č.5/2000

Děkujeme za Vaši celoroční pomoc při pátrání po anomálních jevech. Prosíme, buďte stále tak aktivní, jako doposud, informujte nás včas a všemi dostupnými cestami o výskytu anomálních jevů ve Vaší blízkosti. Chápeme, že dnešní doba si vyžaduje mnoho Vašeho času, sil a prostředků, ale nezbytnou podmínkou k regeneraci sil i k dobré náladě patří i zájmy a koníčky, ke kterým naše činnost patří. Budeme rádi, pokud se nám podaří Váš zájem naplňovat.

V minulém i tomto IB je přiložena složenka na uhrazení členského příspěvku KPU. Jak jsme již oznámili, v rámci členského příspěvku KPU bude dodáván i časopis ZAZ, neboť jde o základní informační zdroj klubu. Členský příspěvek KPU dosud činil 150 Kč/rok a předplatné časopisu ZAZ bylo 150 Kč/rok.

Nový členský příspěvek KPU roku 2001 bude ve výši 285 Kč, tj. je v něm započítáno i předplatné časopisu ZAZ, a tedy člen KPU bude zvýhodněn o 15 Kč oproti roku 2000. Pokud se čtenář nebude chtít stát členem KPU, předplatné ZAZ 2001 se zvýší opět pouze minimálně, na 180 Kč.

Věříme, že nové úpravy budou v zájmu všech a přinesou jak zkvalitnění naší činnosti, ale i Vašeho rozvoje a informování.

Prosíme však všechny, aby svůj členský příspěvek uhradili včas. Chápeme, že předvánoční období je útokem na naše peněženky, ale tento příspěvek je základním finančním zdrojem KPU. Není také nikterak velký. Jsou jiné organizace, které pro své členy nedělají ani desetinu, co KPU a přesto jejich finanční nároky na členy jsou několikanásobně vyšší. Příspěvek ve výši 285,- Kč je proto spodní hranice, uvítáme i příspěvky vyšší. Budeme Vám také vděčni i za jinou pomoc - zaslání obálek, kancelářských potřeb atd.

Vyzýváme také ty z Vás, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, abyste svůj vztah deklarovali vstupem do KPU. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Server KPUFO 2000, sloužící členům KPU pro rychlý přesun velkého množství dat, pro přípravu materiálů KPU je neustále doplňován novými materiály. Je v provozu každý pracovní den od 7 - 15:30 hodin, po domluvě i mimo tento čas, včetně víkendu. O přístupová práva se přihlaste na e-mail : kpufo@atlas.cz.

Informujte výbor KPU o svých nových e-mailových adresách, oznamujte včas jejich změny. Budeme Vám zasílat aktuální informace z klubového dění.

S bolestí a zármutkem oznamujeme, že dne 21. listopadu 2000 zemřel čestný člen Klubu psychotroniky a UFO, Ing. František Toth. Do dějin československé archeoastronautiky se navždy zapsal svým bádáním nad problémem megalitických staveb, o čemž referoval na stránkách časopisu Čtení v 70. a 80. letech. Se zvláštním zřetelem se věnoval zejména fenoménu kamenných koulí v Kostarice, kde působil jako velvyslanec ČSSR.

Čest jeho památce !

Minule jsme oznámili skon badatele a záhadologa Ing. V. Patrovského. Dozvěděli jsme se o tom, že brzy má vyjít jeho nová kniha v nakl. Ivo Železný, s jejíž podobou však autor v žádném případě před smrtí nesouhlasil.

Protože se v klubovém archivu nachází velké množství jeho článků, těch, které vyšly časopisecky od 60. let, i ty, které vyšly v ZAZ i ty, které dosud nevyšly nikde, navrhli jsme proto, že je všechny předáme tomu nakladatelství, které závazně zajistí vydání sborníku těchto statí. Navrhujeme také sestavení redakční rady na posouzení skladby těchto příspěvků. Pokud nedojde k dohodě, vydáme pro členy KPU sborník článků tohoto autora, které vyšly v ZAZ, a ty, které dosud nikde nevyšly.

Za poslední měsíce oznámily svůj zrod pobočky KPU Jihlava, KPU Jindřichův Hradec, KPU Karviná, KPU Havlíčkův Brod, KPU Ústí nad Orlicí. Na internetu jsou k dispozici i záhady a řešené otázky z těchto okresů.

Oznámili jsme také vydání materiálů z klubového archivu. První sborník na téma lidového léčitelství, obsahující léčitelské recepty a návody, je již hotov. Budeme Vám jej však distribuovat až v příštím roce se ZAZ a Inf. bulletinem 2001, abychom ušetřili na poštovném.

Děkujeme všem za zasílání výstřižků z tisku, za materiální i jinou pomoc, kterou naší organizaci poskytujete, za slova podpory a uznání, která nám píšete. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

Expediční centrum připravuje badatelskou výpravu do hornoitalské oblasti "Val Camonica". Původní termín výpravy - září 2000 se neuskutečnil pro zjištění, že příprava si vyžádá více času na získání maxima informací. Podle počtu účastníků budeme řešit dopravu.

