAZ č. 2/2001. Pokud jste jej nedostali s tímto inf. bulletinem, nemáte jej předplacen. Informujte se o stavu Vaší úhrady na naší adrese.  

 Právě nyní vychází specializovaný spis o proutkaření a možné podstatě jevů, které jej provází : Fenomény ingerence a prestace, Ing. Vlastimila Baumgärtla. (Formát A4, cena 70 Kč).