č.3/2000

Zprávy výboru

Nezapomeňte nás informovat o výskytu kruhů a obrazců v obilí, případně samostatně zajistit potřebné informace ! Návod k průzkumu jste obdrželi v minulém IB.

Jako každý rok putují členové KPU za anglickými piktogramy. Z výsledků bude vyhotoven film pro veřejnost.

Informujte výbor KPU o změnách svých e-mailových adres. Oznamte své nové e-mailové adresy, budou Vám zasílány aktuální informace z klubového dění.

Od nového roku 2001 vstupuje v platnost nový zákon o poštách, který znevýhodňuje zasílání novinových zásilek v nižším nákladu do 5000 ks. I když se zasílání našeho občasníku ZAZ značně prodraží (téměř 3 x), jeho vydávání není ohroženo. ZAZ bude vycházet i nadále 5 krát ročně. Bude opět obsahově rozšířen, dostane novou, tvrdou obálku.

Podle rozhodnutí Klubu psychotroniky a UFO z konce roku 1999 bude ZAZ dodáván každému členu KPU v rámci členského příspěvku. Ten dosud činil 150 Kč/rok a předplatné časopisu ZAZ bylo 150 Kč/rok.

Nový členský příspěvek KPU roku 2001 bude ve výši 285 Kč, tj. je v něm započítáno i předplatné časopisu ZAZ, a tedy člen KPU bude zvýhodněn o 15 Kč oproti roku 2000. Pokud se čtenář nebude chtít stát členem KPU, předplatné ZAZ 2001 se zvýší opět pouze minimálně, na 180 Kč.

Věříme, že nové úpravy budou v zájmu všech a přinesou jak zkvalitnění naší činnosti, ale i Vašeho rozvoje a informování.

Připravujeme badatelskou výpravu do hornoitalské oblasti "Val Camonica", blízko italsko - švýcarské hranice, v okolí městečka Capo di Ponte, známé tisíci rytin. Bližší informace o této lokalitě lze nalézt v knihách Waltra Jorg Landbeina : "Kronika naší fantastické minulosti" (ETC Publishing, Praha, 1996, str. 26 a n.) nebo Ericha von Danikena "Neznámé z vesmíru" (Mustang, Plzeň, 1996, str. 27-34). Zde je i přibližná mapka celého naleziště. Termín výpravy - září 2000. Podle počtu účastníků budeme řešit dopravu.

Z iniciativy členů KPU vznikl přípravný výbor "Mezinárodní společnosti na záchranu maltských kolejí". Její úvodní prohlášení najdete v rubrice Různé.

Výstava fotografií "Záhadné kruhy v obilí" je od 17.6. - 25.8.2000 k vidění ve fotogalerii Zelená sedma v Nejdku u Karlových Varů.

Ze života organizací a spolků

Spisovatel Jiří Wojnar připravuje v návaznosti na svoji internetovou stránku vydávat tištěný časopis naplněný příspěvky na vysoké úrovni; časem trojjazyčný: v češtině, angličtině a němčině. Tištěná forma (zpočátku zřejmě čtvrtletně, později 6x do roka) je zvolena proto, aby bylo možno plně využít kvality tisku barevných obrázků. Cena uvedeného časopisu (v obdobné kvalitě jako National Geographic), by i s občasným CD-ROM pro předplatitele neměla přesáhnout hranici 100 Kč.
Autoři se hodlají striktně vyvarovat klasické konzumní všehochuti ve stylu "od UFO přes psychotroniku a bohapustou duchařinu až po týdenní horoskop". Totéž platí i o volbě reklam. Reklamy budou pouze od specializovaných cestovních kanceláří, které budou ochotny vyjít vstříc a pro zvýšení přehledu čtenářů i některá nakladatelství, pokud budou inzerované knihy (případně s krátkými recenzemi a s možností přímé objednávky) odpovídat uvedeným zásadám. Mají být zveřejňovány seriózní a konkrétní (vědecké i nevědecké) práce a názory těch, kteří jinde z jakýchkoli důvodů narážejí na zeď odmítání a nepochopení. Nebude chybět ani filozofie, ovšem ta lidská, nikoli "vědecká".

