č.2/2000

 

Zprávy výboru

KPU obdržela "Podnět k projednávání společného postupu k řešení vzniklé situace v léčitelské oblasti", který zaslala Česká psychoenergetická společnost (ČePeS). Novela živnostenského zákona platná od 1.3.2000 zrušila podnikání léčitelů. Podnět bude k dispozici v časopise ZAZ č. 2/2000 a na internetu. Prosíme ty členy s právnickým vzděláním, aby se k problematice vyjádřili.

S radostí sdělujeme, že o své činnosti daly vědět další pobočky KPU - České Budějovice na internetové adrese http://www.central.cz/ central/ufo/wcb/wcb.htm, KPU Česká Lípa ( http://www.central.cz/ central/ufo/wcl/wcl.htm a také KPU - Kladno na adrese http://eldar.cz/ archeoas.

Dne 1.4.2000 se na hradišti Vladař u Žlutic konalo setkání aktivistů KPU - okresu Plzeň-sever, spojené s prohlídkou a průzkumem této významné archeologické lokality. Podrobný několikahodinový průzkum a povrchový sběr přinesl nálezy několika drobných pravěkých střepů, ale i nález jednoho většího úlomku laténské nádoby. Vzhledem k tomu, že z hradiště pocházejí pouze 2 nalezené střepy, akce byla archeology hodnocena velmi pozitivně. Střep byl po zakreslení a zadokumentování vrácen nálezci.

Podobnou akci plánují také členové KPU - Plzeň-jih, KPU Rokycany a KPU Šumava (Klatovy). O datu a místu setkání bude každý člen daného okresu včas písemně informován zvláštní pozvánkou.

Na Velký Pátek se konalo tradiční setkání na Popravčí louce u obce Prameny, novou tradici se pokusili zavést kolegové z KPU Sokolov noční výpravou na bájnou horu Krudum (Chrudim - 850 m n.m.) Děkujeme za zprávy o Vašich zážitcích z tohoto dne a hlavně noci při nocování na starých hradech a zámcích.

Od června 2000 se vydá na další cestu výstava fotografií "Cesta za anglickými agrosymboly". Inovovaná výstava s aktualizovanými záběry z posledních let zahájí uvedením v Nejdku u Karlových Varů.

Tímto IB se opět obracíme na každého z Vás podrobným návodem na zajištění informací o vzniklých agrosymbolech.

V květnu 2000 se vydávají naši kolegové na výpravu za francouzskými megality do Carnacu. Výsledkem by mělo být zpracování dokumentárního filmu na odborné úrovni.

Dne 10. května 2000 účinkovali v pořadu "Snídaně s Novou" členové KPU Praha.

KPU byl přizván ke spolupráci na vzniku nového časopisu "Tváře Země". První číslo by mělo vyjít na počátku října 2000. Bude přírodovědného a zeměpisného zaměření, jeho tvůrci vychází z okruhu časopisu Koktejl. Bude směřován na věkovou skupinu 17 - 35 let.

Ze života organizací a spolků

V řadě našich měst vyvíjí aktivitu kulturní asociace "Nová Akropolis" (Praha, Plzeň, České Budějovice, Olomouc aj.) Zaměřuje se na pořádání přednášek o srovnávací mytologii, filozofii apod. přičemž se nevyhýbá ani problémům jako Atlantida, magie, dávné civilizace atd. Vydává stejnojmenný čtvrtletník, jenž má dosud 13 čísel na velmi vysoké grafické i obsahové úrovni, cena 50 - 60 Kč. Jde o českou odnož mezinárodní společnosti - prezidentka má španělské jméno, českou sekci řídí žena s jugoslávskou národností. Členové na akcích a přednáškách vystupují velmi kultivovaně. Informujte o stycích a zkušenostech s nimi.

Spolek "Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice" vyvíjí aktivitu na internetu. Publikované materiály v el. časopise "Cesty psychotroniky" se věnují vymezení psychotroniky v soustavě věd. Čerpají z publikací a nových knih skriptového vydání Ing. Oldřicha Válka.

Klub Hyperion Bratislava pořádá 15.5.2000 setkání zájemců o hledání mimozemského života. O průběhu přineseme zprávu v časopise ZAZ.

Pomozte badatelské činnosti

Kolega J. Matějka (FM) sbírá informace o kamenných koulích - od Kostariky po ČR. Pokud byste mohli jakkoli v jeho činnosti pomoci, literaturou nebo neobvyklým nálezem, napište, Vaše dopisy mu předáme.