Na počátku listopadu 2000 se konala porada k problémům záchrany maltských kolejí. Shodou okolností se předběžná výprava 4 členů KPU uskuteční již na sklonku roku. Jejím úkolem bude navázat kontakty s tamními obyvateli, a zejména s českou komunitou, která zde žije. O výsledcích výpravy Vás budeme informovat.

KPU oslovilo spolupracující spolky s návrhy na zhodnocení spolupráce a vytyčení nových úkolů do nového roku.

Konstituování fakultativního společenství Člověk 2001 vstoupilo do nové fáze. Za pomoci členů KPU vznikly nové internetové stránky, sdružení připravuje relaxační CD i videokazety.

Česká psychoenergetická společnost (ČePeS) řeší otázky právního zabezpečení činnosti léčitelů.

Klub Hyperion (SR) připravuje na jaro 2001 kongres pro širokou veřejnost "Záhady a tajomstvá Země a Vesmíru", s předpokládaným termínem konání 19.5.2001 v Bratislavě.

Objevila se informace, že se v ČR vyskytl případ SHC - spontánní sebeupálení. Prosíme, pokud máte informace o tomto fenoménu na území ČR během 20. století, poskytněte je našemu archivu.

Sháním informace o tzv. "židlových testech" jasnovidce Croisseta. Prosím, můžete-li poskytnout tyto informace, zašlete je výboru KPU.

Hodláme připravit českou verzi internetových stránek o templářském řádu, spolu s doplněním o působení řádu v českých zemích. Prosíme, pomozte nám s překladem z angličtiny. Kompletní původní stránky Vám zašleme na disketě nebo e-mailem.

Před časem jsme informovali o materiálu Babáček, Mojmír : Psychoelektronické ohrožení demokracie. Tajné závody ve zbrojení. (vl. nákl. 1999, 28 str.). Nabídli jsme autorovi spolupráci při sběru materiálů o psychotronických zbraních. Pokud můžete, přispět svými zdroji, budeme rádi.

Koupím vyšlé Magazíny záhad, nebo jejich kopie. Pište na adresu redakce.

Vychází nový časopis ZAZ 5/2000. Z obsahu: ve filozofické rubrice se dočtete o Vymítačích Ďábla a o pohledu na UFO a zjevení ze směru psychologie. V rubrice Hledání, pátrání a šetření se hledá původ Bílé paní na hradě Bouzov a zkoumá se úhel pohledu na tajemný oltářní obraz v Kutné Hoře. Materiály z archivu obsahují články "Odhalení v "Údolí smrti"? o objevu tajemné jeskyně, kde spočívá "genofond lidstva". 30 let starý článek "Památka na přistání mimozemských bytostí ? informuje o podivných puchýřích v Texasu. Otazníky minulosti se zabývají Kamennými koulemi jako celosvětovým fenoménem a reakcí na nápad zkoumat a ochránit maltské koleje. Dočtete se zajímavou korespondenci o jednom případu, který jako by reagoval na vyhlášení Projektu na pomoc těm, kterým anomální život narušil dosavadní život. Následují názory na knihy "Agharta - ztracená podzemní říše", "Dvanáctá planeta", "12 čísel z kosmu". Následují názory, dopisy, přehled zajímavých materiálů a článků z tisku.

Pan Karel Březina vydal knihu "Přehled hradních a zámeckých strašidel" (Vl. nákl., Brno 2000). Jde o velmi precizní přehled, a proto by bylo vhodné mu v jeho práci pomoci. V obsahu jsou nejen údaje z pověstí a legend, ale i snaha o objasnění některých historických skutečností. Nechybí ani zprávy z novodobé historie. Knihu doporučujeme všem zájemcům o historii a lidovou slovesnost svého kraje. Kniha nutně postrádá některé údaje z českých hradů, pozornost je věnována hlavně Moravě z důvodu autorova bydliště.

Připravujeme k vydání sborník statí Praktická astrologie, a materiál Ing. V. Baumgartla Fenomény ingerence a prestace. Psát si o ně můžete na adresu KPU.

Během uplynulých let jsme Vám nabízeli :

  • Zasílání materiálů, disket a kazet realizujeme pro každého, kdo o to požádá. Členové KPU mají přednost. V případě, že přispěli do archivu nebo jinak pomohli KPU, neúčtujeme náklady na kopírování nebo poštovné. V případě žádosti o zaslání kazety, žádost vyřizujeme pouze v tom případě, že žádost obsahuje písemné ujištění, že úhrada požadované částky bude vyřízena obratem.
  • Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků,

    příjemný konec roku a hodně štěstí,

    zdraví a úspěchů v novém roce 2001 !

    Výbor KPU