Zaznamenáváme podivnou snahu o nové sdružování osob - zájemců i badatelů v oblasti anomálních jevů. Protože jde o neseriózní snahy osob, se kterými KPU již má své zkušenosti, připomínáme : Klub psychotroniky a UFO zůstává nadále samostatnou a na nikom a ničem nezávislou organizací. Nadále také platí Organizační řád KPU se zásadou, že není přípustný styk s lidmi, kteří KPU v minulosti záměrně poškodili. Pod zástěrkou elitářské organizace se stále skrývají naprosto zištné úmysly a tendence k využívání zájmů lidí k prospěchu jiných. Vyzýváme proto všechny členy a příznivce: mějte se na pozoru ! Buďte obezřetní, abyste se nestali loutkami v cizích hrách.

Pomozte badatelské činnosti

Jistý švýcarský lékař - neurolog tvrdí, že duchové, astrální dvojníci a mimotělní zkušenosti nejsou nic nepřirozeného. Jde prý o něco podobného, jako když se po amputaci zdá, že ruka stále je. Může za to poškození částí mozku, které zpracovávají vizuální informace, a pokud je k tomu poškozen ještě temenní lalok (tam by mělo docházet k rozlišování mezi subjektem a okolím) je o "dvojníky" postaráno. (Viz schizofrenie - hlasy apod.) Mimotělní zkušenosti má na svědomí zase hyperaktivita v temenních lalocích mozku, které jsou citlivé na vizuální signály, nízké hodnoty kyslíku, a na emocionální podněty. Na podrobnosti se lze přímo zeptat pana Bruggera na e-mail : pbrugger@npsy.uniczh.ch

V chodbách, kde se zjevují přízraky byly naměřeny hodnoty infrazvuku cca 19 Hz a ten má vliv na činnost mozku. Pokud by měl někdo zkušenosti s infrazvukem (1 - 50 Hz), dejte mi vědět přes výbor KPU nebo konferenci KPUFO. (-km-)

Hodlám pomoci při založení komunity osob, které měly potíže, podobné tzv. "únosu do UFO", popř. potíže ze styku s anomálním jevem. Obracím se na všechny, kteří něčím podobným prošli, aby se ozvali. Seznámila jsem, se s materiály KPU na toto téma, a věřím, že prvním krokem by mělo být písemné propojení všech zainteresovaných. Cílem by mělo být vzájemné seznámení, výměna zkušeností a případná pomoc budoucím postiženým, zobecnění poznatků a spolupráce s odborníky v řadách KPU.

Před časem KPU informoval v časopise ZAZ o případech objevování se podivné substance v uzavřených bytech, záhadných skvrnách, kterými je potřísněno bytové zařízení nebo i pokožka obyvatel. Nyní se objevil další podobný případ, v ČR již pátý. Prosíme, prolistujte svoji knihovnu, pokuste se najít podobné případy v literatuře, včetně pověstí a legend, nalezené zdroje, články nám zašlete. Připravujeme soubornou zprávu k tomuto problému a každému, kdo se do hledání zapojí, ji zašleme ke konzultaci.

Nové knihy a časopisy

Vyšly nové časopisy ČePeS "Psychoenergetika" č. 1 a 2/2000. Z obsahu : Nestandardní přístup k léčitelství, Druhy a účinky energií, Jednotná metodika zjišťování geopatogenních zón, Psychická válka, Hormonální změny v těhotenství také u otců, Psychokinetická energie, atd.