Před časem přinesla TV Nova reportáž o panu Masánovi, který vyzdvihuje vládu Germánů na našem území a údajně objevil sídliště Marobudum u Litoměřic. Prosíme, pokud máte k dispozici jakékoli údaje o jeho činnosti, články z místního tisku apod., poskytněte je pro archiv KPU. Děkujeme. Rádi se také seznámíme s Vašimi názory na jeho snažení.

Na počátku dubna 2000 jsme mohli sledovat neobvyklý nebeský úkaz - polární záři - způsobenou nebývalou aktivitou Slunce. Má někdo zajímavé foto nebo videozáběry ?

Na počátku května spadl na Frýdecko-Místecku bolid se silnými efekty zvukovými i světelnými. Naši tamní přátelé sbírají svědectví osob. Prosíme, pokud víte o svědcích, sdělte nám to.

Prosím megalitiky o jejich názor k lokalitě Kamenný Most. Při naší návštěvě jsme zjistili, že je značné množství pískovce v celé úvozové cestě ke kříži, některé i značných rozměrů např. 120x100, zda je to zde původní podloží a kameny jsou sem naházeny po sběru z pole. Ve směru 306°je v poli rozlomený kus také 100x100. Další dotaz se týká rozbitého kamene povalujícího se asi 30 m od benzínky ve Směčně u silnice, do kterého je zasazen antikoro kříž. Pište na adresu KPU, nebo přímo na pritula@iol.cz.

Stále častěji se objevují v tisku i v TV fotografie se zvláštními bílými čarami, jakoby spletenými, s cáry mlhy, nebo vytvořené jakoby něčím rotujícím. Jde o šňůrku, vyfouknutí kouře z cigarety nebo o něco jiného ? Znáte-li někoho s takovou fotografií, nebo ji vlastníte, napište. Porovnáme ji s našimi nálezy.

Nové knihy

Do KPU došla pozvánka na autogramiádu nové knihy z cyklu "Tajné dějiny světa", autora Zdeňka Krušiny "Atlantis, ztracená perla na úsvitu lidstva". Akce se koná na knižním veletrhu v Praze. Čtenáři, prosíme, seznamte ostatní s obsahem této knihy a pokuste se o zhodnocení jejího přínosu.

Zajímavý pohled na případ jihlavského podzemí přináší kniha J. Svrčkové "Záhada jihlavského podzemí aneb čí rozmar prožíváme ?" Lze ji zakoupit v Levných knihách za pouhých 15 Kč.

Vychází třetí vydání knihy : Wojnar, J.: "UFO, bible a konec světa," tentokrát v tvrdé vazbě s klasickou záložkou za 228 Kč u nakl. Dobra & Fontána, Lipenská 45 P.O. box 110, 772 11 Olomouc.

Do KPU došla nabídka knih z edic Světové duchovní proudy, které zprostředkovává nákup knih religionistické, náboženské a esoterické literatury, knih o léčitelství, orientální medicíny a bojových umění z ČR i SR. Čtenáři z ČR si lze o nabídku knih napsat na adresu Ing. Jiří Brázdil, Pomezí 128, 569 71, 0603/231458.

Inzerce

Sháním knihu Sklenář, K.: Archeologické památky - Čechy, Morava, Slezsko. Opava, 1993. Prosím, pokud najdete tuto knihu ve svém městě, zakupte alespoň 2 ks a zašlete na adresu KPU. Děkuji. (jh)

Spisovatel Jiří Wojnar hledá majitele Full Microstation s výbavou pro práci s vrstevnicemi (GIS) a volnou kapacitou, který by chtěl s ním spolupracovat. Pište na adresu KPU, Vaše dopisy mu předáme, nebo přímo na gewo@gewo.cz.

Vychází ZAZ 2/2000 - z obsahu : Sociologický pohled na hnutí New Age v ČR, Tabu, totem a vznik kultury, Podnět k projednání situace v léčitelství, Vize nebo skutečnost ? (co se událo u Žandova -pomozte při pátrání), Tajemná stavba u Hostišovic - odhalení tajemství stavby, Jak vypadá Bůh, Konec jedné záhady (měření u menhiru u Klobuk), Opět k fotografování aury, Vysvětlení energetického působení některých UFO na základě vytvářeného elektromagnetického víru, Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén - (pokračování), Další Tajemná místa Ing. Kozáka (polemika), Po stopách Bludných balvanů - za co dostal "ocenění" od Sisyfa PhDr. Z. Rejdák a množství dalších menších článků a zpráv.

Různé

TV Nova připravuje zábavný pořad pod pracovním názvem "Věštírna". V něm by přítomní jasnovidci, astrologové, chiromanti a kartářky určovali povahové aj. vlastnosti skryté, ovšem veskrze známé osobnosti, a po jejím odhalení se výsledky budou konfrontovat se skutečností.