Inzerce

Vychází ZAZ 3/2000 - z obsahu : Filozofie a vědecké poznání, Indie - totální psychospirituální očistec, Jak to bylo v Oselcích - rekapitulace případu z června 1999, Kde bylo Marobudum ?, Slovenské "objevy", Ještě jednou o kamenné řadě u Bylan, Nový objev v Kladrubech, Záhadné kamenné koule v Beskydech, Kouzelná sultánova lebka, Fenomén "crop circles" v historii, Po stopách templářů v Praze, Fenomény ingerence a prestace, Buldozer záhad, Jaké byly skutečné okultní kořeny nacismu?, Záhada kulového blesku objasněna?, Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén - stínění účinků GPZ, seznam publikací o GPZ, seriál Souvislosti 7 - Magnety, Jaká bude reakce léčitelské veřejnosti na vydání novely živnostenského zákona, Lze hubnout i bez úsilí?, "Otloukánek" Sisyfos, Udělení nových Bludných balvanů, aj. a množství dalších menších článků a zpráv.

Různé

Mezinárodní společnost pro záchranu maltských kolejí

Při KPU Plzeň se zakládá sdružení na ochranu a záchranu kolejí na Maltě. Pro činnost tohoto druhu existuje několik závažných důvodů.

Malta je malý, chudý, ostrovní stát, který usiluje o vstup do Evropské unie. Je to země megalitických památek s dalšími stavebními památkami, země se zvlášť pestrou minulostí, a to v drsném slova smyslu, zásluhou střídání dobyvatelů. Jde o zemi příjemných a hrdých lidí, odolných a tvrdých jako jejich skalnatá vlast. Malta se snaží ze všech sil o zvýšení sociální a hospodářské úrovně, vládní ministři vyzývají při každé příležitosti všechny, a hlavně cizince s dobrým úmyslem, ke spolupráci jakéhokoli druhu. Turistický ruch je na vzestupu, Malta se má čím chlubit, počínaje megalitickými chrámy. Maltské koleje ("car track") jsou bohužel až na jednom z posledních míst pozornosti státní správy. Průmysl má zelenou a ten právě většinou postihuje negativně tuto památku. Některá místa jsou sice oplocena, ale přesto v zanedbaném stavu. Jde o velmi cennou historickou zvláštnost, dokumentující jednu z nejstarších činností inteligentních tvorů na zemském povrchu. Každého návštěvníka tato záhada zaujme svou prostou krásou a otevřeností. Malta zaujme jako málokterá země.

Předběžně vytyčujeme tyto cíle:

- Navázat kontakt s vládou a příslušnou správou této památky, zjistit jejich postoj ke "Car track".

- Působit na činitele a instituce ve směru důsledné ochrany těchto památek jako dědictví celého lidstva

- Žádat o pomoc maltské úřady a širší světovou veřejnost.

- Průběžně pořádat mezinárodní záchranné výpravy s cílem dokumentace, úklidu a údržby památek

- Uvědomovat mezinárodní veřejnost o cennosti těchto památek a o cílech a činnosti společnosti

- Organizace dalších badatelských aktivit (průzkum stop pod hladinou moře, letecké snímkování, prověření možné spojitosti s dalšími archeologickými nalezišti apod.)

- Publikační a osvětová činnost

Neoficiálním cílem společnosti je nejen pomoci dobré věci, ale i přispět k rozvoji každého, kdo o to projeví zájem.

V první řadě jde ovšem o zkontaktování opravdových zájemců, odborníků, výměny dostupných informací a názorů na další postup. Oficiální ustavení společnosti s konkrétním časovým harmonogramem dalšího postupu by mělo dojít nejpozději do 3 měsíců tedy do konce srpna 2000. Předběžně se plánuje o uspořádání mezinárodní výpravy na Maltu v lednu až únoru 2001. Koho tato myšlenka oslovila, je vítán.

Pište na adresu : Václav Cihla, Lohened 11, A-4880, St. Georgen, Rakousko, nebo na adresu Klubu psychotroniky a UFO.